týdeník 283

15.12.2015-21.12.2015

 3D obrázek domů v oblasti zvané "The Circus" v britském městě Bath. Vytvořeno z LIDAR dat3D obrázek domů v oblasti zvané “The Circus” v britském městě Bath. Vytvořeno z LIDAR dat [1]

Téma: Testy na OsmHiCheck

O projektu OsmHiCheck jsme už ve Weekly psali. Pojďme se společně podívat jaké testy se vlastně provádí a jak je můžete využít. Zmíníme i jak se může hodit turbopass API pro některé jednodušší opravy většího množství problémů.

První možnost, jak najít potenciální problémy, je mapa. Při pohledu na mapu si můžeme buď zobrazit kontrolu chyb v turistických relacích (červeně podbarvený checkbox a značky na mapě) nebo podobně zobrazit relace s chybějícími tagy (oranžová barva). Tento přístup se hodí tehdy, pokud chcete zkontrolovat určitou “vaši” oblast na případné problémy. U chybějících tagů je v současnosti u mapy trochu problém, protože existuje zhruba 2000 relací, u kterých chybí tag destinations a zobrazena je tak zhruba polovina všech relací. Mapa je pak značně nepřehledná. Další možností je zobrazit uživatelské poznámky. Ty nemají nahradit OSM Note, slouží spíše pro kontroly a opravy turistických tras spojených s projektem OsmHiCheck. Je to taky možnost, jak si někde udělat vlastní poznámky pro věci, které chcete sami řešit a nechcete je dávat do Notes. Pro chyby se po kliknutí na značku na mapě zobrazí v pravé části stránky tabulka s tagy dané relace včetně vyznačení chybných a zcela chybějících tagů (opět podbarveno červeně a oranžově). V horní části je vypsána konkrétní chyba a pod ní je možnost otevřít danou relaci přes dálkové ovládání v JOSM. Při zobrazení v mapě je pak možné zahrnout do zobrazení i klasické cyklostezky (tj. bez barvy – tagy kct_xxx=bicycle).

Druhou, a možná častěji používanou částí, jsou tabulkové výpisy. V základním zobrazení jsou vidět jednotlivé testy a počet a procentuální počet pro daný test. Počet položek každého řádku je pak odkazem na tabulku odpovídajících relací. Na prvním řádku je pak celkový počet relací. (Pro tabulky zatím nejsou zpracovány klasické cyklotrasy zmíněné výše). V době psaní článku je v České republice přes 3900 turistických relací – tras je o něco méně, některé nehotové a nekompletní trasy mohou být v OSM tvořeny několika, zatím nespojenými relacemi. Pro jednotlivé testy platí, že procenta se nedají nijak sčítat, jedna relace může principiálně obsahovat několik nezávislých chyb. Druhý řádek tabulky ukazuje celkový počet relací, kde zcela chybí některý ze sledovaných tagů. Třetí pak počet relací, kde je chybná hodnota tagu nebo rozpor mezi hodnotami několika tagů.

Z chybějících tagů jsou sledovány tagy network, complete, osmc:symbol a destinations. Relace jsou vybrány podle přítomnosti tagu kct_BARVA, ten tedy přítomen v tabulce není. Určitě by se daly nalézt další tagy, které by se do kontrol daly přidat (např. operator). Pokud se chcete zapojit a umíte trochu programovat, není nic jednoduššího, než přispět kódem.

U chybných hodnot jsou sledovány tagy complete (hodnoty yes a no), network (lwn,rwn,nwn,lcn,rcn,ncn), osmc:symbol, route a kct_BARVA (viz. wiki).

U kontrol vazeb mezi tagy existují následující kontroly:

 • Hodnota network pro turistické trasy je definovaná ve značkovém klíči a nedávno proběhla na toto téma diskuse v českém mail listu. Zjednodušeně drtivá většina tras mimo typ major jsou lokální, tedy lwn a lcn.
 • Existuje vazba mezi typem relace (foot, ski, mtb), tagem a hodnotou kct_BARVA a hodnotou osmc:symbol. Tento test hledá chyby v těchto vazbách.
 • Další kontrola porovnává barvu použitou u kct_BARVA a hodnoty osmc:symbol.
 • Poslední text je kontrola čísla cyklostezky a hodnoty network. Zde existuje celkem jasná vazba – národní cyklostezky jsou max. trojciferné, lokální pak minimálně čtyřciferné. Prozatím se test využije jen na několik málo (nyní 3) cyklostezky s tagem kct_BARVA. Později je v plánu doplnit i další testy pro normální cyklostezky, které teď chybí.

