týdeník 366

18.07. – 24.07.2017

Teilnehmerfoto der SotM Africa

SotM Afrika v Kampale – p?e?t?te si dv? zprávy o akci 1 | © Harry Wood

OSM CZ

 • Marián pátrá po p?ekladu slovních h?í?ek pro WeeklyOSM 🙂
 • Problém zobrazení silnic a dálnic v OpenFlightMaps s podklady z OSM.
 • Pavel Machek se následn? nabízí jako beta tester pro OpenFlightMaps v rámci svých hrátek z FlightGearem.
 • Krátkodobé zmizení ?ásti I/35 z OpenStreetMap. Opraveno Mariánem, hledá se n?kdo na kontrolu dalších podobných editací.
 • Praha zaspamovaná OSM Notes dotazy na živé firmy v industriálních zónách.

OSM SK

 • Zajímavé dopady pádu skály a následné uzavírky na plánování trasy pod Stre?nem.
 • Další novinka na vývojové verzi freemap.sk – nahrávání obrázk?.
 • Tip na mapování – revitalizace (možná ale jen na papí?e) pramene Bystrice pod Krížnou.
 • Kde najít n?koho, kdo umí hebrejsky pro kontrolu editací (z MAPS.ME)?
 • Revize nezmapovaných turistických tras na Slovensku a v okolí.
 • N?kdo se zkušenostmi s po?izováním fotek s pomocí Mapillary a kvalitou výsledku?

Mapování

 • Martijn van Exel píše na blogu firmy Telenav n?co málo o MapRoulette. Má pocit, že stránka s nejpopulárn?jšími a nejnov?jšímu výzvami není úpln? jednoduše použitelná. Žádá o podn?ty, jak tuto stránku vylepšit tak, aby mohli p?isp?vatelé lépe najít pro n? vhodnou výzvu.
 • Pander navrhuje na tagging mail listu vylepšení a zkrášlení JOSM presetu natural=tree. Podívejte se také na GitHub na odpovídající diskuzi u editoru Vespucci.
 • Stuart Reynolds se na talk-gb mail listu ptá, zda se má “St” (u nás sv.) ve jménech zkracovat ?i ne.
 • Vivek Bansal ze Santa Clara Valley Transportation Authority by cht?l p?idat na americký Tasking Manager úkol pro p?idání tagu sidewalk=* pro celou oblast kalifornské Santa Clara.
 • Mapillary zve ú?astníky na maphaton, na kterém cht?jí zlepšit pokrytí fotkami kolumbijského m?sta Medellín. Akce se bude konat do 3. srpna.
 • Mapillary upozor?uje na americký letní maphaton v mapování autobus? a publikoval pr?vodce “Jak mapovat autobusové linky a infrastrukturu do OpenStreetMap”.
 • ‘Mapper m?síce’ OpenStreetMap Belgie je tentokrát Jamie Nadeau aka LogicalViolinist z Kanady.

Komunita

 • Ceny OpenStreetMap jsou zp?t. Nastal Váš ?as – m?žete hlasovat ne jen pro jednoho, ale hned pro n?kolik nominovaných – klidn? všechny. Jedná se o systém potvrzujícího hlasování. Více se do?tete na tomto blogu.
 • Mapmeld píše o p?ekladu OpenStreetMap do Divehi, lokálního jazyka na Maledivách.

Importy

 • Vypadá to, že Robin Paulson objevil import budov bez jakékoliv dokumentace (novozélandský Auckland).
 • Sam Libby pracuje na nové vlastnosti pro editor iD ke zjednodušení importu “autoritativních” (jeho pojmenování) dat z ArcGIS REST rozhraní do OpenStreetMap bez pot?eby použít editor JOSM. N?kolik p?isp?vatel? OSM již komentovalo pat?i?né issue na GitHubu.

Nadace OpenStreetMap

 • 18. ?ervence se konalo zasedání výkonné rady Nadace OSM. Byly diskutovány r?zná témata, mimo jiné také “microgranty” a pravidla pro firemní editace. OSM France byla ustanovena lokálním zastoupením (více na OSMF wiki). Záznam z jednání nebyl v ?ase p?ípravy WeeklyOSM k dispozici.

Události

 • První konference SotM Africa se konala v termínu 8. – 10. ?ervence a m?žete si p?e?íst záznamy o zážitcích a zkušenostech z akce od Map Zambia a Janet Chapman.

Humanitární OSM

 • Pozvánka na talk mail listu na komunitní webiná? o vylepšení mapování obydlených oblastí vyvolala kritiku toho, jak je klí? landuse=residential používán v mapovacích projektech HOT. Christoph Hormann vysv?tluje, pro? si myslí, že pro regiony, kde v?tšina lidí pracuje v zem?d?lství, nelze použít stejné p?edpoklady jako pro Evropu.

Mapy

 • Zajímá vás, jak dostat OSM mapu do za?ízení Garmin bez externího úložného za?ízení? Tento deníkový zápisek od robbieonsea obsahuje podrobný návod.
 • OpenMapTiles vyvinuli mapu, která zobrazuje jména míst v rozli?ných jazycích.
 • Mapbox p?edstavil “Whaam!” – mapový styl inspirovaný hnutím pop artu v?etn? práce Andyho Warhola, Jamese Rosenquista a Roy Lichtensteina. Opravdu chytlavé na o?i!

Otev?ená data

 • Dmitrij Kožuch plánuje otev?enou mapu krajiny pro Afriku postavenou na dostupných datových zdrojích. Hlavním zdrojem bude pravd?podobn? OSM.
 • Guardian a GiGL spole?n? pracovali na sestavení otev?eného datasetu (nyní dostupný jen skrze dropbox ú?et GiGLu) soukrom? vlastn?ných prostor (nám?stí, parky apod.) ve Velkém Londýn?.

Software

 • Overpass API instance u FOSSGIS e.V. (overpass-api.de) m?la problémy po výpadku napájení. Dotazy na metadata (out meta;) nepracovaly správn?. Problém je však již vy?ešen.

Programování

Nová vydání

Walter Nordmann publikoval tís?ovou mapu 2.8. Hlavní nová vlastnost je seskupování požárních hydrant? a záchranných bod?.

softwareverzedatum vydáníkomentá?
Jungle Bus1.2.420.07.2017
Komoot Android *9.318.07.2017
Magic Earth *7.1.17.2919.07.2017mnoho zm?n, viz poznámky k vydání
Mapbox GL JSv0.39.021.07.2017mnoho zm?n, viz poznámky k vydání
Maps.me Android *7.420.07.2017vylepšená navigace, aktualizace mapových dat
Maps.me iOS *7.420.07.2017vylepšená navigace, aktualizace mapových dat
OSRM Backend5.9.019.07.2017mnoho zm?n, viz poznámky k vydání
OSM Contributor3.0.920.07.2017opravy chyb
QGIS2.18.1121.07.2017
Simple GIS Client *9.218.07.2017mnoho zm?n, viz poznámky k vydání
VTM0.8.019.07.2017mnoho zm?n, viz poznámky k vydání

Poskytuje OSM Software Watchlist.
(*) nesvobodný software. Viz svobodný software.

V?d?li jste …

Ostatní geo záležitosti

Plánované události

kdecokdyzem?
SeattleComplete The Map Challenge, Mapillary image mapping23.06. – 31.07.2017united states
Itami?????#08??????????in?????????29.07.2017japan
Tokyo??????????????????229.07.2017japan
ManaguaEditathon with iD29.07.2017nicaragua
TaipeiOpenStreetMap Taipei Meetup, MozSpace31.07.2017taiwan
RostockRostocker Treffen01.08.2017germany
StuttgartStuttgarter Stammtisch02.08.2017germany
Dráž?anyStammtisch Dresden03.08.2017germany
BrisbaneNundah Mapping Party04.08.2017australia
Amagasaki??????????????????????? in ???????????201705.08.2017japan
TaipeiCOSCUP OpenStreetMap Track, National Taiwan University Social Science College05.08.2017taiwan
Kusatsu???????????? in ??06.08.2017japan
Berlín110. Berlin-Brandenburg Stammtisch11.08.2017germany
PasovMappertreffen14.08.2017germany
BostonFOSS4G 201714.08. – 19.08.2017united states
Aizu-wakamatsu ShiState of the Map 2017 (international conference)18.08. – 20.08.2017japan
PatanState of the Map Asia 201723.09. – 24.09.2017nepal
ColoradoBoulderState of the Map U.S. 2017, [[Boulder19.10. – 22.10.2017
Buenos AiresFOSS4G+State of the Map Argentina 201723.10. – 28.10.2017argentina
BruselFOSS4G Belgium 201726.10.2017belgium
LimaState of the Map LatAm 201729.11. – 02.12.2017perú
BonnFOSSGIS 201821.03. – 24.03.2018germany

Poznámka: Pokud zde chcete vid?t vaši akci, zadejte ji prosím do kalendá?e. Pouze data z kalendá?e se objeví v našem týdeníku. Následn? prosím akci zkontrolujte ve ve?ejném náhledu kalendá?e a v p?ípad? pot?eby záznam opravte.

Toto ?íslo p?eložil tom.k a redak?n? upravil mkyral. Budeme velmi rádi, pokud podpo?íte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále ší?it, nap?. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). P?edem za to d?kujeme.
Každé ?íslo v CZ verzi je promováno zde:
Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google PlusOpenstreetmap | Talk-cz Talk-cz | osm_sk osm_sk | rss rss

M?žete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz
Originál tohoto souhrnu p?ipravili: Nakaner, Peda, PierZen, Polyglot, Rogehm, SK53, SomeoneElse, Spec80, YoViajo, derFred, doktorpixel14, jinalfoflia.