týdeník 241 – 24.02.–02.03.2015

24.02. – 02.03.2015

briefkastenkarte
Ve starém psovi je ješt? trochu života – OpenRoutingService [1]

Mapování

Komunita

Nadace OpenStreetMap

Události

Humanitární OSM

Mapy

  • [1] Mapy OpenRouteService ješt? nejsou mrtvé (CZ G-trans). Studenti z r?zných zemí (nap?. Rumunska a Portugalska) sice ješt? stále postrádají p?eklady, které dokon?ili p?ed pár lety, ale sou?asní tahouni projektu umístili data na výkonn?jší server a snaží se o pravidelné (týdenní) aktualizace.
  • Go Berlin – clubbing a další POI na map? n?mecké metropole.

Otev?ená data

Software

CZ OSM

V?d?li jste…

Ostatní “geo” záležitosti

  • Akcie ?ešení HERE od Nokie padají.

 

Toto ?íslo p?eložil tom.k, redak?n? upravil vop. Budeme velmi rádi, pokud podpo?íte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále ší?it, nap?. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). P?edem za to d?kujeme. Každé ?íslo v CZ verzi je promováno zde:

Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google Plus Openstreetmap | Talk-cz e-mailová skupina Talk-cz

M?žete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz