týdeník 353

18.04. – 24.04.2017

Beispiele des neuen OpenTopoMap-Stils

Ukázky stylu OpenTopoMap pro navigace Garmin 1 | © Wolfram Schneider, p?isp?vatelé OpenStreetMap CC-BY-SA 2.0

OSM CZ

 • Duplicitní budovy po n?kolika importech z RUIANu.
 • V jakém rozlišení a oto?ení nahrávat fotky do DB rozcestník??
 • Uleh?it život Mariánovi?
 • Pro? tahala navigace p?es tenhle most v Žirovnicích?
 • Podivné cyklopruhy v okolí Oder a Hranic.
 • Mirek Suchý narazil na uživatele s nakouslým ovocem a ptá se, co jim doporu?ovat pro záznam trasy.
 • Chyba v JOSM podivn? pojmenovávající sady zm?n.
 • Marián žádá o názor jak otagovat konkrétní svatý obrázek.
 • Práce s nevhodnými fotkami v databázi fotek a p?i kontrole rozcestník?.
 • Mirek dává návod jak s pomocí overpass turbo mapovat jména rozcestník?.
 • Jak ideáln? mapovat dálni?ní náv?stí?
 • Zajímavý popis situace ohledn? OSM a ú?ad? obecn? v Bosn? a problémy s využitím tamní katastrální mapy.
 • ZbyCZ upozor?uje na p?ipravované vydání nové verze editoru iD a chyb?jící ?eské p?eklady. Pom?že n?kdo?

OSM SK

 • Má se p?i mapování most? p?idávat jejich ?íslo do tagu ref, nebo použít n?co jiného?

Mapování

 • Marc Gemis (Escada) popisuje, jak v terénu sbírá data pro mapování oblasti pro OpenStreetMap.
 • Christoph Hormann poskytuje na svém webu imagico.de nové satelitní snímky pro mapování. Snímky zachycují Severní mo?e v N?mecku, Dánsku a Holandsku a ?ásti Severního Ruska a ostrovy Severního Atlantiku.
 • Michael Tsang žádá o hlasování pro sv?j návrh bus_bay=left/right/both. Michael také rozší?il stávající hlasování pro through_service a žádá o zvýšenou ú?ast.
 • Diskuze o tom, jak mapovat vodní náhony/kanály je jak na n?meckém fóru (de) (automatický p?eklad), tak na tagging mail listu. Tag waterway=leat je navrhován jako alternativa k existujícím tag?m waterway=ditch, drain a canal. N?mecké fórum ale zatím stále preferuje waterway=ditch.
 • Postupné úpravy wiki zm?nily b?hem let p?vodní vyzn?ní tagu surface=cobblestone. Tato situace byla diskutována na n?meckém fóru (de) (automatický p?eklad). M?li bychom za?ít opravovat tagování toho, co známe jako cobblestone na surface=sett? Nebo upravíme wiki a vrátíme ji do stavu, který byl na za?átku?
 • Élisée Reclus (@reclus23) tweetuje, že “v #Por??í bude brzy pot?eba v #OpenStreetMap p?ezna?it (de) (automatický p?eklad) rozcestníky cyklo stezek”. Také upozor?uje, že nové rozcestníky by mohly být tagovány jako highway=emergency_access_point nebo emergency=access_point.

Komunita

 • Kdokoli kdo aktuáln? mu?í JOSM server, je laskav?, ale urgentn? žádán, aby s tím ihned p?estal.

Nadace OpenStreetMap

 • Na posledním zasedání rady Nadace OSM 18. dubna byly diskutovány možné direktivy ohledn? komer?n? organizovaných editací. Tato ?ást jednání byla neve?ejná. To vedlo již p?ed jednáním k nespokojenostem. Bodem ve ve?ejném programu byla také možná zm?na poskytovatele e-mail? pro osmfoundation.org (Gmail) na vlastní server.
 • OSM UK za?ala diskuzi s Highways England o p?ístupu k jejich dat?m a zdá se, že jsou otev?ení nám data uvolnit”, ?ekl Brian Prangle na talk-gb. Vyjmenoval seznam vlastností pro p?idání k prvotní žádosti o data a žádá o komentá?e.

