Tygodnik OSM 699

05.12.2023-11.12.2023

lead picture

Metoda mapowania miejskich obszarów zieleni przy użyciu OSM i zdjęć Sentinel-2 [1] | © Christina Ludwig

Aktualności

 • Doroczne Walne Zgromadzenie Fundacji OpenStreetMap 2023 odbyło się 16 grudnia o godzinie 16:00 UTC. Wybory zarządu zostały zakończone, a do zarządu zostali wybrani Roland Olbricht, Guillaume Rischard i Daniela (Dani) Waltersdorfer Jimenez. Łącznie oddano 913 głosów. Pierwsze spotkanie zarządu w nowym składzie zaplanowano na czwartek 21 grudnia o godzinie 13:30 UTC. Fundacja OpenStreetMap wyraziła również wdzięczność Mikelowi, który został zwolniony z obowiązków członka zarządu.

O nas

 • Weź udział w konkursie na 700. numer Tygodnika OSM! Zaprojektuj tytułową grafikę do jubileuszowego wydania i wygraj flagę OSM od FOSSGIS. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21 grudnia.

Mapowanie

 • Użytkownik António Madeira ogłosił na kanale Telegram grupy OSM Portugal rozpoczęcie głosowania nad propozycją standaryzacji krajowego dziedzictwa budowlanego > opracowaną przez niego i użytkownika Jorge Pinho kilka lat temu, ale która z powodu braku czasu nigdy nie została poddana pod dyskusję ani głosowanie. Dyskusja będzie otwarta przez trzy tygodnie od 15 grudnia, po czym nastąpi głosowanie. Oprócz listy mailingowej, faworyzowana będzie również strona dyskusyjna propozycji > , kanał Telegram i ogólne forum społeczności > .
 • Prośby o komentarze dotyczące następujących propozycji zostały ponownie otwarte:
  • tourism=camp_lodging > do oznaczania małych, wynajmowanych budynków lub schronisk z ograniczonymi udogodnieniami, przeznaczonych do krótkoterminowego zakwaterowania w naturalnym otoczeniu.
  • emergency=disaster_response > do oznaczania stacji reagowania kryzysowego zapewniających pomoc cywilom podczas lub po katastrofie.
 • Można głosować na propozycję:
 • Głosowanie na crossing:continuous=yes/no > zostało zamknięte, a propozycja została zatwierdzona 32 głosami za, jednym głosem przeciw i jednym głosem wstrzymującym się.

Kampanie mapowania

 • Od 1 stycznia 2024 r. DB Netz AG i DB Station & Service AG połączą > się w DB InfraGO AG, co będzie wymagało kompleksowej aktualizacji tagów OpenStreetMap w Niemczech, Szwajcarii, Belgii i Czechach. Nakaner / > ogłasza > automatyczną edycję odpowiednich > tagów operator.
 • Na MapRoulete zostały zaktualizowane wyzwania dotyczące kontroli danych OSM. Na całym świecie pojawiło się wiele nowych wyzwań, np. związanych z węzłami kolidującymi z chodnikami, takimi jak ten .
 • Dwa wyzwania MapRoulette zostały stworzone w oparciu o dyskusję na forum społeczności > na temat rotacji linków w danych OSM. Wyzwania te mają na celu poprawienie adresów URL w tagach OSM, które nie są już dostępne.

