týdeník 236 – 20.01.–26.01.2015

20.01.–26.01.2015

Screenshot Taglocator
Taglocator od marczoutendijk ukazuje, které tagy jsou kde použity. [1]

O nás

 • V prosinci lo?ského roku Stephan ud?lal rozhovor s lidmi, kte?í za?ali projekt weeklyOSM – mezinárodní odnož n?meckého blogu Wochennotiz. V budoucnu plánujeme rozhovory i s lidmi za francouzskou a ?eskou edici.

Mapování

Kommunita

 • Open Data Cage mluvili s lidmi za projektem Mapazonia, projekt mapující oblast Amazonky.
 • OSM Radio, ruský OSM podcast d?lal rozhovor se Steve Coast. Rozhovor je k dispozici v angli?tin?.
 • Wheelmap oslavuje p?l milionu záznam?.
 • Uživatel fuddl  navrhuje p?idat vlastnost Wikipedia “thank you” také do OSM. Ne každý je ale p?esv?d?en, že je to dobrý nápad.

Importy

Nadace OpenStreetMap

 • Nová Membership Working Group pracuje na migraci správy ?lenství v OSMF do CiviCRM.

Události

 • Bonn a Dublin úsp?šn? dokon?ili první kolo procesu žádostí pro po?ádání FOSS4G 2016 a nyní své žádosti odeslali.

Humanitární OSM

P?echod k OSM

Otev?ená data

Software

 • OsmAnd se snaží získat peníze na BidforFix pro implementaci nových vlastností.
 • Za?al vývoj Osmaxx, nového software pro konverzi OSM dat do ostatních b?žných GIS souborových formát?.
 • Tim Sutton ukazuje na blohu Kartoza, jak zkompilovat QGIS s Pythonem a GIS aplikacemi (které nevypadají jako QGIS). 😉
 • Je Merkaartor stále naživu? Vývoj d?íve velmi populárního editoru (“osi?elém” od b?ezna 2013) by mohl být znovu nastartován. Ladislav Laska hledá na mail list pomoc.
 • Uživatel Polyglot plánuje Mapillary plugin pro JOSM a ptá se na JOSM-dev mail listu, jestli n?kdo na takovém pluginu již nepracuje.
 • Pawe? Paprota dokon?il verzi OWL Activity záložky pro osm.org. Zobrazuje zm?ny v oblasti lépe než aktuální záložka Historie a používá API pro OpenStreetMap Watch List.

V?d?li jste…

 • to fix od MapBox. To-fix je podobný jako stará dobrá Maproulette, ale umož?uje jen zm?ny pomocí standardního editoru uživatele, což je nej?ast?ji iD.
 • … Lacking Proper Attribution (chybí dostate?né ozna?ení autorství) na wiki, kde jsou dokumentovány a organizovány p?ípady poru?ení licence OSM?

R?zné

 

Toto ?íslo p?eložil tom.k, redak?n? upravil vop. Budeme velmi rádi, pokud podpo?íte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále ší?it, nap?. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, plus…). P?edem za to d?kujeme. Každé ?íslo v CZ verzi je promováno zde:

Facebook osmcz OpenStreetMap CZ | Twitter @osmcz @osmcz | Google Plus Openstreetmap | Talk-cz e-mailová skupina Talk-cz

M?žete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz