týdeník 357

16.05. – 22.05.2017

OpenAddress-Data in Europa

Pokrytí dat OpenAddress v Evrop? 1 | © Michal Migurski © Mapbox © p?isp?vatelé OpenStreetMap ODbL

OSM CZ

 • ZbyCZ informuje o dokon?ení p?eklad? pro editor iD.
 • Nová?ek hledá pomoc zkušeného mappera v Brn? a okolí (nejlépe u piva).
 • Marián p?ipomíná blížící se další kvartální OSM pivo v Brn?/Praze/Ostrav? 7.6.2016.
 • Rychlé informace o tom, co se d?lo na akci IdeaHack kolem otev?ených dat v Brn?.
 • Jak rychle se vlastn? kde projeví zm?ny po oprav? nebo dopln?ní turistických zna?ek do OSM?
 • Policie musí zve?ejnit mapu policejních okrsk?. Je to pro OSM k n??emu dobré?
 • Rychlá prosba o opravu informací o nahrávání turistických rozcestník? na osmap.cz.
 • Je dobrý nápad provád?t n?jaké automatické opravy a normalizace v názvech nám?stí a t?íd? Zdá se, že asi moc ne.
 • Existuje web na hlášení chyb v OSM map? bez registrace? Ano – OSM Notes.
 • Podivné editace v Praze – mazání atribut?. Je to robot nebo vandal?
 • Nov? dostupné digitální katastry – p?idání budov pro Lanškroun, Kostice a Tvrdonice.

OSM SK

 • Mapování detail? jako lavi?ky a odpadkové koše v Galant? pom?že nevidomým. Najde se n?kdo poblíž?
 • Jak se mapují oficiální a neoficiální m?stské ?ásti.
 • Návrh na vytvo?ení výro?ní zprávy OSM SK. Ideáln? textovou ?ást a pak automaticky generovanou ?ást s grafy a statistikami.
 • Prosba o kontrolu a korekci hybridního multipolygonu pro zmapování trnavské nemocnice.
 • Aktualizace mapového stylu pro Locus.
 • Nová mapa pro Slovenský ráj.
 • Nov? otev?ený úsek R2 ?eká na domapování a korekce.

Mapování

 • Dieterdreist sepsal návrh pro aeroway=spaceport. Hlasovat m?žete až do 30.kv?tna.
 • Yo paseopor volá po využívání rozpoznávání dopravních zna?ek od Mappilary a jejich p?idávání do OSM.
 • Na tagging mail listu se Dave F podivuje na existencí toilets:wheelchair a wheelchair_toilet v editoru iD. Po ur?ité diskuzi dostal informaci, že p?edvýb?ry pro textové informace jsou p?ebírány z Taginfo a mohou tak obsahovat chyby a nep?esnosti.

Komunita

 • Uživatel Hakuch publikoval WikiRever, nástroj hledající kdo vložil nebo smazal zadanou frázi z OpenStreetMap Wiki. Tvrdí, že je jednodušeji použitelná než Wikiblame. (automatický p?eklad)
 • Americký ?ervený k?íž nabízí práci na pozici “GIS analytik Amerického ?erveného k?íže” pro kolumbijskou Bogotu.

Nadace OpenStreetMap

 • OSM France zažádala o status oficiálního regionálního zastoupení Nadace OSM.

Události

 • Dráž?anská OSM komunita plánuje na n?který víkend v srpnu nebo zá?í OSM letní školu a zjiš?uje zájem ú?astník? (DE), aby mohla najít vhodné prostory.

Humanitární OSM

 • Geoffrey Kateregga píše na blogu HOT o mapovací kampani pro eliminaci malárie. V té mladí mappe?i z p?ti univerzit z Ugandy zmapovali 800 000 budov. T?i nejaktivn?jší studenti dostali stipendium pro ú?ast na SotM Africa.
 • Jakarta Post informovali o spolupráci n?kolika humanitárních organizací pro podporu invalid? a chudých v Indonésii.
 • Rebecca Firth hledá na HOT mail listu zkušené mappery pro validaci úkol? v oblasti Salima v Malawi.
 • C J Hendrix z Centra pro humanitární data informoval o nových automatických OSM exportech pro HDX (Humanitarian Data Exchange), které byly vytvo?eny ve spolupráci s HOT.

Mapy

 • Hledáte geolokaci s pomocí OSM map v ?láncích na Wikipedii? Alex-7 vytvo?il pat?i?nou webovou aplikaci.
 • ?erná je p?kná: Chyba v poslední verzi carto stylu zp?sobila, že vodní toky s tagem intermittent=yes byly vykreslovány ?ern? místo ?árkované modré. Problém byl již vy?ešen.

P?echod k OSM

 • Via Staziun je projekt SBB a nadace My Handicap s cílem “zlepšit orientaci na vlakových nádražích: s pomocí aktuálních fotek a informací ze všech švýcarských nádraží sesbíraných a sdílených ostatními cestujícími”. Fotky jsou dostupné v Mapillary ale ostatní informace jsou dostupné pod svobodnou licencí.

Otev?ená data

 • [1] Michal Migurski prezentuje projekt OpenAdresses na blogu firmy Mapbox a dopl?uje ho n?kterými p?knými statistikami.

Software

 • Byla p?ipravena nová stránka Taginfo pro Japonsko, dopl?ující dalších 12 instancí specifických pro konkrétní zem?. Japonskou stránku provozuje MIERUNE.
 • Arun (PlaneMad) píše ve svém deníku o projektu StreetComplete, aplikaci od Tobiase Zwicka (westnordost). Ta se ptá uživatele na kompletní sadu v?cí, jako jsou jména ulic, autobusové zastávky, ?ísla dom?, povrch ulice a otevírací hodiny. Tak jako u ostatních pokusu o “gamifikaci” v minulosti i zde jsou pozitivní reakce i otázky k použitým mechanizm?m. Návrhy nebo pomoc na GitHubu je vítána.
 • MapOSMatic instance od Hartmuta Holzgraefeho nov? umí zobrazit GPS stopy jako p?ekryvnou vrstvu na map? a také ukazuje i náhledy rozvržení konfigurace mapy.

