Úkol na letní prázdniny — rozcestníky a turistické trasy

A typical hiking guidepost in the Austrian alps
Typický turistický rozcestník v rakouských Alpách a jeho uzel v OSM databázi

 

Následující text popisuje projekt německých mapperů OSM. Pro podmínky v České republice může sloužit jako inspirace a doufáme, že rozpoutá diskusi a úvahy nad možnými zlepšeními a kroky v mapování (nejen) turistických tras u nás. V žádném případě není naším cílem převzít tyto instrukce pro naše podmínky tak jak jsou dále prezentovány a bez dalších úprav!

 

Z německé komunity pochází zvyk takzvaných “úkolů týdne”—společné úsilí na zlepšení mapy v konkrétním specifickém problému jako odbočovací pruhy nebo třeba lékárny. Tentokrát zkusíme jít v této myšlence ještě o něco dál — úkolem  pro letní prázdniny – mapováním ukazatelů a rozcestníků podél turistických cest a cyklotras. Vzhledem ke svojí složitosti — ukazatele jsou většinou rozptýleny v rámci velké oblasti a nejsou tak snadno dosažitelné jako ostatní objekty, je úkol rozdělen na dvě části. V první jsou mappeři žádáni o focení rozcestníků a ukazatelů během svých letních dovolených, tedy v čase kdy spousta lidí tráví čas turistikou nebo ježděním na kole se svými přáteli či rodinami. Vlastní mapování nasbíraných informací pak proběhne v září až se lidé vrátí domů. Pokud se chcete ve svých blozích nebo v komentářích k sadám změn odkázat na tento úkol, použijte hash tag #OSMWA1536.

Jak mapovat rozcestníky a jaká úroveň detailů je žádoucí bylo téma diskuse na německém fóru a konalo se také hlasování (také na německém fóru). Výsledek obou diskusí byl, že lidé mají rozdílné názory na to jak by mělo mapování probíhat. Naštěstí mezi jednotlivými variantami nejsou konflikty, představují především rozdílnou úroveň složitosti a podrobností.

Kromě osobních zájmů každého mappera hrají roli při rozhodování o schématu mapování také typ a lokalita značek a ukazatelů. Některé ukazatele jen směřují na další lokaci podél cesty, která je již plně zmapovaná. Přidání těchto informací do OSM představuje minimální zlepšení a může být klidně přeskočeno. To samé platí pro rozcestníky podél existujících turistických tras. V tomto případě mohou být vlastní rozcestníky přidány do OSM relace ale jejich obsah nemusí být nijak zmapován. V jiných oblastech je již pouhá existence zmapovaného rozcestníku nebo ukazatele velmi cenná informace. To platí zejména tehdy jestliže vlastní trasa není plně zmapována (resp. natrasována). Uživatel mapy pak může být žádán použít cestu, která na mapě zatím ani neexistuje.

Tyto úvahy vedly k třem úrovním doporučení jak mapovat rozcestníky a ukazatele:

Úroveň 1 — Rozcestníky a ukazatele

Každý nalezený rozcestník by měl existovat v v OSM jako uzel  otagovaný tourism=information a information=guidepost. Kromě toho mohou být použity také následující tagy:

 • hiking=yes / bicycle=yes—je tento rozcestník určený specifické skupině uživatelů?
 • operator=*—organizace odpovědná za rozcestník
 • ref=*—někteří operátoři používají referenční čísla pro své značky
 • material=*—materiál z kterého je rozcestník vyroben (dřevo, železo, plast – wood, metal, plastic)
 • colour=*— barva rozcestníku

Když někdo nechce mapovat cíle z rozcestníku, může být obsah ukazatelů zpřístupněn ostatním mapperům buď přidáním tagu url odkazujícím na dříve vyfocený obrázek nebo může být text z rozcestníku vložen do tagu note:destination nebo inscription.

Pokud je rozcestník součástí existující zmapované cesty, měl by být přidán do odpovídající relace. Další mapování cílů již potom není potřebné.

