týdeník 548

12.01.–18.01.2021

lead picture

CyclOSM je novou vrstvou na OpenStreetMap.org 1 | © CyclOSM hostované u OpenStreetMap France | © přispěvatelé OpenStreetMap

OSM CZ

 • Problém s relací pro území Radošovic díky změně v katastru.
 • Mapování pozůstatků zaniklých obcí a dostupnost některých podkladů ČÚZK, jejichž poskytování bylo ukončeno.

OSM SK

 • Ukázka jak mapovat odběrové centra pro testy na COVID-19.
 • Nový uživatel kreslí v oblasti Bánovců nad Bebravou vymyšlené věci.
 • Zajímavá prezentace z přednášky o ortofotomozajce, DMR5 a DMP1 z GKÚ.
 • Jak je to s objekty place=locality naimportovanými se source=kapor2? Co když jsou to duplikáty?
 • Myšlenka pohnout s importem adres na Slovenku s pomocí nástroje Conflator.
 • Zabalený web oma.sk do podoby aplikace pro Android pro Ružinov v Bratislavě.
 • Dotaz na dostupnost mapových dlaždic bez objektů jen s barvami dle landuse nebo typu vegetace.

Mapovací kampaně

Mapování

 • Projekt OpenInfraMap přidal sekci statistik ukazující data o rozvodné elektrické sítí dle země. Pro přispěvatele OSM je to speciálně užitečné pro identifikaci chybně tagovaných elektráren.
 • Návrh na tagování electricity=* a odpovídající podtagy neprošel třetím hlasování s 8 ne z celkových 16 hlasů.
 • Navrhovaný tag healthcare=vaccination_centre pro tagování očkovacích zařízení byl schválen 20 hlasy pro, žádný proti a jeden se zdržel.
 • Robhubi ukazuje (de) > en, jak lze složitou vícefunkční budovu lépe reprezentovat s použitím rozšíření existujících polygonů budovy o jednoduché 3D objekty a tagy.

Komunita

 • Joy Christine Nduta Kimani, členka YouthMapper a studentka geomatiky na Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology (JKUAT), sdílí své zkušenosti z účasti na studentské digitální soutěži URISA .
 • Yves vysvětluje, jak je financována OpenSnowMap a prosí o malé dary na podporu tohoto projektu.
 • Indická komunita OpenStreetMap oznámila nový kanál na Telegramu pro přispěvatele z oblasti Rajasthan.
 • Nově zaregistrovaný účet, zřejmě pocházející z Číny si stěžuje, že OpenStreetMap nenásleduje čínskou politiku ‘Jedné Číny’ a ‘správně’ označil Arunachal Pradesh a Tchaj-wan jako čínská teritoria. Příspěvek v deníku vyvolal pozornost člena Data Working Group a mapperů v Číně i na Tchaj-wanu. Již dříve jsme informovali, že Mapbox dodává čínskou vládou certifikovanou mapu určenou pro Čínu, která neodpovídá principu on-the-ground používaném pro data OpenStreetMap.

Nadace OpenStreetMap

 • Christine Karch hledá dobrovolníky s různou kvalifikací pro podporu organizačního týmu pro pravidelnou mezinárodní konferenci State of the Map.
 • Předseda Nadace OSM Allan Mustard oznámil, že dotazník pro rok 2021 pro uživatele a přispěvatele o kterém jsme psali minulý víkend, je již zveřejněný. Dotazník zůstane otevřený do neděle 14 února. Oznámení zvedlo vlnu zájmu, zda odpovídá GDPR, ale Allan Mustard je považuje za trolování.
 • Christoph Hormann publikoval (de) > en první náhled na svůj pravidelný report jako člena poradního výboru Nadace OSM zastupujícího organizaci FOSSGIS. Finální verze reportu je určena pro březnovou valnou hromadu organizace FOSSGIS.

Novinky lokálních zastoupení

 • Období pro nominace do voleb rady OpenStreetMap US končí v neděli 24. ledna.

Humanitární OSM

 • Při představení role nového otevřeného mapovacího hubu pro Asii podporovaného HOT Rebecca Firth zavedla nový termín hOSM, který znamená humanitární OpenStreetMap jako protiklad k HOT (Humanitární tým OpenStreetMap), odkazující na americkou neziskovou organizaci. Problém s tímto rozlišením mezi širší komunitou přispěvatelů OSM se zájmem o humanitární problémy a specifickými aktivitami HOT má dlouhou historii. Jedním z příkladů je tohle vlákno na mail listu z roku 2014.
 • Nadcházející komunitní webinář HOT v pátek 29. ledna nabídne tři příjemce mikrograntů COVID-19 Rapid Response: iLab Libye, OSM Senegal, Public Lab Mongolsko a také aktivační tým COVID-19 v rámci HOT. O mikrograntech se více dočtete zde a zde.
 • Kontur přidal novou vrstvu do své mapovací nástěnky pro krize Disaster Ninja. Cílem je možnost ukázat oblasti s nejhustším osídlením v rámci většího celku určeného pro mapování (‘alert polygon’). Vrstva Urban Core zdůrazňuje nejvíce osídlené části v postižené oblasti zatímco vrstva Settled Periphery ji doplňuje zobrazením rozptýlenou část populace v dané oblasti.

