týdeník 353

18.04. – 24.04.2017

Beispiele des neuen OpenTopoMap-Stils

Ukázky stylu OpenTopoMap pro navigace Garmin 1 | © Wolfram Schneider, p?isp?vatelé OpenStreetMap CC-BY-SA 2.0

OSM CZ

 • Duplicitní budovy po n?kolika importech z RUIANu.
 • V jakém rozlišení a oto?ení nahrávat fotky do DB rozcestník??
 • Uleh?it život Mariánovi?
 • Pro? tahala navigace p?es tenhle most v Žirovnicích?
 • Podivné cyklopruhy v okolí Oder a Hranic.
 • Mirek Suchý narazil na uživatele s nakouslým ovocem a ptá se, co jim doporu?ovat pro záznam trasy.
 • Chyba v JOSM podivn? pojmenovávající sady zm?n.
 • Marián žádá o názor jak otagovat konkrétní svatý obrázek.
 • Práce s nevhodnými fotkami v databázi fotek a p?i kontrole rozcestník?.
 • Mirek dává návod jak s pomocí overpass turbo mapovat jména rozcestník?.
 • Jak ideáln? mapovat dálni?ní náv?stí?
 • Zajímavý popis situace ohledn? OSM a ú?ad? obecn? v Bosn? a problémy s využitím tamní katastrální mapy.
 • ZbyCZ upozor?uje na p?ipravované vydání nové verze editoru iD a chyb?jící ?eské p?eklady. Pom?že n?kdo?

OSM SK

 • Má se p?i mapování most? p?idávat jejich ?íslo do tagu ref, nebo použít n?co jiného?

Mapování

 • Marc Gemis (Escada) popisuje, jak v terénu sbírá data pro mapování oblasti pro OpenStreetMap.
 • Christoph Hormann poskytuje na svém webu imagico.de nové satelitní snímky pro mapování. Snímky zachycují Severní mo?e v N?mecku, Dánsku a Holandsku a ?ásti Severního Ruska a ostrovy Severního Atlantiku.
 • Michael Tsang žádá o hlasování pro sv?j návrh bus_bay=left/right/both. Michael také rozší?il stávající hlasování pro through_service a žádá o zvýšenou ú?ast.
 • Diskuze o tom, jak mapovat vodní náhony/kanály je jak na n?meckém fóru (de) (automatický p?eklad), tak na tagging mail listu. Tag waterway=leat je navrhován jako alternativa k existujícím tag?m waterway=ditch, drain a canal. N?mecké fórum ale zatím stále preferuje waterway=ditch.
 • Postupné úpravy wiki zm?nily b?hem let p?vodní vyzn?ní tagu surface=cobblestone. Tato situace byla diskutována na n?meckém fóru (de) (automatický p?eklad). M?li bychom za?ít opravovat tagování toho, co známe jako cobblestone na surface=sett? Nebo upravíme wiki a vrátíme ji do stavu, který byl na za?átku?
 • Élisée Reclus (@reclus23) tweetuje, že “v #Por??í bude brzy pot?eba v #OpenStreetMap p?ezna?it (de) (automatický p?eklad) rozcestníky cyklo stezek”. Také upozor?uje, že nové rozcestníky by mohly být tagovány jako highway=emergency_access_point nebo emergency=access_point.

Komunita

 • Kdokoli kdo aktuáln? mu?í JOSM server, je laskav?, ale urgentn? žádán, aby s tím ihned p?estal.

Nadace OpenStreetMap

 • Na posledním zasedání rady Nadace OSM 18. dubna byly diskutovány možné direktivy ohledn? komer?n? organizovaných editací. Tato ?ást jednání byla neve?ejná. To vedlo již p?ed jednáním k nespokojenostem. Bodem ve ve?ejném programu byla také možná zm?na poskytovatele e-mail? pro osmfoundation.org (Gmail) na vlastní server.
 • OSM UK za?ala diskuzi s Highways England o p?ístupu k jejich dat?m a zdá se, že jsou otev?ení nám data uvolnit”, ?ekl Brian Prangle na talk-gb. Vyjmenoval seznam vlastností pro p?idání k prvotní žádosti o data a žádá o komentá?e.