Úroveň 2 — Cíle jako klíče na prvku Way

Na většině cest (highway) jsou cíle mapovány pomocí destination=* a jeho podklíčů včetně přípon :forward a :backward. Toto schéma může být použito také pro turistické cesty. Tagy jsou umisťovány na prvek way v OSM začínající nebo končící u aktuálního rozcestníku. Užitečné klíče jsou

 • destination=*—udává cíle jako seznam oddělený středníkem.
 • destination:symbol=*— v případě ze je vhodné zobrazit nějaký symbol (většinou pro objekty jako restaurace apod.)
 • destination:ref=*— referenční číwlo jiného prvku way na který vede jiný ukazatel.
 • destination:lang:XX=*— některé cíle mohou být zadány ve více jazycích (zvláště u hranic s jinou zemí). Použijte patřičnou hodnotu pro jazyk místo “XX”.

Prosím věnujte pozornost tomu, že ve většině případů je potřeba přidat tagy :forward nebo :backward – cíl cesty je platný pouze pokud se pohybujete jedním směrem ale ne opačným. Přípona je vždy přidávána na úplný konec.

Úroveň 3 — Cíle jako relace

Nejpřesnější ale nejvíce časově náročná varianta je použití relací typu destination_sign. Tento typ relace má tři členy. Rozcestník (s využitím role sign), odpovídající bod na cestě (way) (role intersection) a cesta (way) kam rozcestník ukazuje (to). Kromě svého typu využívá relace výše zmíněné i následující klíče:

 • distance=*— vzdálenost k uvedenému cíli jak je zobrazena na rozcestníku. Základní jednotka jsou kilometry, ostatní mohou být použity také ale pak je potřeba je explicitně specifikovat (např. 6.5 mil, 550 m).
 • time=* – čas k cíli jak je uvedeno na rozcestníku. Formát je “HH:MM”, tedy hodiny i minuty.
 • colour:back=*, colour:text=*, colour:arrow=*— barvy použité na značce, ukazateli.

Poznámky

Některé obecné poznámky k tagování: vždy použijte nejvíce odpovídající schéma — žádné není lepší nebo horší. Udržujte tagování tak jednoduché jak je to jen možné bez ztráty příliš mnoha informací. Triviální informace nemusí být potřeba mapovat.

 

Toto číslo přeložil tom.k, redakčně upravili mkyral a vop. Budeme velmi rádi, pokud podpoříte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále šířit, např. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). Předem za to děkujeme. Každé číslo v CZ verzi je promováno zde:

Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google Plus Openstreetmap | Talk-cz e-mailová skupina Talk-cz

Můžete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz

6 Replies to “Úkol na letní prázdniny — rozcestníky a turistické trasy”

 1. I signed up for the weekly OSM news messages, NOT for this. Could you please put this on a separate channel.

  1. Hello, as we announced before, the weekly-team is taking a break for some days. Producing the weekly news is quite time-comsuming work, we all have families and many are mothers and fathers. So about this last guidepost-task, we made the decision to post it for some days on the main page and then move it some days later to a subpage. As we have no capacities at the moment to translate all the regular news in all languages, the german team decided to translate their task into english for us this time. So we used this chance to bridge the gap and offer at least some little “pseudo-news” for those, who are interested. This is just a well-meant offer to show we are alive, but this will not become the standard in the future. We hope to get some understanding from you. Oliver

 2. Hi! Perhaps this is not the appropriate forum but I cannot speak german…
  I found some guideposts containing two destinations with two times and two distances, Should I do one relation for each destination? Thanks!

  1. If you want to map times and/or distances, you have to use relations.

  2. Hi Santi,
   as Nakaner wrote, times and destinations can only be mapped using relations. You need an own relation for each destination in this case. Adding the information to the way is not possible as they are only valid at the point of the guidepost, but not at any other position along the way.

   Before mapping such information in detail you should take into account that at least distances can be extracted from existing OSM data easily if both the way and the destination itself are available in the database. In this case the relation doesn’t add much valuable information and could be omitted.

   If you don’t want to take the effort of many relations, you could add the times and distances as description to the guidepost itself.