Programování

 • Mapbox Mobile SDK m?že být nyní rozší?eno pluginy.
 • Christoph Lingg se ptá, zda existuje jednodušší formát OSM dat než PBF. Preferoval by data ve formátu GeoJSON. Jochen Topf detailn? vysv?tluje, kde jsou s tím problémy a navrhuje svou v?tev export projektu osmium, která umí exportovat do GeoJSON.

Nová vydání

softwareverzedatum vydáníkomentá?
GeoServer2.11.119.05.201737 oprav chyb a další vylepšení
Traccar Client iOS4.215.05.2017informace podle vzdálenosti a azimutu
Naviki iOS *3.5916.05.2017offline mapy, p?ihlašování p?es Google a další opravy chyb
Traccar Client Android4.316.05.2017
Kurviger Free *10.0.2517.05.2017vyhledávání adresy a další vylepšení
OpenMapTiles2.3.017.05.2017menší opravy chyb, vylepšení a úpravy
Komoot Android *9.118.05.2017
MapContrib1.7.1019.05.2017zobrazení lokalizované verze hodnoty tagu v popup okn?
Mapillary iOS *4.6.1619.05.2017opravena chyba v podkladové map?, která mohla zp?sobit prázdnou mapu
Maps.me Android *var19.05.2017
QGIS2.18.819.05.2017
StreetComplete0.1121.05.2017nové jazyky: malajština, ?eština, portugalština
Komoot iOS *9.1.122.05.2017p?epracováno a zjednodušeno plánování cest, indikace úrovn? vhodnosti pro vybranou trasu
OpenStreetMap Carto Style3.3.122.05.2017opravné vydání
SQLite3.19.022.05.201713 vylepšení a 6 oprav chyb

Poskytuje OSM Software Watchlist.
(*) nesvobodný software. Viz svobodný software.

OSM v médiích

 • João Pedro Leite bloguje na GeekTime o t?ech mapových monopolech a pro? je OpenStreetMap dobrá cesta ven.

Ostatní geo záležitosti

 • Andy Dearing vysv?tluje, pro? je otev?ený GIS software tak d?ležitý a kritický faktor. Zvláš? to platí pro prost?edí internetu v?cí (IoT – Internet of Things).

Plánované události

kdecokdyzem?
ManilaSan Juan City Mapa-thon by MapAm?re , San Juan29.05.2017philippines
Leuven2nd Leuven Monthly OSM Meetup31.05.2017belgium
DusseldorfStammtisch Düsseldorf31.05.2017germany
Dráž?anyStammtisch01.06.2017germany
AvignonState of the Map France 201702.06. – 04.06.2017france
LvovMap Solutions 201703.06.2017ukraine
TaipeiOSM Taipei Meetup, MozSpace05.06.2017taiwan
TorontoMappy Hour05.06.2017canada
RostockRostocker Treffen06.06.2017germany
LondýnMissing Maps London Mapathon, Royal Geographic Society06.06.2017uk
StuttgartStuttgarter Stammtisch07.06.2017germany
MontrealOSM monthly meetup at BANQ07.06.2017canada
Praha/Brno/OstravaKvartální pivo07.06.2017czech republic
MnichovMünchner Stammtisch08.06.2017germany
Falkensee108. Berlin-Brandenburg Stammtisch09.06.2017germany
TulaTula Mapping Party, Tula10.06. – 11.06.2017russia
Takatsuki?????#05????????????????????10.06.2017japan
PasovMappertreffen12.06.2017germany
NantesRencontres mensuelles13.06.2017france
LyonRencontre mensuelle libre13.06.2017france
SalzburgAGIT201705.07. – 07.07.2017austria
KampalaState of the Map Africa 201708.07. – 10.07.2017uganda
Champs-sur-Marne (Marne-la-Vallée)FOSS4G Europe 2017 at ENSG Cité Descartes18.07. – 22.07.2017france
BostonFOSS4G 201714.08. – 19.08.2017united states
Aizu-wakamatsu ShiState of the Map 201718.08. – 20.08.2017japan
PatanState of the Map Asia 201723.09. – 24.09.2017nepal
BoulderState of the Map U.S. 201719.10. – 22.10.2017united states
Buenos AiresFOSS4G+State of the Map Argentina 201723.10. – 28.10.2017argentina
LimaState of the Map LatAm 201729.11. – 02.12.2017perú

Poznámka: Pokud zde chcete vid?t vaši akci, zadejte ji prosím do kalendá?e. Pouze data z kalendá?e se objeví v našem týdeníku. Následn? prosím akci zkontrolujte ve ve?ejném náhledu kalendá?e a v p?ípad? pot?eby záznam opravte.

Toto ?íslo p?eložil tom.k a redak?n? upravil mkyral. Budeme velmi rádi, pokud podpo?íte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále ší?it, nap?. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). P?edem za to d?kujeme.
Každé ?íslo v CZ verzi je promováno zde:
Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google PlusOpenstreetmap | Talk-cz Talk-cz | osm_sk osm_sk | rss rss

M?žete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz
Originál tohoto souhrnu p?ipravili: Nakaner, Polyglot, Rogehm, Softgrow, Spec80, TheFive, YoViajo, derFred, jinalfoflia, kreuzschnabel.