Události

 • 10. kv?tna se bude konat Missing Maps Mapathon ve francouzském Lyonu.
 • Vstupenky pro konferenci SotM Africa v termínu 8. – 10. ?ervence v ugandské Kampale je možné získat zde.
 • 14. – 15. zá?í se koná v kanadské Ottav? HOT Summit.

Humanitární OSM

 • OpenGovAsia informuje o detailech HOT aktivit v rámci krizového ?ízení v Indonésii. “Pionýrská práce” HOT i ve velmi odlehlých oblastech je obzvlášt? d?ležitá.
 • HOT informuje o projektech podpo?ených v rámci “Programu Microgrant? 2017”.

Mapy

 • Na talk mail listu najdete diskuzi o tom, jak rozdíln? mohou být vnímány významné orienta?ní body jako jsou v?že základnových stanic a jak mapový styl openstreetmap-carto vykresluje jen stožáry.
 • [1] Služba BBBike extract nyní poskytuje také mapy pro za?ízení Garmin se stylem OpenTopoMap.

P?echod k OSM

Software

 • Bryan Housel žádá o pomoc s p?ekladem další verze editoru iD. Dopl?uje také n?které detaily ohledn? p?icházející verze 2.2.

Programování

 • Mapbox vydal napojení na Node.js pro or-tools jako open source. P?estože kód používá napevno Mapbox APIs, první uživatelé potvrdili, že funguje i p?ímo s OSRM a OpenStreetMap daty.
 • R0bst3r p?emýšlí, jak využít OpenStreetMap ve svém aut?. Našel (automatický p?eklad) jednoduchý zp?sob, jak zobrazit displej svého chytrého telefonu na palubním rádiu ve své Mazd?. Uživatel michalfabik odkazuje na diskuzi na stejné téma na redditu.

Nová vydání

softwareverzedatum vydáníkomentá?
OpenStreetMap Carto Style3.2.017.04.2017mnoho zm?n, viz poznámky k vydání
Naviki iOS *3.5818.04.2017nová mapa pro cyklisty, http://premier-pharmacy.com/product-category/cancer/ opravy chyb
Mapbox GL JSv0.3619.04.2017jedna nová vlastnost, p?t oprav chyb a vylepšení postup? pro vývojá?e
OsMo iOS1.619.04.2017vylepšená stabilita aplikace, zobrazení ?len? skupiny, POI a tras na OpenStreetMap
Komoot Android *var21.04.2017
OSRM Backend5.7.021.04.2017mnoho zm?n, viz poznámky k vydání
QGIS2.18.721.04.2017
MapContrib1.7.924.04.2017menší zm?ny
Mapillary Android *3.5124.04.2017automatické p?erušení sekvence po 600 fotkách, oprava ?asového razítka a nahrávání
Naviki Android *3.58.224.04.2017p?idány instrukce pro další jazyky

Poskytuje OSM Software Watchlist.
(*) nesvobodný software. Viz svobodný software.

V?d?li jste …

 • … o livemap24? Zobrazuje vozy ve?ejné dopravy bu? podle toho, kde by m?ly být podle jízdního ?ádu, nebo kde skute?n? jsou (pokud dopravce poskytuje API s aktuální pozicí).

OSM v médiích

 • Francouzské noviny “Le Monde” informují (automatický p?eklad) o projektu Jungle Bus (automatický p?eklad), jehož cílem je vytvo?it nástroje pro jednoduší p?ispívání a využití dat o ve?ejné doprav? v OSM. Aplikace byla d?íve zmi?ována jako Bus Contributor.

