týdeník 320

30.08. – 05.09.2016

Logo

Auto rakouské taxi služby Bruckbacher s OpenStreetMap – text na aut?: „jezdím bezpe?n?“ 1 | Fotka: Günther Zinsberger pod CC0

Téma: není

OSM CZ

OSM SK

 • Kterak zatla?it na mapu? Nejlépe ji p?edem vytisknout. (pozn. p?ekladatele: explicitn? ozna?ený pokus o vtípek)

O nás

 • Po publikaci ?ísla 319 jsme byli dotázáni (Deutsch), pro? je MAPS.ME ozna?eno jako nesvobodný software. MAPS.ME je nesvobodný software, protože obsahuje font Code2000, který je shareware. Svobodný software je v naší tabulce ozna?ován podle definice v Debian Free Software Guidelines.

Mapování

 • Johan Gyllenspetz z Mapillary tweetuje o jejich nové filtra?ní funkci pro dopravní zna?ky.
 • Jochen Topf bloguje o služb?, kterou vytvo?il Martin Raifer, pro zobrazení historie tag? v p?kném grafu. N?jaké další informace ze zákulisí najdete v Martinov? deníku. Matthijs Melissen již službu použil a vytvo?il n?jaké zajímavé statistiky.
 • Na tagging mail listu inicioval Martin Koppenhaofer diskuzi ohledn? tagování BND (n?mecká tajná služba) v Bad Aiblingu. Poukázal na to, že zna?ení landuse = military neodpovídá a navrhoval alternativy.
 • Švýcarská OSM komunita diskutuje na talk-ch mail listu, zda mají mapovat oblasti výskytu poštovních sm?rovacích ?ísel (jako hrani?ní relace), podobn? jako to mají v N?mecku.
 • Uživatel Nammala z Mapboxu informuje o postupu s kontrolou naviga?ních dat v N?mecku – OSM fórum a deník.

Komunita

 • Tento rok, poprvé v historii OpenStreetMap, jsou v p?íprav? Ceny OpenStreetMap. Budou prezentovány v zá?í na bruselském State of the Map 2016. Nezapome?te hlasovat pro své favority! Všichni uživatelé registrovaní na openstreetmap.org se mohou zú?astnit.
 • Na OSM-talk mail listu navrhuje Matthijs Melissa nahradit wiki stránku Map Features automaticky generovanou verzí s pomocí Taginfo.
 • Martin Raifer vizualizoval informace z anonymizovaných a zjednodušených log? dlaždicových server? provozovaných Nadací OSM.

Importy

 • Greg sdílí na talk-GB sv?j nápad importovat do OSM trigonometrické body.

Nadace OpenStreetMap

 • Brian Prangle informuje v talk-GB mail listu, že stanovy organizace OpenStreetMap UK Community Interest Company byly zrevidovány právníky.

Události

 • Geofabrik zve všechny na hack víkend 29. – 30. ?íjna v Karlsruhe.
 • Letos budeme mít dv? kontinentální konference State of the Map: Asie a Latinská Amerika.
  • State of the Map Asia se koná ve filipínské Manila v termínu 1. – 2. ?íjen 2016. Program konference bude zve?ejn?n již brzy.
  • Brazilské São Paulo bude hostit State of the Map Latam v termínu 25. – 27. listopad 2016. žádost o p?ednášky, workshopy a pracovní skupiny je stále otev?ená – až do 25. zá?í! Na akci jsou možné aktivity v angli?tin?, špan?lštin? a portugalštin?.
 • SB 79 oznamuje po?ádání Setkání Elbe-Labe, které se uskute?ní v termínu 07. – 09. ?íjna v n?meckých Dráž?anech. Registrovaní do 14. zá?í dostanou tri?ko

Humanitární OSM

 • Odešlete svou žádost o stipendium pro SotM Asie.
 • Microsoft a Mapzen vytvo?ili aplikaci pro pozm?n?nou realitu (augmented reality), která slouží jako naviga?ní systém pro slabozraké. Byla prezentována také na SotM-US.
 • Hurikán Newton postihl oblast jižní Kalifornie. Je p?ipraven úkol pro Tasking Manager k podpo?e komunity v mapování zm?n. ?ervená oblast je nejd?ležit?jší. Celá oblast je málo zmapovaná, takže se jedná o velkou výzvu! Prosíme pomozte mapovat!
 • Mapswipe byla pravd?podobn? úsp?šn? použita v Myanmaru (d?ív známý jako Barma).

Mapy

 • [1] Rakouská taxi služba Bruckbacher se chlubí svou znalostí region? kde p?sobí a tak si nechala nakreslit (automatický p?eklad) velkou OSM mapu na jedno ze svých aut.
 • Andy Allan provozuje své mapové služby (OpenCycleMap, Transport map) pod zna?kou Thunderforest. Tyto služby jsou upraveny na využívání API klí?? (místo d?íve využívané hlavi?ky HTTP Referrer).
 • Guardian publikoval zajímavý kvíz – “Umíte poznat sv?tová m?sta podle jejich b?žeckých heatmap?”. Vyzkoušejte.

