týdeník 358

23.05. – 29.05.2017

Firmenmitglieder

Aktuální firemní ?lenové: úrovn? „Podporovatel“ a “Bronz“ 1

OSM CZ

 • Chybná sada zm?n p?inesla p?kn? zubaté cesty (a nejen v kraji zubatých žab).
 • Op?t se projevuje problém s chybn? pojmenovanou sadou zm?n v editoru JOSM.
 • Jak správn? uvád?t ?ísla silnic I. t?ídy v Praze.
 • V Prušánkách se rok s rokem sešel a znovu je zde problém s vandaly. Že by op?t místní specifická výuka?
 • Dají se exportovat budovy do OSM? Nebo spíše importovat. Ano dají ale lepší je po?kat na digitální katastr a natrasovat z n?j. A kde má digitální katastr problémy.
 • Ohlášený výpadek MTB Map z d?vod? nefunk?ního serveru.
 • Možnost importu soch a plastik z projektu Vet?elci a volavky do OSM.

OSM SK

 • Uživatelka hlásí chyb?jící pr?chod mezi domy v OSM a obratem je zakresleno.
 • Hrani?ní p?echod do Ma?arska p?es ?eku v podob? pontonového mostu – je stále aktuální a v provozu?
 • Podivný dotaz na fóru a spekulace, co tím cht?l vlastn? básník ?íci.
 • Stížnost na vandalizmus na žluté turistické trase do Žemberovce. Bohužel, s tímhle asi OSM moc neud?lá.
 • N?kdo op?t narazil na problém s Evropou pod mo?em.

Mapování

 • OSM Note ?íslo jeden milion byla vygenerována v Hong Kongu.
 • M?žete hlasovat pro nov? navržený tag name:language = ISO code (do 6. ?ervna).
 • Santamariense navrhuje nový tag pro stanice na hubení parazit? dobytka (livestock dips). Ty mají podobu nádrží s p?ípravky, p?es které je hnán dobytek pro snížení množství parazit?. Jsou to velmi užite?né orienta?ní body v jinak nevýrazné krajin?.
 • Uživatel nammala píše o n?kterých zajímavých p?ípadech nekonzistentního a detailního mapování v OpenStreetMap.
 • Maning Sambale informuje o zásadním milníku: kone?n? je možné v hodnotách jmenných tag? (name=*, alt_name=*,…) používat emoji 😎

Komunita

 • Mapillary by ráda zaplnila n?které díry v n?meckém Berlín? a tak spustila kampa? “Dopl?me mapu – Berlín“.
 • Julio May po?ádal dvoudenní seminá? o mapování v Dominikánské republice pro organizaci FUNDECOR.
 • Belgická komunita zvolila mapperem m?síce kv?tna 2017 Marka Kleciaka. Byl (a stále je) pr?kopníkem v oblasti 3D mapování, v tagování area:highway (které dále rozší?il) a je siln? angažován v Nepálu.
 • Tato diskuze na osm-dev mail listu porovnává n?kolik zp?sob? tisku velkých oblastí do formátu PDF.

Nadace OpenStreetMap

 • OSM blog publikoval seznam aktuálních firemních ?len?. D?kujeme jim i na tomto míst? za jejich podporu! Rádi p?ivítáme i další organizace – podívejte se na Pravidla firemního ?lenství a kontaktujte Nadaci OSM pro další postup.
 • M?sí?ní sch?zka CWG se konala 26. kv?tna.

Události

 • V termínu 2. až 4.?ervna se koná v Avignonu 4. ro?ník SotM France (State of the Map France). Krom? toho se na n?kolika školách od 30. kv?tna do 1. ?ervna konala akce “OSM kids“.
 • Letošní SotM France má p?kný doprovodný program pro studenty (FR) (automatický p?eklad). Všechny informace najdete na wiki (FR) (automatický p?eklad).
 • Konference SotM 2017 publikovala seznam p?ednášek a workshop?, detailní program by m?l být k dispozici brzy. Zvládli jste v?asnou registraci pro získání slevy?

Humanitární OSM

 • HOT zvažuje vývoj nového nástroje pro organizované mapování v terénu.
 • HOT žádá o akutní pomoc s aktuálními prioritními mapovacími úkoly pro boj s epidemií eboly: validace pro projekt #10 a #13 a mapování v projektu #9.
 • Na HOT mail listu je debata o tom, jak smysluplné je tagování budov jen s pomocí uzlu a jak je pak zobrazovat na map? v HOT mapovacím stylu.

Mapy

 • Stefan Keller na map? ukazuje všechny d?ležité st?edov?ké festivaly ve Švýcarsku.
 • OpenAndroMaps nov? poskytuje vícejazy?né mapy.
 • Viktor Garske oznámil projekt WinilooC pro vyhledání ve?ejných záchod?.
 • Sven Geggus se ptá na dopady zm?n v mapovém stylu OSM Carto 4.0 na n?mecký odvozený styl.

Otev?ená data

 • Apple poskytuje obrysy budov a jejich výšky pod licencí ODbL pro Francii a Dánsko.

Software

 • Dana Sulit píše na blogu firmy Mapbox o carto-cam. Tento nástroj m?že pomoci designér?m vyhodnotit vlastní styly.
 • OSRM (viz tabulka nových verzí) p?idal víceúrov?ový Dijkstr?v (MLD) plánovací algoritmus jako dopln?ní hierarchie zkratek (contraction hierarchies). To umožní mimo jiné rychlou a flexibilní zm?nu vah hran nebo více paralelních profil?.

