Author: weeklyteam

týdeník 301

19.04.2016-25.04.2016

Logo

Výsledek haptické mapy generované CNC strojem 1

Téma: Odstranění tagu kct_barva

Následující text je souhrn snahy uživatele VOP zmapovat situaci kolem kct_barva a navrhnout možné úpravy mapovacího schématu. Je míněn jako startovací bod k diskuzi, například na SotM a mail listu.

Důvod změny: důvod pro zavedení tagu kct_barva=* byl v ČR historický a vázal se na specifika ČR, která nebylo možné dle tehdejších konvencí mapovat. Šlo o mapování souběhu více tras stejné barvy na jedné cestě a to v době, kdy nebyly v OSM zavedeny relace. Zavedení tagu kct_barva=* a následné specifické přizpůsobení dalších tagů (+ zahrnutí do definice ve WikiProject_Czech_Republic) pak mělo za následek odklon od vývoje a způsobu tagování značených tras v ČR a ve světě a je tím pádem z globálního hlediska nekonzistentní. Zahraniční renderery tag kct_barva=* vůbec neznají a aby byly na těchto rendererech trasy vykresleny, dodatečně postupně zavádíme v ČR do tagů i osmc:symbol=*.

Podrobněji popsáno – tag kct_barva=*
1) je duplicitní, informaci o barvě v něm obsaženou lze v případě konvenčního tagování pomocí osmc:symbol=* získat jinak, podobně jako v případě užití běžné konvence i informaci o typu/druhu/kategorii značené cesty
2) není synchronní se světem, světové renderery informaci v něm ukrytou prostě nerozpoznají
3) odporuje globální logice OSM tagování key=value, protože obsahuje value v key (barvu)
4) odporuje systémové logice i reálu – např. pokud je použita dnes běžná kombinace tagu “route=hiking” a “kct_barva=bicycle”. Cyklistiku totiž nelze brát automaticky výhradně jako podmnožinu turistiky.
5) některé value hodnoty současného tagu kct_barva, tedy “major | local | learning | ruin | peak | spring | interesting_object”, by správně měly být hodnotami klíče hiking=* tak, aby byla zachována globální logika tagování (viz příklad dále)
6) zbylé value hodnoty současného tagu kct_barva “horse | ski | bicycle | wheelchair” lze spolu se souhrnným tagem “hiking” pro typy tras uvedené v předchozím bodu definovat v souladu s logikou i konvencí pomocí “nadřazeného” tagu route=*
7) údaj “kct” navádějící na operátora trasy má nulovou hodnotu, protože se používá pro trasy všech operátorů
8) spojuje do jedné value hodnoty dvě různé skupiny hodnot – “kam vede” (co ukazuje) a “kdo po ní chodí (komu je určena)”

Specifikem může být “značená trasa” bez fyzického (tzv. liniového) značení v terénu, postavená buď jen na směrnících na rozcestích nebo na zákresu vedení trasy na mapových tabulích po trase. Taková trasa by pak měla mít striktně osmc:symbol=none a bylo by ponecháno na rendereru, zda ji vykreslí a jak (např. s užitím hodnoty name=*, tedy vykreslením názvu trasy v mapě)

Synchronně s OSM konvencí a plně použitelně (tedy bez vad 1-8 výše) by tedy mělo tagování u klasických KČT tras (a jim podobných) vypadat nejspíše nějak takto (nejprve červeně současné tagování):

relation:

 • type=route
 • route=foot | hiking
 • kct_barva=major | local | learning | ruin | peak | spring | interesting_object | bicycle | ski | horse | wheelchair
 • osmc:symbol=*

relation:

 • type=route
 • route=foot | hiking | bicycle | ski | horse | wheelchair
 • foot | hiking | bicycle | ski | horse | wheelchair=major | local | learning | ruin | peak | spring | interesting_object
 • osmc:symbol=* (vč. hodnoty none, příp. barva:none pro trasu s definovanou barvou ale bez fyzického výskytu liniového značeni)

a dále už dle potřeby další tagy, např.

 • network=rwn
 • operator=cz:KČT
 • name=Palečkova cesta
 • atd.

