týdeník 253 – 19.05.-25.05.2015

19.05.-25.05.2015

OSM mapa Truck QA s fotkami od Mapillary [1]
OSM mapa Truck QA s fotkami od Mapillary [1]

Téma: Cesta, která ne/končí

Jedním z častých prohřešků proti celistvosti mapy jsou nespojené cesty. Především začátečníci se často dopouštějí banálních chyb, spočívajících v nepropojení křižujících se cest (třeba lesních pěšin), nebo nepřipojením cest (odboček). Vizuálně to na mapě není na závadu (především u křížení), ale zcela zásadní problém přináší tato situace routovacím programům, které dané křížení či odbočku prostě nenajdou. Pokročilejší mappeři vědí, že je v mnoha případech vhodné spojovat (napojovat) i cesty se zcela rozdílnými tagy (vodoteč je současně hranicí, hrana lesa je současně cestou…), ale i ti se čas od času dopustí fatální chyby právě v případě, kdy chtějí říci: tato cesta opravdu není nikam napojena, tato cesta zde opravdu končí.

Mezi chyby tedy patří nechtěné vytvoření končící cesty (neprovedené napojení), ale také špatné označení skutečně končící cesty a nesprávné označení cesty nekončící (nezmapované). Jak se tedy v jednotlivých situacích chovat?

V případě omylem nenapojené cesty nelze než říci: napojit. K vyhledávání takových podezřelých míst ale existují i softwarové nástroje, které hledají dvě blízké cesty nápadně nelogicky ukončené a nepropojené. Někdy taková situace odpovídá pravdě (stará asfaltka nahrazená novým obchvatem prostě končí “nikde” (situace na OSM a odpovídající ortofoto), jindy jde opravdu o chybu, kterou však musí opravit člověk.

V případě cesty mapující silnici či chodník/pěšinu apod. (zpravidla highway=*), která skutečně končí a dále nevede (explicitně je tím myšleno, že nenavazuje další možnost pokračovat po jiné cestě třeba i jiným typem dopravy), je potřeba poslední uzel (nikoliv celou cestu) označit tagem noexit=yes. Tím dává mapper jasnou zprávu ostatním mapperům, že tento uzel cesty je opravdu poslední. Specifickou situací je konec cesty opatřený obratištěm, takový uzel se označí jako highway=turning_circle.

Třetím popisovaným případem je cesta, která nekončí. Byť to zní divně, z principu je v OSM mapách mnoho takových cest. V našich zeměpisných šířkách vznikají např. při mapování lesních pěšin: mapper jde s GPS přijímačem po pěšině a objeví odbočku, kterou neplánuje pokračovat; odbočí do odbočky, ujde pár metrů a vrátí se. Zaznačí si tak do tracklogu (do stopy) místo a úhel odbočky a pokračuje dál rovně po plánované cestě. Doma pak při mapování kromě projité cesty naznačí do mapy všechny nalezené odbočky. Takovou odbočku ale musí na posledním uzlu cesty zřetelně označit, aby ostatní mappeři věděli, že toto místo je potřeba dále zmapovat, případně aby tvůrci map dokázali takové místo v mapě pro uživatele vhodně označit jako cestu, která někam pokračuje. Pro takové případy se (v logické návaznosti na situaci výše) dříve používal mj. tag noexit=no v kombinaci s fixme=continue, ale dnes se používá výhradně a pouze tag fixme=continue. Samozřejmě umístěný na posledním uzlu cesty.

Mimochodem příklad uvedený v textu výše je zmapovaný nesprávně. Mapa čeká na nejrychlejšího čtenáře WeeklyOSM, který jí pomůže :o)

OSM CZ

 • Nejen technické problémy trápí mappery. Mapovat, či nemapovat nelegální sportoviště? Zmapováním totiž můžete nechtěně rozšířit počet nelegálních návštěvníků. Nakonec z diskuse vytanulo doporučení – zmapovat, ale pokud vás to trápí, nahlásit vlastníkovi pozemku nebo úřadům.
 • Dalibor neustává v překladech OSM wiki: comments, note, todo, fixme ale i landuse.
 • Novinky v databázi LPIS a jejich využití v OSM traceru: tráva na orné, úhor apod.
 • OSM používají i datoví žurnalisté Českého rozhlasu.