P?echod k OSM

 • Švédská agentura civilní ochrany používá OpenStreetMap ve svém crowdsourcingovém projektu s cílem zjistit reálný dosah jejich systému v?asné výstrahy, ?íká Jan Ainali. (Schweden) (automatický p?eklad)

Software

Programování

 • Yves se ptá na dev mail listu: “Krom? minutových diff?, má smysl sdílet i seznam zastaralých dlaždic?”. Andy Allan ospravedlnil, pro? se n?co takového ned?lá.
 • Vzhledem k vysoké zát?ži na dlaždicových serverech provozovaných Nadací OSM jsou požadavky bez hlavi?ky HTTP-Referrer považovány za málo prioritní (což znamená p?íliš pomalé pro interaktivní mapy). Stejný p?ípad nastane i když vložíte dlaždice p?es HTTP na vaši HTTPS stránku.
 • Petr Pridall z firmy Klokan Technologies p?edstavil projekt Tileserver GL. Jedná se o dlaždicový server na platform? Node.js využívající Mapbox GL Native (C a OpenGL).
 • Irská instance Overpass API je zpátky online.

Nová vydání

softwareverzedatum vydáníkomentá?
BRouter1.4.429.08.2016Zlepšení výkonu, p?idán mtb:scale:uphill
Locus Map Free*3.18.929.08.2016Opravy chyb
OpenLayers3.18.229.08.2016Opravena chyba p?i zavírání polygon?
Naviki Android*3.4730.08.2016Revidováno rozložení, zoom a p?eklady. Zvýšena stabilita
Naviki iOS*3.4730.08.2016Revidováno rozložení, zoom a p?eklady. Zvýšena stabilita
OSRM Backend5.3.301.09.2016Opraveny 4 chyby (pády kv?li p?ístup?m do pam?ti)
Mapillary iOS*4.4.1102.09.2016P?idána podpora pro kameru LG 360 a podpora pro ruštinu
Vespucci0.9.7r115502.09.2016
JOSM1096605.09.2016Nová funkce v expertním režimu “stáhnout v aktuálním pohledu” v menu Soubor a další vylepšení

Poskytuje OSM Software Watchlist.

(*) nesvobodný software. Viz svobodný software.

V?d?li jste …

Ostatní geo záležitosti

 • IEEE Spectrum informuje o novém p?ístupu z Texaské univerzity jak dosáhnout centimetrové p?esnosti GPS s pomocí pozemních stanic.
 • Arthur Brenaut publikoval na GitHubu p?knou hru ?ešící lokalizaci m?st. Hra má potenciál pro další rozvoj.
 • Firma Here, která pat?í spole?n? Audi, BMW a Daimleru, je “otev?ená novým investor?m”, píše se na n?meckém IT blogu Heise-Online. (Deutsch) (automatický p?eklad) Golem, jiný blog o novinkách v IT, p?edpokládá dva investory – Microsoft a Amazon. (Deutsch) (automatický p?eklad)
 • Network World ukazuje mapu od našeho konkurenta vizualizující, které zem? na sv?t? mají zákony pro svobodný software.
 • PlaneMad vysv?tluje, pro? je dnes ?ára na zemi v Královské observato?i v Greenwich asi 100 metr? mimo nultý poledník.
 • Islandský turista na obálku nakreslil tuhle mapu místo adresy. Pošta nem?la s doru?ením problém!

Plánované události

kdecokdyzem?
StuttgartStammtisch07.09.2016germany
MnichovStammtisch München08.09.2016germany
Berlín99. Berlin-Brandenburg Stammtisch08.09.2016germany
BerlínOSM-JOSM-Workshop10.09.2016germany
StockholmMapathon and Wiki Loves Monuments meetup11.09.2016sweden
LyonRencontre mensuelle mappeurs13.09.2016france
LandshutLandshut Stammtisch13.09.2016germany
ZaragozaOpenStreetMap Spain Association at the Wikimedia-ES conference16.09.2016spain
ZaragozaSpanish 10th anniversary mapping party17.09.2016spain
RennesRencontres mensuelles19.09.2016france
BonnBonner Stammtisch20.09.2016germany
LüneburgMappertreffen Lüneburg20.09.2016germany
NottinghamNottingham20.09.2016united kingdom
EdinburghEdinburgh20.09.2016united kingdom
UrspringStammtisch Ulmer Alb20.09.2016germany
HelsinkiHOT @ SPR21.09.2016finland
KarlsruheStammtisch21.09.2016germany
BruselHOT Summit Missing Maps Mapathon22.09.2016belgium
BruselHOT Summit 201622.09.2016belgium
BruselState of the Map 201623.09. – 26.09.2016belgium

Poznámka: Pokud zde chcete vid?t vaši akci, zadejte ji prosím do kalendá?e. Pouze data z kalendá?e se objeví v našem týdeníku. V kalendá?i prosím nezapome?te zmínit m?sto a zemi. A pro vložení kategorie použijte prosím [edit blog detail].

Toto ?íslo p?eložil tom.k redak?n? upravili mkyral a vop. Budeme velmi rádi, pokud podpo?íte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále ší?it, nap?. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). P?edem za to d?kujeme. Každé ?íslo v CZ verzi je promováno zde:Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google PlusOpenstreetmap | Talk-cz Talk-cz | osm_sk osm_sk

M?žete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz
Originál tohoto souhrnu p?ipravili:Hakuch, Nakaner, Peda, Polyglot, Rogehm, SrrReal, YoViajo, derFred, jinalfoflia, kreuzschnabel.