Społeczność

 • Regionalny ambasador YouthMappers napisał o osiągnięciu historycznego kamienia milowego poprzez pomyślne zakończenie pierwszego krajowego szczytu YouthMappers w Bangladeszu, wyznaczającego punkt odniesienia dla swojej globalnej sieci.
 • Mniej więcej w tym samym czasie Jochen Topf i mcliquid uzyskali zgodę na wykorzystanie zestawu danych o stacjach ładowania pojazdów elektrycznych dla Niemiec > i Austrii > . Społeczność dyskutuje teraz nad możliwością importu.
 • Na forum społeczności OpenStreetMap zaproponowano > nowy klucz, foot_scale=*, aby ulepszyć oznaczanie ścieżek pieszych, podobnie jak sac_scale dla turystyki pieszej. Skala ta waha się od casual_walking, nie wymagające specjalnego wysiłku, do not_walkable, oznaczające ścieżki nieodpowiednie do chodzenia. Celem jest uproszczenie reprezentacji atrybutów ścieżek, konsolidując różne istniejące klucze, takie jak powierzchnia i przeszkoda, w prostszą skalę.
 • Marcus Jaschen napisał > o znaczącym, stałym wzroście bazy danych OSM Geofabrik Europe, która obecnie zajmuje około 28 GB. Zaktualizował również swoją nakładkę Gravel dla bikerouter.de, szczegółowo opisując kompleksowy proces Ansible Playbook dla aktualizacji serwera kafelków.
 • Sakshi Verma z Indii została Mapowiczem Miesiąca > ONZ w grudniu.

Fundacja OpenStreetMap

 • FOSSGIS e.V. > , niemiecki oddział OpenStreetMap, zobowiązał się > do corocznego finansowego wspierania Fundacji OpenStreetMap. Decyzja ta, podjęta ze względu na wielkość i zasoby finansowe niemieckiej społeczności OSM oraz jej silne zaangażowanie w projekt, jest bezprecedensowa dla lokalnego oddziału OSM. Na lata 2023 i 2024 zarząd FOSSGIS zdecydował się przekazać po 5 000 EUR.
 • Przewodniczący Fundacji OpenStreetMap, Guillaume Rischard, w raporcie rocznym za rok 2023 przedstawił > istotne wydarzenia i wyzwania stojące przed społecznością OSM. Kluczowe tematy obejmują wzrost ilości danych OSM, ulepszony dyskurs społecznościowy, planowanie strategiczne i innowacje techniczne. Szczególnie podkreślono potrzebę wzmocnienia struktury OSMF w celu zwiększenia jej wydajności i skuteczności. Dołącz do dyskusji tutaj > .

Wiadomości z oddziałów lokalnych

 • Cristoffs poinformował, że zarząd Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska jednogłośnie podjął decyzję o zaproponowaniu organizacji kolejnej edycji State of the Map Europe w Polsce. Konferencja planowana na 2024 r. będzie miała szczególne znaczenie, ponieważ będzie to 20. rocznica powstania projektu OpenStreetMap.
 • State of the Map US 2024, największe spotkanie społeczności OpenStreetMap w USA, odbędzie się w dniach 6-8 czerwca 2024 r. w Salt Lake City w stanie Utah. Osoby, które chcą poprowadzić panele lub warsztaty mogą się już zgłaszać > . Pożądane są prezentacje obejmujące podstawy OpenStreetMap, mapowanie lokalne i OSM w czasie wolnym.

Wydarzenia

 • Chaos Communication Congress 2023 > odbędzie się 27-30 grudnia w Hamburgu, w Niemczech, i będzie tam stoisko > OpenStreetMap. Czy będziesz tam obecny? Jeśli tak, zarejestruj się na wiki > i daj nam znać na forum społeczności OSM > .
 • Konferencja FOSS4G Europe 2024 zaprasza entuzjastów OpenStreetMap do składania > propozycji sesji ogólnych, warsztatowych i akademickich. Konferencja, która odbędzie się w Tartu w Estonii, skupi się na europejskich zagadnieniach i działaniach związanych z wolnym i otwartym oprogramowaniem geoprzestrzennym oraz danymi. Prezentacje będą transmitowane online, ale oczekuje się, że prelegenci wezmą w nich udział osobiście. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 11 lutego 2024 r.