Na konci každé stránky je jednak odkaz na github na strojové kódy a hlavně aktuální datum a čas poslední aktualizace dat. Aktualizace se pravidelně pouští na serveru, nyní s intervalem každé 3 hodiny. Na hlavní stránce tabulkových statistik je pak ještě vidět graf s vývojem celkového počtu s chybějícími a s chybnými tagy za posledních několik týdnů. Je příjemné vidět, že grafy mají klesající tendenci. Pokud vám OsmHiCheck pomůže v kontrole relací, opravě chyb nebo čemukoliv jinému, budou autoři jistě rádi. Pokud by jste chtěli s něčím pomoct nebo přispět, ocení to určitě také – je možné se ozvat přes github nebo do českého mail listu.

OSM CZ

OSM SK

 • Nový most spojí Slovensko a Maďarsko – úprava tagů v OSM.
 • Forma URL pro odkaz na freemap.sk pro použití v SMS.

Mapování

 • Mapbox data tým uspořádal “trasovací závody”, zábavné cvičení, kde dvanáct lidí zkoušelo závodit, kdo první nakreslí zadanou budovu. (Data pak nebyla nahrána do OSM.) Je zajímavé sledovat rozdílné přístupy, které těchto dvanáct lidí použilo na stejnou satelitní fotku.
 • Andrey Golovin z Mapboxu ukazuje, jak efektivně trasovat složité budovy ze satelitních snímků v JOSM s pomocí doplňků utilsplugin2 a building_tools.
 • Improve OSM, sada nástrojů používaná k nalezení chyb v OSM datech silniční sítě byla aktualizována. Různé JOSM doplňky jako MissingRoads a TrafficFlowDirection byly zkombinovány dohromady. Kromě jiného bylo mezi chyby, které doplněk detekuje, přidány kontroly pro zákazy odbočení. Zároveň byla upravena i webová stránka.
 • Pratikyadav z Mapbox data týmu napsal o jejich Průvodci mapovým projektem, který poskytuje podporu pro tým k provedení celého mapovacího projektu od návrhu po dokončení včetně nejlepších postupů pro mapování k zajištění vysoké kvality příspěvků do mapy. Zároveň k průvodci žádá o zpětnou vazbu.
 • Noviny studentů Heidelbergské university “ruprecht” (náklad zhruba 10.000 kusů), informují ve svém aktuálním vydání (stránka 11, v němčině) o aktivitě CAP4Access. Doufáme, že některé čtenáře zaujmou projekty MapMyDay.org a OpenStreetMap.org a stanou se novými přispěvateli, což by, v dlouhodobém horizontu, bylo přínosné pro vozíčkářský profil na OpenRouteService.org.
 • Po stížnosti od vedení německého města Landshut na několik zastaralých bodů zájmu (POI), přemýšlí mappeři z oblasti nad způsobem, jak zajistit aktuálnost dat. Vytvořili wiki stránku na které představili svůj návrh s využitím tagu “last check”. Ten ale není bez odpůrců.
 • Uživatel brrt žádá komunitu evropských mapperů elektrické sítě o vyplnění dotazníku o jejich mapování pro OSM. Cílem dotazníku je získat informace o tom, jak jsou rozvody elektřiny mapovány v OSM. Je to součást jeho diplomové práce zabývající se open source modelem rozvodné sítě SciGRID, který je postaven na datech z OSM.
 • Návrh, zavádějící novou hodnotu pro tag office=*, office=adoption_agency, je otevřen pro hlasování.

Komunita

 • Uživatel te_mark využil svůj semestr trávený v zahraničí, aby vyfotil strom s číslem uzlu 1. Historie uzlu je poněkud zvláštní, a DWG osobně zná posledního editujícího!
 • Podle online vydání magazínu EL Espectador, je Freddy Rivera jedním z hrdinů z masa a kostí, kteří anonymně přispívají k vytvoření lepší a starostlivější společnosti. Kolumbijská TV stanice Caracol pořádala každoroční soutěž “Titáni” a ocenila mimořádné výsledky v různých kategoriích. Freddy Rivera získal cenu v kategorii “technologie a konektivita” pro svůj projekt “Offline Wikipedia” a nadšené mapování celého města, kde žije. (via talk-br) (automatický překlad: magazín; web)
 • Stížnost od Johna Goodmana na konferenci ohledně nesprávného chování pro vyhledávání na stránce, vedla k zajímavé diskusi o existující a chybějící funkcionalitě Nominatimu na hlavní stránce.
 • Byla zprovozněna nová webová stránka pro taginfo pro dvacet regionů Itálie. Data jsou založena na extraktech z taginfo a jsou denně aktualizována.

