Haftalik 231 – 16.12.-22.12.2014

16.12.–22.12.2014

< <a href
Amazon Bölgesini haritaland?rma [1] Latin Amerikal? haritac?lar?n [2]  HOT Tasking Manager yard?m?yla genel çabalar?ndan biridir |.-.-.| (Resim  kullan?c?:Kmusser (Bu dosya,  Amazonrivermap.png’dan al?nm??t?r.) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons)

 Birle?ik Krall?k, ?spanya, Japonya, Almanya, Türkiye ve Romanyada’dan tüm kat?l?mc?lar size bar??, sa?l?k , e?lence ve harita dolu bir 2015 diler…

Haritalama

Topluluk

OpenStreetMaps Kurumu

Olaylar

FOSS4G 2016, örgütünde organize etmek için iki uygulama bulunuyor.  OSGeo’nun y?ll?k konferanslar?nda iki aday bulunuyor bular Bonn/Almanya ve Maynooth/?rlanda’d?r.

?nsanc?l OSM

Haritalar

Biliyor musunuz …?

  • … Bu yararl? i?lerin  overpass-turbo.eu‘da etiketleri gösterdi?ini biliyor muydunuz?

Lisans

Çe?itli