Výše uvedené zjednodušení podporuje i autor mtbmap.cz Martina Tesař: “Tag kct_barva=* se prakticky k renderování nepoužívá. Preferuje se osmc:symbol, který by měl být schopný popsat i typ trasy (i když jen tvarem a barvou).” K návrhu užití tagů uvedenému výše stručně říká: “Myslím si, že takhle je to (pro potřeby rendererů) správně.”

Pozn.: Navrhované řešení mj. umožní jednoznačněji třídit trasy i rozcestníky podle toho, zda jsou “hiking | bicycle | ski | horse | wheelchair” a např. je vykreslovat ve zvláštní vrstvě. To je mj. i směr, který se snaží sledovat portál openstreetmap.cz, aby přehledně interpretoval hustou síť tras v ČR. V dané situaci k tomu bude stačit hodnota route=* z relace a skutečnost, že jsou cesty i rozcestníky do relace správně přiřazeny. Příklady jsou ilustrovány na situaci v ČR, pravděpodobně však bude řešení zajímavé i pro SR.

Komentář: Proč tedy v ČR tag kct_barva=* tak překvapivě zdomácněl? Stručně to vysvětluje Pavel Zbytovský: “V době, kdy nebylo ještě možné použít relace (připomeňme si, že relace jsou mladší než prvky node, way a polygon – v OSM se užívají “až” od roku 2007 s OSM protokolem ver0.5) vznikla specifická potřeba českých a slovenských mapperů otagovat konkrétní way dvěma různými barvami, protože v daném úseku vedly dvě značky. Bez relací nebyl jiný způsob jak toho dosáhnout, než na daném úseku trasy použít kct_blue=* a kct_green=*.

Současný stav je tedy výsledkem vývoje a jako takový v OSM nic nového – celá řada nastavených pravidel byla praxí překonána a musela být rekodifikována. Prakticky vždy si taková situace vyžádá hromadné změny v databázi, někdy rozsáhlé více, jindy méně.

S historickým vývojem ale pravděpodobně nesouvisí nesprávné užívání tagu route=foot v relacích mapujících turistické trasy. Hodnota foot vyjadřuje “vycházkové trasy” a jako taková by měla patřit výhradně “walking” terénu, jakým jsou kolonády, naučné stezky vedené v intravilánu (po chodnících, např. v Brně na sídlišti Lesná) apod. Pro mapování turistických tras (tak jak je chápeme především na příkladu sítě KČT tras) je určena hodnota hiking (route=hiking). Hodnota foot je tak daleko běžnější v zemích, které terénní turistiku např. díky charakteru terénu (pouštní oblasti, rovinaté oblasti, přímořská letoviska, intravilány rozlehlých aglomerací…) či zvyklostem obyvatel v podstatě vůbec neznají.

Petr Vozdecký, vop

OSM CZ

OSM SK

 • Novinky a zajímavosti ve světě mapování. Slovenské street view a mapování s drony.
 • Dva nové požadavky na změny vizualizace v mapě pro freemap.sk.
 • Podzemní vodní toky na Slovensku nebo chyba v OSM?
 • Získání GPS souřadnic z mapy freemap.sk a chyba pozice.
 • Jak otagovat zajímavé atrakce v Bystrej dolině?

Mapování

 • Marek Kleciak pracuje spolu s uživatelem Cetus na JOSM doplňku CAD Tools. Tento doplněk bude brzy znovu dostupný s pokročilými funkcemi.
 • Uživatel Sibo Dolem na německém fóru poptává chybějící informace z wiki ohledně pomoci s mapováním budov a schodišť s využitím 3D tagování.
 • Mappeři Mapboxu publikovali tipy pro rychlé mapování – využití herních myší (zkratky) a paralelně spuštěných více JOSM oken (pro odstranění čekání na nahrání výsledku na servery OSM).
 • Martin Weilandt se na mail listu talk-transit ptá, jak pracovat s autobusovými zastávkami, které nemají žádné jméno.