Nová vydání

softwareverzedatum vydáníkomentá?
Kurviger Free *10.0.2617.05.2017r?zná vylepšení
OpenStreetMap Carto Style4.0.022.05.2017
Mapzen Lost3.0.025.05.2017mnoho zm?n, viz poznámky k vydání
PyOsmium2.12.325.05.2017jedna nová vlastnost a dv? opravy chyb
SQLite3.19.225.05.2017opravné vydání
Maps.me iOS *7.3.426.05.2017opravné vydání
QGIS2.18.926.05.2017
Overpass-Turbo28.05.201728.05.2017mnoho zm?n, viz poznámky k vydání
JOSM1227529.05.2017menší vylepšení
Komoot Android *var29.05.2017
Maps.me Android *var29.05.2017kompaktn?jší mapová data, nový styl pro ?ízení, p?episy do latinky
OSRM Backend5.7.329.05.2017opravné vydání

Poskytuje OSM Software Watchlist.
(*) nesvobodný software. Viz svobodný software.

V?d?li jste …

 • … o map? OsmHydrant vytvo?ené Robertem Kochem s pozicí a vlastnostmi všech hydrant? vytažených z OSM dat?

Ostatní geo záležitosti

 • Americký Ú?ad pro správu oceánské energie uvolnil dosud nejp?esn?jší batymetrickou mapu Mexického zálivu: ukazuje prom?nné geologické struktury zp?sobené nadm?rným ukládáním solí pod sedimenty na oceánském dn?.
 • Guardian publikoval nové v?decké objevy o možné druhé vrstv? tektonických desek v zemském plášti. To by vysv?tlilo http://premier-pharmacy.com/product-category/antiviral/ silnou tektonickou aktivitu v pacifické oblasti.
 • Jaká jsou vaše oblíbená místa na sv?t?? Nalezli jste b?hem procházení mapy n?jaké zajímavé místo, kam byste se cht?li podívat? Podívejte se na divy sv?ta objevená geokódovacím týmem Mapboxu!
 • Seán Lynch žádá o p?ísp?vky do OpenLitterMap a plánuje sledovat a modelovat cesty odpadu b?hem cesty deš?ovou a odpadní kanalizací.

Plánované události

kdecokdyzem?
Berlín#CompletetheMap – Mapillary photo mapping25.05. – 15.06.2017germany
TaipeiOSM Taipei Meetup, MozSpace05.06.2017taiwan
TorontoMappy Hour05.06.2017canada
RostockRostocker Treffen06.06.2017germany
LondýnMissing Maps London Mapathon, Royal Geographic Society06.06.2017uk
StuttgartStuttgarter Stammtisch07.06.2017germany
MontrealOSM monthly meetup at BANQ07.06.2017canada
Praha/Brno/OstravaKvartální pivo07.06.2017czech republic
MnichovMünchner Stammtisch08.06.2017germany
Falkensee108. Berlin-Brandenburg Stammtisch09.06.2017germany
TulaTula Mapping Party, Tula10.06. – 11.06.2017russia
Suita?????#05????????????????????10.06.2017japan
Tokyo?1? ??????????????????10.06.2017japan
ManilaSan Juan City Mapa-thon by MapAm?re – Juan more time! , San Juan10.06.2017philippines
PasovMappertreffen12.06.2017germany
NantesRencontres mensuelles13.06.2017france
LyonRencontre mensuelle libre13.06.2017france
FreibergStammtisch Freiberg15.06.2017germany
ZittauOSM-Stammtisch Zittau16.06.2017germany
Tokyo???????????????????? ????????17.06.2017japan
BonnBonner Stammtisch20.06.2017germany
LüneburgMappertreffen Lüneburg20.06.2017germany
NottinghamNottingham Pub Meetup20.06.2017united kingdom
EdinburgEdinburgh20.06.2017united kingdom
KarlsruheStammtisch21.06.2017germany
SalzburgAGIT201705.07. – 07.07.2017austria
KampalaState of the Map Africa 201708.07. – 10.07.2017uganda
Champs-sur-Marne (Marne-la-Vallée)FOSS4G Europe 2017 at ENSG Cité Descartes18.07. – 22.07.2017france
BostonFOSS4G 201714.08. – 19.08.2017united states
Aizu-wakamatsu ShiState of the Map 201718.08. – 20.08.2017japan
PatanState of the Map Asia 201723.09. – 24.09.2017nepal
BoulderState of the Map U.S. 201719.10. – 22.10.2017united states
Buenos AiresFOSS4G+State of the Map Argentina 201723.10. – 28.10.2017argentina
LimaState of the Map LatAm 201729.11. – 02.12.2017perú

Poznámka: Pokud zde chcete vid?t vaši akci, zadejte ji prosím do kalendá?e. Pouze data z kalendá?e se objeví v našem týdeníku. Následn? prosím akci zkontrolujte ve ve?ejném náhledu kalendá?e a v p?ípad? pot?eby záznam opravte.

Toto ?íslo p?eložil tom.k a redak?n? upravil mkyral. Budeme velmi rádi, pokud podpo?íte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále ší?it, nap?. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). P?edem za to d?kujeme.
Každé ?íslo v CZ verzi je promováno zde:
Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google PlusOpenstreetmap | Talk-cz Talk-cz | osm_sk osm_sk | rss rss

M?žete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz
Originál tohoto souhrnu p?ipravili: Anne Ghisla, Nakaner, Peda, Rogehm, SeleneYang, Spec80, derFred, jinalfoflia.