Mapování

 • Uživatel mmd přidal do OSM mapy Truck QA (psali jsme o ní více v čísle 250) okno s fotkami od Mapillary. Tento odkaz vysvětluje jak (CZ G-Trans). Můžete přímo kliknout na žluté tečky na obrázcích od Mapillary a často je možné vidět dopravní značky pro maximální výšku a přidat pak tuto informaci do mapy.
 • A už i začátečníkům vstřícný on-line nástroj pro zadávání bodů zájmu (POI) YAPIS umí zobrazit odpovídající fotky ze služby Mapillary.
 • Uživatel marczoutendijk pokračuje ve svém malém blogovém seriálu na nejrůznější témata. Mimo jiné i o nápadech, jak vylepšovat OSM mapy.  První část jsme představili v týdeníku 242, druhou a třetí v čísle 243.
 • Bryce C. Nesbitt by chtěl nahradit výskyty tagu amenity=ev_charging  za amenity=charging_station pomocí automatické opravy.
 • Na mail listu talk-GB je nyní aktuálním tématem tagování zařízení university v Cambridge. Univerzita používá OSM data jako klíčovou součást své vlastní mapy a data jsou tak velmi detailní.
 • Na tagging mail listu navrhuje Thorsten Alge odkazovat na wikidata položky namísto článků na wikipedii. O projektu wikidata se více dočtete zde. Nějaké komentáře jsou také dostupné přes nástroj pro hlasován v OSM od Haralda Hartmanna.
 • Werner2101, dle statistik Pascala Neise uživatel kategorie Ueber Mapper, ukazuje, jak je možné použít Calc z kancelářského balíku LibreOffice pro organizaci mapování. S několika málo makry to funguje docela dobře.

Komunita

 • Robin Tolochko žádá o pomoc při dokončení průzkumu k organizaci Mapathonů. Na toto téma bude mít přednášku na konferenci SotM US v New Yorku .
 • OpenCage Data Blog představuje Islandskou OSM komunitu, první oficiálně uznávané lokální zastoupení OSM (Local Chapter) na světě.
 • OSM nám roste: 50 000 nových mapperů na celém světě za poslední čtyři týdny. (via rza31)
 • V laboratoři Geometa na vyšší odborné škole ve švýcarském Rapperswil provedli analýzu anonymizovaných logovacích souborů OSM dlaždicového serveru.
 • Osm.org nyní umožňuje přihlásit se pomocí účtu z Facebooku a Windows Live. Přihlášení účtem z Google, WordPress, Yahoo a AOL je už možné docela dlouho.
 • John Röskamp informuje o průběhu mapovací párty na univerzitě v ugandské Ndejje.

Importy

Události

Humanitární OSM

Mapy

Software

Věděli jste…

 • …že existuje isochronní mapa Evropy? Ukázka zobrazuje čas, který potřebujete k dosažení různých destinací vlakem z Londýna (místní říkají: Myslíme, že jako faktor nebyla zvážena frekvence krav na kolejích na lince mezi Sheffieldem a Derby :o). Jako výchozí město lze nastavit i řadu jiných evropských metropolí.

Ostatní “geo” záležitosti

 

Toto číslo přeložil tom.k, redakčně upravili mkyral a vop. Budeme velmi rádi, pokud podpoříte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále šířit, např. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). Předem za to děkujeme. Každé číslo v CZ verzi je promováno zde:

Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google Plus Openstreetmap | Talk-cz e-mailová skupina Talk-cz

Můžete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz

One Reply to “týdeník 253 – 19.05.-25.05.2015”