Badania OSM

 • [1] Dr Christina Ludwig z powodzeniem obroniła > pracę doktorską na temat mapowania miejskich terenów zielonych przy użyciu danych OpenStreetMap i zdjęć satelitarnych Sentinel-2. W swojej pracy przeanalizowała sposób mapowania terenów zielonych w OSM i opracowała metodę mapowania, która uwzględnia różnice regionalne, uwzględniając zarówno nieostrość danych OSM, jak i ograniczenia rozdzielczości czujników satelitarnych. Praca ta znacząco przyczynia się do poprawy sugestii tras dla pieszych i rowerzystów, zalecając przyjemniejsze ścieżki wzdłuż terenów zielonych.
 • Projekt badawczy dotyczący przewidywania infrastruktury transportowej w indyjskich miastach został opublikowany > w czasopiśmie Scientific Reports. Projekt wykorzystuje OpenStreetMap i innowacyjną metodę RidgeGAN > do analizy złożonych wzorców miejskich i gęstości sieci drogowej przy użyciu uczenia maszynowego i zdjęć satelitarnych. To ważne badanie dla urbanistów i badaczy pracujących nad zrównoważonym rozwojem miast i ulepszonymi sieciami transportowymi.
 • Innowacyjny projekt badawczy, opublikowany w PLOS ONE, wykorzystuje monitoring satelitarny do identyfikacji nagromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych na lądzie. Wykorzystując sieci neuronowe do analizy danych z satelity Sentinel-2, system wykrywa odpady z tworzyw sztucznych w dwunastu krajach Azji Południowo-Wschodniej. Metoda > ta zidentyfikowała ponad dwa razy więcej miejsc składowania odpadów w Indonezji w porównaniu z OpenStreetMap i publicznymi bazami danych, co stanowi znaczący krok w monitorowaniu i zwalczaniu zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi. National Geographic Indonesia opublikowała > wywiad na ten temat.
 • Niemiecko-austriacki zespół badawczy przeanalizował masę budynków i infrastruktury w USA w badaniu > opublikowanym w Nature Communications, ujawniając niezwykłe wzorce w krajobrazach zdominowanych przez człowieka. Badanie ma na celu dostarczenie bazy danych dla bardziej zrównoważonego wykorzystania zasobów.

Humanitarian OSM

 • HOT i OpenStreetMap Libya zakończyły akcję mapowania po powodzi w Libii w 2023 roku. Podsumowanie i notatki z przeglądu po akcji są dostępne > w dzienniku OSM Pete’a Mastersa. Ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy wnieśli swój wkład!

Mapy

 • Odkryj ciekawostki wodnego świata OpenStreetMap: kolekcję niezwykłych, okrągłych dróg wodnych! Prawie zawsze są to błędy w mapowaniu, ponieważ rzeki i strumienie tworzące niekończącą się pętlę są prawie niemożliwe w rzeczywistości. Ta strona prezentuje takie rzadkie i fascynujące błędy w mapowaniu. Miłej zabawy przy ich poprawianiu!
 • Darren Wiens zaprezentował symulator wzrostu poziomu morza, w którym wykorzystał kafelki AWS Terrain Tiles i nową funkcjonalność rastra dostępną w Mapbox GL JS v3.
 • Stefan Bohacek stworzył mapę internetową, która zawiera listę światowych rządów zarządzających własnymi serwerami federacyjnymi.
 • OpenHiking > oferuje zoptymalizowane mapy wektorowe dla turystów pieszych oparte na danych OpenStreetMap. Mapy te wyróżniają szlaki turystyczne i symbole, źródła wody, interesujące miejsca i elementy przyrodnicze. Zawierają linie konturowe i cieniowanie i są kompatybilne z urządzeniami Garmin, a także z systemem operacyjnym Android za pośrednictwem aplikacji takich jak OruxMaps i LocusMaps. Mapy obejmują obszary takie jak Karpaty i Alpy i oferują funkcje takie jak wyznaczanie tras i wyszukiwanie nazw geograficznych (tylko Garmin) oraz regularne aktualizacje.