Komunita

 • V souvislosti se svým blogem o snahách o mapování s OpenStreetMap, publikoval výzkumný projekt Indie Manufacturing článek o nejlepších postupech, které je vhodné dodržovat při mapování OpenStreetMap.
 • Rozhovor OpenCage Data Blogu se Simonem Poolem o OSM ve Švýcarsku.
 • Pratik Yadav popisuje Open Peer review proces v Mapboxu. Nový systém pro kontrolu kvality editací OSM dat je přístupný každému.
 • Existují crowdfundingové aktivity v OSM komunitě v Beninu s cílem získání 275 km² satelitních snímků ve vysokém rozlišení pro oblast Cotonou v západní Africe. Kampaň skončila 1. května v době psaní zprávičky chybělo jen pár euro k úspěšnému cíli.
 • Stijn Rombauts je belgický mapper měsíce.

Importy

 • Nakaner navrhuje automatickou editaci, která odstranění tagy lcn=yes a rcn=yes v německém Dolním Sasku pokud byly importovány z oficiální mapy v roce 2014. Podívejte se také na diskuzi na německém fóru a talk-de mail listu. (automatický překlad)

Nadace OpenStreetMap

 • OSMF hledá pomocníka s administrativou na částečný úvazek. Vzhledem k tomu, že mít v nadaci zaměstnance je téma vyvolávající emoce, ne všem se myšlenka najmout někoho líbí.
 • Na Google Docs můžete okomentovat Návrh stanov pro organizaci OpenStreetMap UK.

Události

 • Je možné zažádat si o stipendium pro účast na SotM 2016 v Bruselu. Termín je 21. květen 2016.
 • Rory McCann navrhuje na talk-ie mail listu pro State of the Map v Bruselu přednášku o Townlands.ie. Jakou přednášku by jste navrhovali vy?

Humanitární OSM

Mapy

Přechod k OSM

 • Andy Mabbett píše na talk-GB o stránce Birdtrack: “Birdtrack je stránka pro sledování ptáků za pomoci veřejnosti provozovaná organizací British Trust for Ornithology (BTO) ve spolupráci s RSPB, BirdWatch Ireland, Skotským ornitologickým klubem a Welšskou ornitologickou společností”. Birdtrack přešel na mapy od OSM.
 • Rihards Gailums by rád “vytvořil funkční prototyp pro služby založené na cloudu” jménem Drivenet Maps. Dle něj je takový prototyp nezbytný pro projekty autonomně řízených aut.
 • Mobify, zákazník Mapboxu, který vyvinul mapu obchodů si myslí, že zakoupením “firemního předplatného” od Mapboxu nemá dále povinnost udávat jako majitele dat OpenStreetMap (tedy porušení licence OSM). Mapa CricketWireless také postrádá OSM jako zdroj dat. Mapbox byl již v minulosti kritizován za tyto problémy. Chybějící deklarace práv na mapě Pieology byla zpozorována a hlášena na mail listu talk-US 13. dubna a mezitím byla situace napravena. Mikel Maron z Mapboxu odpověděl na toto vlákno s informací že “deklarace práv a majitele OpenStreetMap je vždy nezbytná – komerční zákazníci Mapboxu si mohou zvolit jen zda odstraní deklarace Mapboxu. U Mapboxu tohle řešíme.”

Otevřená data

 • Gluon oznámil novou komponentu pro JavaFX nazvanou Gluon Maps pro zobrazení mapy.
 • Wikipedia zahájila fotografickou soutěž “Wiki Loves Earth“. Cílem je sesbírat fotky z přírodních památek a rezervací. Akce začíná 1. května.

Programování

 • Jochen Topf informuje o nové vlastnosti nástroje Osmium, který umí zefektivnit čtení souboru vložením zeměpisných souřadnic přímo k jednotlivým uzlům cesty. Kompatibilita s čistými OSM daty je zachována.

Nová vydání

softwareverzedautm vydáníkomentář
MapFactor Navigator Free2.1.9713.04.2016opravy chyb, lepší variantní trasa pro navigaci a další
SQLite3.12.218.04.2016opravy chyb
OSM Buildings2.4.220.04.2016aktualizace pro automatizaci CI
OsmAnd for iOS1.2.321.04.2016opravy chyb
Mapillary for Android1.8.522.04.2016aktualizace Mapbox SDK
OSRM Backend5.022.04.2016mnoho změn API a další opravy
iD1.9.325.04.2016