Mapy

 • [1] S malou fanfárou, byla na web openstreetmap.org přidána krásná a praktická mapa orientovaná na cyklistiku CyclOSM.
 • Legrace s mapovými daty v anglickém Wales: Průvodce s dotazy na Overpass a OpenStreetMap najdete na webu o mapování Walesu mapio.cumru.

Software

 • Firma gb consite GmbH vytvořila (de) nástroj s možností zobrazení okruhu pohybu kolem zadaného bodu nebo dle obce (podle OSM tagu admin_level s hodnotou 6 nebo 8), země nebo Kreisfreie Städte (typu města) v Německu. Jako překryvné vrstvy lze zobrazit sedmidenní nové výskyty (z národního centra pro veřejné zdraví Robert Koch Institut) nebo očkovací centra (z OSM).
 • Nová opatření proti nemoci COVID-19 v Itálii dovolují občanům žijícím v obcích do 5 000 obyvatel pohyb v okruhu maximálně 30km. Uživatelé aborruso, napo a pigreco vytvořili program (it) > en (zdrojový kód je na GitHubu (it)) schopný definovat zóny pro všechny obce, kterých se to týká.
 • IpswichMapper píše o nové aplikaci, kterou vytvořili pro jednoduší sběr čísel domů při běžném průzkumu v terénu. Aplikace je dostupná na GitHubu.

Programování

 • Přestože není úplně vidět, je osm2pgsql důležitý kus software pro replikaci a manipulaci s OSM daty pro vykreslování map z databáze PostgreSQL. Nedávno bylo přidáno mnoho nových vlastností. Vývojáři mají mnoho nových nápadů a spoustu věcí, na které je dobré se podívat. V úterý 2. února pořádají od 18:00 UTC virtuální setkání. Po představení jejich plánů je zbytek akce plánován jako sekce otázek a odpovědí zaměřená na budoucí priority. Přidat se může kdokoliv, není třeba registrace. Již dříve jsme informovali o sponzorování tohoto projektu Nadací OSM.
 • Technická univerzita v Saské Kamenici (Chemnitz) hledá člověka na pozici výzkumného asistenta pro další rozvoj vykreslovací knihovny mapsforge_flutter, komponent pro vykreslování indoor dat v OSM, pluginu pro editor JOSM indoorhelper a vlastní indoor mapování budov. Pokud vás nabídka zaujala, zde najdete popis práce. Je požadována velmi dobrá psaná němčina i angličtina. Termín pro zaslání žádostí o přijetí je 13. února.

Nová vydání

 • Tým editorů nestačí na to sledovat stav vydání spousty software v prostředí OSM. Proto rádi komunitě pravidelně připomínáme wambacherův seznam OSM software. Walter zdokonaluje sledování aktualizací díky vlastnímu programování. Seznam je aktualizován často (většinou týdně) a je dostupný ve třech jazycích: (de) (en) (fr). Začátečníci i pokročilí uživatelé zde najdou produkty užitečné ve světě OSM včetně jejich aktuálních verzí a informacemi o dostupných platformách a možnostech stažení. Walter je také rád za tipy na chybějící software do svého seznamu.

Věděli jste …

 • … o webu WeGlide? Nová globální evaluační platforma pro piloty kluzáků používá mapy OSM pro vizualizaci mezinárodních letů. Projekt vyvíjejí tři němečtí piloti a bude používán v budoucnu pro letecké soutěže.
 • … že první oficiální série švýcarských topografických map, Dufour Map, slaví své 175. výročí? V prodeji jsou repliky originální mapy a ta je dostupná (de) i pro digitální průzkumníky. Návštěvníci zde mohou nechat i své vlastní stopy.
 • … že existuje doplněk pro editor JOSM ‘Seznam k udělání’ (To do list)? Přidá okno pro seznam věcí k dořešení, který zjednodušuje procházení velkého množství objektů. Pomáhá uživatelům zkoumat objekty jeden po druhém a zároveň je editovat nebo aktualizovat.