OSM w akcji

 • Strona Cartotelco wyświetla wszystkie lokalizacje ulicznych szaf telekomunikacyjnych we Francji na mapie OpenStreetMap, oznaczone kolorami przez odpowiedniego operatora. Klikając na znacznik, można również bezpośrednio otworzyć węzeł OpenStreetMap.
 • Widok mapy ELWIS pokazuje niemieckie Nachrichten für die Binnenschifffahrt (Wiadomości dla żeglugi śródlądowej) na interaktywnej mapie. Wśród innych źródeł danych znajduje się również OpenStreetMap.
 • Andrei Kashcha poinformowała o „Geo-Mug”, wyjątkowym pomyśle na prezent świąteczny dla GeoNerdów i ludzi zajmujących się GIS-em. Kubek można zaprojektować z niestandardową mapą dowolnego miasta na świecie, wykorzystując dane OSM z samodzielnie wybranym obramowaniem i preferowanymi kolorami. GeoObserver również o tym poinformował > .

Oprogramowanie

 • JOSM zakończy wsparcie dla OAuth 1.0a na początku 2024 i usunie lub ukryje logowanie hasłem. Zaleca się, aby wszyscy nowi użytkownicy korzystali z OAuth 2.0, a obecnych użytkowników zachęca się do przejścia na tę technologię.
 • Wydania JOSM (archiwum Java, Windows i MacOS) nie będą już podpisywane > . Zasady podpisywania kodu uległy zmianie i nie są już akceptowane przez zespół JOSM. Podczas korzystania z systemów polegających na podpisywaniu kodu w przyszłości pojawią się ostrzeżenia.
 • Program planowania i budowy SEMA umożliwia teraz > prezentację modeli 3D jako imponujących renderingów w Lumionie, z żywymi projektami środowiskowymi wykorzystującymi OpenStreetMap.
 • Deepness > to wtyczka QGIS, która umożliwia wykonywanie segmentacji, wykrywania i regresji na ortofotomapach rastrowych przy użyciu niestandardowych modeli sieci neuronowych ONNX. Obsługuje różne typy modeli i zapewnia funkcje, takie jak ograniczanie obszaru przetwarzania, integracja z warstwami i eksportowanie danych szkoleniowych. Narzędzie to jest przydatne dla użytkowników, którzy chcą zastosować głębokie uczenie do teledetekcji.
 • Desert Atlas > to nowa, samoobsługowa aplikacja OpenStreetMap dla Sandstorm. Pozwala ona użytkownikom na prywatne wyszukiwanie, zapisywanie i dodawanie zakładek do miejsc we współpracy ze znajomymi w celu korzystania z nich w podróży. Desert Atlas integruje się z aplikacjami OSM, takimi jak Organic Maps i OsmAnd, umożliwiając użytkownikom eksportowanie zakładek. Desert Atlas koncentruje się na prywatności i łatwości obsługi, oferując prosty sposób pobierania regionów i planowania w zaufanym środowisku. Aplikacja została już omówiona na HackerNews.
 • ForestScanner to aplikacja na iOS, która może tworzyć chmury punktów 3D za pomocą iPhone’ów i iPadów z obsługą LiDAR. Użytkownicy mogą przechwytywać informacje o poszczególnych drzewach, takie jak średnica i współrzędne, zapisywać te dane i eksportować je jako plik CSV. Aplikacja jest przeznaczona dla użytkowników zainteresowanych leśnictwem i monitorowaniem środowiska, wspierając różne funkcje gromadzenia i przetwarzania danych.
 • Odcinek 211 Geomob zawierał wywiad z Simonem Poolem, twórcą Vespucci Editor, pierwszego i jedynego w pełni funkcjonalnego edytora OpenStreetMap na urządzenia z systemem Android. Opowiedział on o jego pochodzeniu, historii i rozwoju Vespucci, wyzwaniach i korzyściach związanych z edycją OSM na urządzeniach mobilnych oraz planach na przyszłość. Odcinek trwa około 40 minut i można go odsłuchać na stronie Geomob lub na różnych platformach podcastowych.
 • Narzędzie ExifLooter wyodrębnia geolokalizację z obrazów przy użyciu adresów URL lub katalogów i jest zintegrowane z OpenStreetMap. Źródło, napisane w języku Go, jest dostępne