Události

 • 10. kv?tna se bude konat Missing Maps Mapathon ve francouzském Lyonu.
 • Vstupenky pro konferenci SotM Africa v termínu 8. – 10. ?ervence v ugandské Kampale je možné získat zde.
 • 14. – 15. zá?í se koná v kanadské Ottav? HOT Summit.

Humanitární OSM

 • OpenGovAsia informuje o detailech HOT aktivit v rámci krizového ?ízení v Indonésii. “Pionýrská práce” HOT i ve velmi odlehlých oblastech je obzvlášt? d?ležitá.
 • HOT informuje o projektech podpo?ených v rámci “Programu Microgrant? 2017”.

Mapy

 • Na talk mail listu najdete diskuzi o tom, jak rozdíln? mohou být vnímány významné orienta?ní body jako jsou v?že základnových stanic a jak mapový styl openstreetmap-carto vykresluje jen stožáry.
 • [1] Služba BBBike extract nyní poskytuje také mapy pro za?ízení Garmin se stylem OpenTopoMap.

P?echod k OSM

Software

 • Bryan Housel žádá o pomoc s p?ekladem další verze editoru iD. Dopl?uje také n?které detaily ohledn? p?icházející verze 2.2.

Programování

 • Mapbox vydal napojení na Node.js pro or-tools jako open source. P?estože kód používá napevno Mapbox APIs, první uživatelé potvrdili, že funguje i p?ímo s OSRM a OpenStreetMap daty.
 • R0bst3r p?emýšlí, jak využít OpenStreetMap ve svém aut?. Našel (automatický p?eklad) jednoduchý zp?sob, jak zobrazit displej svého chytrého telefonu na palubním rádiu ve své Mazd?. Uživatel michalfabik odkazuje na diskuzi na stejné téma na redditu.

Nová vydání

software verze datum vydání komentá?
OpenStreetMap Carto Style 3.2.0 17.04.2017 mnoho zm?n, viz poznámky k vydání
Naviki iOS * 3.58 18.04.2017 nová mapa pro cyklisty, http://premier-pharmacy.com/product-category/cancer/ opravy chyb
Mapbox GL JS v0.36 19.04.2017 jedna nová vlastnost, p?t oprav chyb a vylepšení postup? pro vývojá?e
OsMo iOS 1.6 19.04.2017 vylepšená stabilita aplikace, zobrazení ?len? skupiny, POI a tras na OpenStreetMap
Komoot Android * var 21.04.2017
OSRM Backend 5.7.0 21.04.2017 mnoho zm?n, viz poznámky k vydání
QGIS 2.18.7 21.04.2017
MapContrib 1.7.9 24.04.2017 menší zm?ny
Mapillary Android * 3.51 24.04.2017 automatické p?erušení sekvence po 600 fotkách, oprava ?asového razítka a nahrávání
Naviki Android * 3.58.2 24.04.2017 p?idány instrukce pro další jazyky

Poskytuje OSM Software Watchlist.
(*) nesvobodný software. Viz svobodný software.

V?d?li jste …

 • … o livemap24? Zobrazuje vozy ve?ejné dopravy bu? podle toho, kde by m?ly být podle jízdního ?ádu, nebo kde skute?n? jsou (pokud dopravce poskytuje API s aktuální pozicí).

OSM v médiích

 • Francouzské noviny “Le Monde” informují (automatický p?eklad) o projektu Jungle Bus (automatický p?eklad), jehož cílem je vytvo?it nástroje pro jednoduší p?ispívání a využití dat o ve?ejné doprav? v OSM. Aplikace byla d?íve zmi?ována jako Bus Contributor.

Ostatní geo záležitosti

 • Mapzen rozši?uje p?ísp?vek Who’s On First Neighbourhoods, ukazuje postup práce, zdroje dat a informace o stavu projektu.

