Przesyłanie zgłoszeń do Tygodnika OSM stało się łatwiejsze!

Zaproponuj link:

Jeżeli masz link, który powinien zostać opublikowany w Tygodniku OSM, możesz go zaproponować przez ten formularz.

Informacje ogólne i instrukcja obsługi:

Nasz system redakcyjny pozwala wszystkim członkom społeczności na udostępnianie artykułów w Tygodniku OSM – dzięki TheFive, który stworzył tę niesamowitą funkcję.
Do tej pory, jeśli pojawiały się interesujące wiadomości, członkowie społeczności kontaktowali się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Najnowsza wersja naszego systemu redakcyjnego daje teraz możliwość publikowania tych artykułów bezpośrednio w naszym systemie, sugerowania wstępnego sformułowania w Markdown, a także doświadczania dalszego rozwoju i tłumaczenia artykułu na „żywo”.

Wszystko czego potrzebujesz, to konto OSM, które już masz!

Można to zrobić w trzech prostych krokach:

Krok 1: Czy natknąłeś się na interesującą wiadomość, która mogłaby przynieść korzyści społeczności poprzez udostępnienie linku? Dodaj ten link do naszego niesamowitego systemu redakcyjnego -> OSMBC

i wybierz Submit Link na pasku menu.

Krok 2: Wstaw link, który chcesz nam podać, w linii wyszukiwania

i kliknij Search.

 

OSMBC sprawdzi, czy ten link został już opublikowany. Jeśli tak, zostaniesz o tym poinformowany! Zobacz poniżej Krok 2.1 😉

Wybierz:

  • kategorię (category),
  • tytuł (title), który krótko opisuje, o czym jest artykuł (tytuł nie jest nigdzie publikowany – jest to informacja dla redaktorów, aby szybko zidentyfikować treść),
  • i zapisz go w systemie (kliknij Save).

Krok 2.1: Sprawdź, czy inny członek społeczności nie dodał już tego artykułu. Jeśli jest to duplikat (dublet), kliknij cancel a zostaniesz przekierowany do tego samego artykułu. Jeśli masz inny link do dodania, dodaj go, korzystając z tej samej procedury.

Krok 3: Możesz sformułować artykuł w Markdown na następnej stronie. Języki możesz wybrać w prawym górnym rogu.

Na koniec kliknij Save.

System redakcyjny OSMBC zawiera artykuły, które zespół przegląda i filtruje, zmienia kategorie (jeśli to konieczne), pisze (jeśli nie zostały napisane) i tłumaczy artykuły na różne języki, jeśli nie zostało to zrobione wcześniej. Po tym nastąpi ostateczna weryfikacja przez zespół w celu zachowania jakości.

Uwaga: Możesz również zostawiać komentarze do swoich artykułów. Podobnie jak w przypadku różnych komunikatorów internetowych, możliwe jest również pisanie do użytkownika lub użytkowników za pośrednictwem @Username lub @Language.

Obraz jest wart tysiąc słów:

Warto wiedzieć: Podczas logowania do OSMBC oprogramowanie zapisuje edycje użytkownika. Zmiany w artykułach są dokumentowane za pomocą znaczników czasu, podobnie jak w zwykłych systemach redakcyjnych.

Czekamy na więcej niesamowitych artykułów i treści od społeczności. Daj nam znać, jeśli masz jakieś sugestie i pytania na ten temat!