Ostatní geo záležitosti

 • Mapzen rozši?uje p?ísp?vek Who’s On First Neighbourhoods, ukazuje postup práce, zdroje dat a informace o stavu projektu.

Plánované události

kdecokdyzem?
Ouro PretoMapatona Estrada Real01.05.2017brazil
TorontoMappy Hour01.05.2017canada
LondýnMissing Maps May Mapathon02.05.2017uk
RostockRostocker Treffen02.05.2017germany
StuttgartStuttgarter Stammtisch03.05.2017germany
ŽenevaMapathon Missing Maps Université de Genève03.05.2017Suisse
Pa?ížMapathon Missing Maps Paris04.05.2017france
HelsinkiMonthly Missing Maps mapathon at Finnish Red Cross HQ04.05.2017finland
Dráž?anyStammtisch04.05.2017germany
PasovMappertreffen08.05.2017germany
TaipeiOSM Taipei Meetup, MozSpace08.05.2017taiwan
?ímWalk4Art II08.05.2017italy
LyonRencontre mensuelle libre09.05.2017france
NantesRencontres mensuelles09.05.2017france
Mumble CreekOpenStreetMap Foundation public board meeting09.05.2017everywhere
LyonMapathon Missing Maps Lyon10.05.2017france
GrenobleMapathon Missing Maps Grenoble11.05.2017france
MnichovMünchner Stammtisch10.05.2017germany
Berlín107. Berlin-Brandenburg Stammtisch11.05.2017germany
Curich83. OSM-Stammtisch11.05.2017switzerland
PrahaWikimedia Prehackathon12.05. – 14.05.2017czech republic
TiranaOSCAL (Open Source Conference Albania)13.05. – 14.05.2017Albania
RennesRéunion mensuelle15.05.2017france
BonnBonner Stammtisch16.05.2017germany
LüneburgMappertreffen Lüneburg16.05.2017germany
AvignonState of the Map France 201702.06. – 04.06.2017france
SalzburgAGIT201705.07. – 07.07.2017austria
KampalaState of the Map Africa 201708.07. – 10.07.2017uganda
Champs-sur-Marne (Marne-la-Vallée)FOSS4G Europe 2017 at ENSG Cité Descartes18.07. – 22.07.2017france
CuritibaFOSS4G+State of the Map Brasil 201727.07. – 29.07.2017brazil
BostonFOSS4G 201714.08. – 19.08.2017united states
Aizu-wakamatsu ShiState of the Map 201718.08. – 20.08.2017japan
BoulderState of the Map U.S. 201719.10. – 22.10.2017united states
Buenos AiresFOSS4G+State of the Map Argentina 201723.10. – 28.10.2017argentina
LimaState of the Map LatAm 201729.11. – 02.12.2017perú

Poznámka: Pokud zde chcete vid?t vaši akci, zadejte ji prosím do kalendá?e. Pouze data z kalendá?e se objeví v našem týdeníku. Následn? prosím akci zkontrolujte ve ve?ejném náhledu kalendá?e a v p?ípad? pot?eby záznam opravte.

Toto ?íslo p?eložil tom.k a redak?n? upravil mkyral. Budeme velmi rádi, pokud podpo?íte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále ší?it, nap?. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). P?edem za to d?kujeme.
Každé ?íslo v CZ verzi je promováno zde:
Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google PlusOpenstreetmap | Talk-cz Talk-cz | osm_sk osm_sk | rss rss

M?žete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz
Originál tohoto souhrnu p?ipravili: Nakaner, Peda, Polyglot, Rogehm, SeleneYang, Spec80, SrrReal, YoViajo, derFred, jinalfoflia.

One Reply to “týdeník 353”

 1. A Lamine Ndiaye, Nakaner, Peda, Rogehm, Spec80, derFred, jcoupey, roptat, et autres traducteurs :
  Grand merci pour ces informations et leur traduction en français !