Plánované události

kde co kdy zem?
Ouro Preto Mapatona Estrada Real 01.05.2017 brazil
Toronto Mappy Hour 01.05.2017 canada
Londýn Missing Maps May Mapathon 02.05.2017 uk
Rostock Rostocker Treffen 02.05.2017 germany
Stuttgart Stuttgarter Stammtisch 03.05.2017 germany
Ženeva Mapathon Missing Maps Université de Genève 03.05.2017 Suisse
Pa?íž Mapathon Missing Maps Paris 04.05.2017 france
Helsinki Monthly Missing Maps mapathon at Finnish Red Cross HQ 04.05.2017 finland
Dráž?any Stammtisch 04.05.2017 germany
Pasov Mappertreffen 08.05.2017 germany
Taipei OSM Taipei Meetup, MozSpace 08.05.2017 taiwan
?ím Walk4Art II 08.05.2017 italy
Lyon Rencontre mensuelle libre 09.05.2017 france
Nantes Rencontres mensuelles 09.05.2017 france
Mumble Creek OpenStreetMap Foundation public board meeting 09.05.2017 everywhere
Lyon Mapathon Missing Maps Lyon 10.05.2017 france
Grenoble Mapathon Missing Maps Grenoble 11.05.2017 france
Mnichov Münchner Stammtisch 10.05.2017 germany
Berlín 107. Berlin-Brandenburg Stammtisch 11.05.2017 germany
Curich 83. OSM-Stammtisch 11.05.2017 switzerland
Praha Wikimedia Prehackathon 12.05. – 14.05.2017 czech republic
Tirana OSCAL (Open Source Conference Albania) 13.05. – 14.05.2017 Albania
Rennes Réunion mensuelle 15.05.2017 france
Bonn Bonner Stammtisch 16.05.2017 germany
Lüneburg Mappertreffen Lüneburg 16.05.2017 germany
Avignon State of the Map France 2017 02.06. – 04.06.2017 france
Salzburg AGIT2017 05.07. – 07.07.2017 austria
Kampala State of the Map Africa 2017 08.07. – 10.07.2017 uganda
Champs-sur-Marne (Marne-la-Vallée) FOSS4G Europe 2017 at ENSG Cité Descartes 18.07. – 22.07.2017 france
Curitiba FOSS4G+State of the Map Brasil 2017 27.07. – 29.07.2017 brazil
Boston FOSS4G 2017 14.08. – 19.08.2017 united states
Aizu-wakamatsu Shi State of the Map 2017 18.08. – 20.08.2017 japan
Boulder State of the Map U.S. 2017 19.10. – 22.10.2017 united states
Buenos Aires FOSS4G+State of the Map Argentina 2017 23.10. – 28.10.2017 argentina
Lima State of the Map LatAm 2017 29.11. – 02.12.2017 perú

Poznámka: Pokud zde chcete vid?t vaši akci, zadejte ji prosím do kalendá?e. Pouze data z kalendá?e se objeví v našem týdeníku. Následn? prosím akci zkontrolujte ve ve?ejném náhledu kalendá?e a v p?ípad? pot?eby záznam opravte.

Toto ?íslo p?eložil tom.k a redak?n? upravil mkyral. Budeme velmi rádi, pokud podpo?íte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále ší?it, nap?. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). P?edem za to d?kujeme.
Každé ?íslo v CZ verzi je promováno zde:
Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google PlusOpenstreetmap | Talk-cz Talk-cz | osm_sk osm_sk | rss rss

M?žete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz
Originál tohoto souhrnu p?ipravili: Nakaner, Peda, Polyglot, Rogehm, SeleneYang, Spec80, SrrReal, YoViajo, derFred, jinalfoflia.

One Reply to “týdeník 353”

 1. A Lamine Ndiaye, Nakaner, Peda, Rogehm, Spec80, derFred, jcoupey, roptat, et autres traducteurs :
  Grand merci pour ces informations et leur traduction en français !