poskytuje OSM Software Watchlist

Vědeli jste …

Ostatní “geo” záležitosti

 • 23 skvělých historických map 23 evropských měst. (automatický překlad)
 • Sbírka map Davida Rumseye (o které jsme již informovali) nyní nabízí přes 67 000 historických map ve vysokém rozlišení ke stažení. Toto krátké video vysvětluje jak použít Georeferrencer, nástroj zobrazující historickou mapu zároveň s aktuální mapou OSM (podobně jako tento porovnánač map).
 • CartoDB a Mapzen oznámili technologické a obchodní partnerství.
 • Skupina GIScience Research Group na univerzitě v Heidelbergu nabízí pozici výzkumníka nebo postdoc v oboru geoinformatiky se specializací na analýzu kvality, dolování dat a vylepšování a integrace dat z dobrovolnických dat jako jsou OSM nebo sociální média.
 • Vox.com píše o miliardových nákladech na mapová data v souvislosti se samořiditelnými auty. Týká se především společností jako Google a podobně.
 • Tagesspiegel.de nabízí zajímavou stránku pro vizualizaci rozdílů v leteckých fotkách Berlína z roku 1928 a nyní.
 • Kartografové z  Friedrich-Alexander University v německém Nurembergu/Erlangenu zkoumají v projektu proces demokratizace kartografie na bázi OSM a WikiMapie v Israeli a Palestině. (automatický překlad)

Plánované události

kde?co?kdy?země
RennesRencontres à Rennes25.04.2016france
SeattleOSM Seattle Ecuador Mapathon Seattle27.04.2016us
BarcelonaMapathon MSF/Missing Maps Barcelona27.04.2016spain
Metro ManilaMapping Party: UP Village Quezon City30.04/2016philippines
BerlínHack Weekend30.04.-01.05.2016germany
TrentinoAla @ library 20:3002.05.2016italy
LiguriaGenova @ Zenzero, via Torti 20:30 with ALID02.05.2016italy
LondýnMissing maps mapathon at the Welcome Trust03.05.2016united kingdom
Manila MetroMapping Party with #MapPHL, Quiapo07.05.2016philippines
BogotáMapping party – Bogota: Usaquén07.05.2016colombia
LyonRencontre mensuelle mappeurs10.05.2016france
TrentinoBesenello @ library 14:00. With support of Portobeseno and the Besenello Municipality14.05.2016italy
Kjótó京都世界遺産マッピングパーティ:第13回 特別編 延暦寺(西塔、横川)(再)14.05.2016japan
Clermont-FerrandState of the Map France 201620.05.-22.05.2016france
Rapperswil7. Micro Mapping Party20.05.2016switzerland
MilánoState of the Map Italy 201620.05.-22.05.2016italy
BrnoState of the Map CZ+SK 201621.05.2016czech republic
RapperswilSwiss PG Day 201624.06.2016switzerland
SalzburgFOSSGIS 201604.07.-06.07.2016austria
SalzburgAGIT 201606.07.-08.07.2016austria
SeattleState of The Map US 201623.07.-25.07.2016united states
TokyoState of The Map Japan 201606.08.2016japan
BonnFOSS4G 2016 Code Sprint20.08.-22.08.2016germany
BonnWorkshops at FOSS4G 201622.08.-23.08.2016germany
DerbyDerby23.08.2016united kingdom
BonnFOSS4G 201624.08.-26.08.2016germany
BonnFOSS4G 2016 Code Sprint Part II27.08.28.08.2016germany
BruselState of the Map 201623.09.-26.09.2016belgium
Metro ManilaState of the Map Asia01.10.-02.10.2016philippines

Poznámka: Pokud zde chcete vidět vaši akci, zadejte ji prosím do kalendáře. Pouze data z kalendáře se objeví v našem týdeníku. V kalendáři prosím nezapomeňte zmínit město a zemi. Pro vložení kategorie použijte prosím [edit blog detail].

Toto číslo přeložil tom.k redakčně upravili mkyral a vop. Budeme velmi rádi, pokud podpoříte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále šířit, např. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). Předem za to děkujeme. Každé číslo v CZ verzi je promováno zde:Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google PlusOpenstreetmap | Talk-cz Talk-cz | osm_sk osm_sk

Můžete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz
Originál tohoto souhrnu připravili: Nakaner, Peda, Rogehm, derFred, escada, jinalfoflia, mgehling, stephan75, wambacher, widedangel.