Ostatní geo záležitosti

 • Lewis Isaacs píše v Guardianu o umění s GPS, vtipně popsané jako ‘lidské grafo‘.
 • BBC informuje o tříletém výzkumném projektu na univerzitách v Kentucky a Coloradu (grant US FEDA ve výši 900 000 dolarů pro University of Kentucky) kde výzkumníci trénují “dronní kovboje” pro hledání dobytka a zjišťování jejich zdravotního stavu a váhy ze vzduchu.
 • Hydro International informuje, že výzkumné plavidlo Schmidtova oceánského institutu Falkor sbíralo první veřejně přístupná data o mořském dně v novém roce. Cílem je zmapovat celý oceán do roku 2030.
 • Michael Schultz (Heidelberg University) informuje, že projekt Horizon 2020 LandSense byl úspěšně uzavřen. V textu je i přehled publikací a vytvořených výstupů. Projekt umožnil sledovat kvalitativní aspekty dobrovolnicky sbíraných geodat a posílit úsilí spojené s využitím povrchů v OSM.
 • Sarah (Heidelberg University) zkoumá uliční síť a její kvalitu s cílem které regiony mají nejdetailnější informace v OpenStreetMap, stejně jako konzistenci dat za posledních 10 let.
 • Matthias Fejes (Chemnitz University of Technology) informuje (de) > en o způsobech dosažení hladkého přechodu z outdoorové na vnitřní navigaci v chytrých telefonech pro všechny.
 • Theo Armour sdílí své úsilí ohledně ‘Mapifesto 2021-01-12’, veřejné deklarace záměrů, názorů a cílů, které udávají směr pro kartografy, mappery a milovníky prezentace reality v mnoha způsobech mapování.
 • Mapillary zveřejnil zásadní aktualizaci datové sady Vistas 2.0, sémantické anotace své databáze uličních fotek (pro trénování umělé inteligence a její validaci). Jedná se o 25 000 fotek z celého světa.

Plánované události

kdecoOnlinekdyzemě
San JoseVirtual Civic Hack & Map Night osmcalpic22.01.2021flag
VaršavaVirtual community meeting. osmcalpic22.01.2021flag
臺中市2021 OpenStreetMap x Wikidata 新手教學工作坊 osmcalpic24.01.2021flag
BrémyBremer Mappertreffen (Online) osmcalpic25.01.2021flag
PrahaMissing Maps CZ Mapathon 2021 #1 osmcalpic26.01.2021czech republic
BruselVirtual OpenStreetMap Belgium meeting osmcalpic26.01.2021flag
HOT Community WG: Mapping for Covid 19 Response and Resilience: Global Coordination Supporting Local Action osmcalpic29.01.2021
VaršavaVirtual community meeting. osmcalpic29.01.2021flag
KampalaMapping Uganda’s New Cities osmcalpic30.01.2021 – 2021-01-31flag
RomaCompleanno Local Chapter italiano OSM osmcalpic30.01.2021flag
DelfteMWRE Mapathon osmcalpic01.02.2021flag
臺北市OSM x Wikidata #25 osmcalpic01.02.2021flag
Osm2pgsql Virtual Meetup osmcalpic02.02.2021
Missing Maps London Mapathon osmcalpic02.02.2021united kingdom
Landau an der IsarVirtuelles Niederbayern-Treffen osmcalpic02.02.2021flag
The European Missing Maps Mapathon osmcalpic03.02.2021
San JoseVirtual Civic Hack & Map Night osmcalpic05.02.2021flag
DrážďanyDresdner OSM-Stammtisch osmcalpic04.02.2021flag
HamburkHamburger Mappertreffen osmcalpic09.02.2021flag
MnichovMünchner OSM-Stammtisch osmcalpic10.02.2021flag
CurichOSM-Treffen Zürich osmcalpic11.02.2021flag
Chippewa TownshipOpenStreetMap Michigan Meetup osmcalpic12.02.2021flag

Poznámka: Pokud zde chcete vidět vaši akci, zadejte ji prosím do kalendáře. Pouze data z kalendáře se objeví v našem týdeníku. Následně prosím akci zkontrolujte ve veřejném náhledu kalendáře a v případě potřeby záznam opravte.

Toto číslo přeložil tom.k a redakčně upravili mkyral a YjM. Budeme velmi rádi, pokud podpoříte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále šířit, např. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, boost…). Předem za to děkujeme.
Každé číslo v CZ verzi je promováno zde:
Twitter @osmcz @osmcz | Mastodon @osmcz @osmcz | Talk-cz Talk-cz | osm_sk osm_sk | rss rss

Můžete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz
Originál tohoto souhrnu připravili: Nordpfeil, PierZen, rogehm, SK53, Sammyhawkrad, TheSwavu, YoViajo, derFred, richter_fn.