Importy

 • Daniel Simpson by chtěl importovat adresní data a názvy ulic v americkém Red River Parish (Louisiana).
 • Kudarisenmon informuje na japonském mail listu o svých přípravách k importu “obrysů budov” v japonském městě Shizuoka.
 • Ivan Garcia úspěšně dokončil úklid a konverzi (na hraniční relace) všech administrativních omezení v provincii Jakarty, které v OSM doposud byly.

Nadace OpenStreetMap

 • Hned po publikaci výsledků letošních voleb do rady nadace OSM poskytl Richard Weaits také vyhodnocení. Následovala diskuse na téma volebního systému STV, zahrnující zajímavé analýzy od Christopha a Rolanda.
 • Rob Nickerson publikoval záznam z jednání (Google Doc) ustavujícího setkání OSM UK.

Humanitární OSM

 • OSM komunita připravila mapovací projekt pro Nigérii. Studentka geografie a členka projektu Fatimana Alhera shrnuje své zkušenosti s mapováním rozsáhlých oblastí Nigérie.

Mapy

 • Jens von Bergmann popisuje perfektní mapu pro cyklistiku a vysvětluje, proč nemá jiné cyklomapy v oblibě.

Přechod k OSM

 • Švýcarské železnice (SBB) používají OSM pro své mapy okolí železničních stanic.
 • Německé dráhy (DB) také používají OSM data pro mapy okolí stanic, ale tato vlastnost je velmi dobře skryta v jejich DB Navigation App. Aby jste ji mohli použít, musíte: 1. vyhledat spojení; 2. vybrat spojení; 3. kliknout na stanici v seznamu pro rezervaci; 4. sjet až dolní okraj obrazovky; 5. kliknout na “Station Layout -> zobraz”. No a to je vše. Jednoduché že!

Otevřená data

 • [1] Brendan na svém blogu popisuje, jak využil nedávno zveřejněné anglické LIDAR data pro generování 3D obrázků budov včetně pokrytí koster budov leteckými snímky. Všechna data a použité nástroje jsou dostupné pod otevřenou licencí.
 • Ve své nové sérii, Smysluplné geokódování, sdílí Mapzen principy a zkušenosti z praxe ohledně geokódování, které získali v rámci projektu Pelias, jejich otevřeného geokodéru, využívajícího pouze otevřená data.

Programy

Programování

 • mvexel začal přepisovat nástroj MapRoulette do pythoního frameworku Django. Martijn chce umožnit vytváření nových výzev v MapRoulette pomocí dotazů na Overpass API a hledá pomoc s projektem. (Komentář weeklyOSM: úžasné ;-))
 • Tirex se přesunul z OpenStreetMap SVN na Github. Ostatní repozitáře budou v brzké době následovat, protože se plánuje kompletní vypnutí OSM SVN. (JOSM má své vlastní SVN)

Věděli jste…

Ostatní “geo” záležitosti

Plánované události

kdecokdyzemě
TaipeiOpenStreetMap Taipei Meetup, Mozilla Community Space28.12.2015Taiwan
BrémyBremer Mappertreffen28.12.2015Německo
LondýnLondon missing maps event05.01.2016UK
Internet#geowebchat twitter chat predikce webového mapování pro 2016, 20:00 UTC05.01.2016
MünsterStammtisch / OSM Treffen05.01.2016Německo
Vídeň54. Wiener Stammtisch07.01.2016Rakousko

Poznámka: Pokud zde chcete vidět vaši akci, zadejte ji prosím do kalendáře. Pouze data z kalendáře se objeví v našem týdeníku. V kalendáři prosím nezapomeňte zmínit město a zemi.

Toto číslo přeložil tom.k redakčně upravili mkyral a vop. Budeme velmi rádi, pokud podpoříte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále šířit, např. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). Předem za to děkujeme. Každé číslo v CZ verzi je promováno zde:

Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google PlusOpenstreetmap | Talk-cz Talk-cz | osm_sk osm_sk

Můžete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz