Tygodnik OSM 552

09.02.2021-15.02.2021

lead picture

Sobota 20 lutego 2021, 99 615 975 zestawów zmian – spodziewamy się 100 000 000 w tym tygodniu 1 | © OSM in Realtime autorstwa Jamesa Westmana | dane mapy © autorzy OpenStreetMap

O nas

 • W poprzednim wydaniu informowaliśmy o spodziewanym na 26 lutego stworzeniu 100 milionowego zestawu zmian w OpenStreetMap. Przypominamy o narzędziu do obserwacji na żywo licznika zestawów zmian oraz udostępniamy zaktualizowaną przez naszych edytorów prognozę daty. Ze szczęśliwym autorem 100 milionowego zestawu zmian skontaktujemy się poprzez prywatną wiadomość OpenStreetMap i będziemy czekali na odpowiedź do 1 marca 2021. Jeżeli autor wyrazi zgodę, chcielibyśmy przeprowadzić krótki wywiad (około 10 pytań), który zostanie zamieszczony w wydaniu 554 Tygodnika OSM. Ponadto na użytkownika może czekać nagroda:Dzięki współpracy z firmą Geofabrik, szczęśliwy autor będzie mógł otrzymać składaną mapę wybranego fragmentu mapy w domyślnym stylu OSM Carto. Mapa zostanie wydrukowana na papierze 130 g w formacie Super A0 (około 1,20 × 0,91 m), na którym zmieści się grafika w rozmiarze 15035 × 10559 pikseli. Wydruk zostanie wysłany za darmo, pod warunkiem kosztów przesyłki nieprzekraczających 25 euro. Istnieje również możliwość przesłania mapy w formie zwiniętego rulonu. Pod tym adresem znajduje się szablon pozwalający oszacować obszar, który zmieści się na wydruku. Szczegóły realizacji nagrody dla szczęśliwego autora zostaną określone indywidualnie. Wszystkim mapowiczom życzymy powodzenia!

Kampanie mapowania

 • Said Turksever tweetuje (en) o zakończeniu kampanii MapRoulette, która miała na celu doprowadzenie na mapie dróg lądowych do wszystkich niezmapowanych miejsc w Turcji (o akcji informowaliśmy wcześniej).

Mapowanie

 • Florian Lohoff na niemieckojęzycznym forum zwrócił uwagę (de) > pl na zadanie MapRoulette, w którym oznaczenia pasów startowych, dróg kołowania i płyt postojowych lotnisk, początkowo zmapowanych jako obszary, są zmieniane z tagów aeroway na tagi area:aeroway. W wyniku tych operacji elementy te stają się niewidoczne na wielu renderingach map.
 • Użytkownik Clay_c napisał (en) > id o dylemacie związanym z uznawaniem lub nieuznawaniem podziemnych stacji kolejowych jako budynki. W poście w dzienniku znajdują się także informacje o tagach używanych w podobnych sytuacjach przez mapujących z różnych stron świata, demonstracja tagów indoor oraz kilka schludnych diagramów.
 • Firma Lyft, zajmująca się organizacją przejazdów, pisze na swoim blogu (en) o tym, jakie korzyści widzi w korzystaniu z OpenStreetMap.
 • Martijn van Exel przedstawił (en) film instruktażowy na temat przyjemnej i efektywnej metody systematycznego naprawiania nieaktualnych śladów dróg w najbliższej okolicy importowanych z systemu TIGER (en) > id w USA.
 • Użytkownik mahdi1234 opublikował krótki poradnik (en) > id na temat korzystania z repozytoriów git jako pamięci podręcznej zapytań Overpass w celu przekazywania danych do uMap.
 • Można zgłaszać uwagi do następujących propozycji:
  • cycleway:doorzone=* (en) > id do oznaczania odcinka infrastruktury rowerowej, na którym rowerzysta jest narażony na ryzyko dooringu (en) > id (zderzenia z otwartymi drzwiami pojazdu silnikowego),
  • post_partner=* (en) > id do oznaczania dostępności usług pocztowych w miejscach innych niż urzędy pocztowe,
  • type=traffic_signals_set (en) > id – nowy typ relacji do grupowania urządzeń sygnalizacji świetlnej obejmującej jedno skrzyżowanie,
  • emergency=lifeguard (en) > id formalizującej użycie istniejącego znacznika do oznaczania stałego lub tymczasowego miejsca, w którym ratownik przebywa podczas pełnienia służby. Propozycja zawiera również przykładowe wartości dla klucza lifeguard=*, opisującego miejsce, w którym można znaleźć ratownika.
 • Trwają głosowania nad następującymi propozycjami:
  • historic=ogham_stone (en) > id – drugie głosowanie nad tagiem do oznaczania głazów, na których znajdują się zapiski sporządzone przy użyciu pisma ogamicznego (głosowanie otwarte do niedzieli 28 lutego).
  • basin=evaporation (en) > id – tag do odwzorowywania zbiorników służących do odparowywania wody (do wtorku 2 marca).
  • schematu relacji boundary=forestry (en) > id, którego wprowadzenie ma na celu ujednolicenie mapowania obszarów gospodarki leśnej (leśnictw) (głosowanie do wtorku 2 marca).
 • Zakończono głosowanie nad następującymi propozycjami:
  • man_made=tailings_pond – propozycja przyjęta przy 32 głosach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się.
  • traffic_calming=mini_bumps – propozycja przyjęta przy 37 głosach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się.

Społeczność

 • W wyniku wyborów do zarządu OpenStreetMap US (en) > id na rok 2021 czterech członków zarządu pozostało na swoich miejscach. Nowym członkiem została Diane Fritz (en) > id, zastępująca Alyssę Wright, wieloletnią członkinię zarządu, która w tym roku przeszła na emeryturę.
 • Członek zarządu OSMF Rory McCann podsumował (en) > id swoje grudniowe działania związane z OSM.
 • Na forum Hacker News pojawił się wątek (en) > id dotyczący OSM oraz strony OSM In Realtime. Redaktorom Tygodnika OSM szczególnie spodobał się jeden z komentarzy (en) > id.
 • YouthMappers uczcili Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce wpisem na blogu (en) > id poświęconym znaczeniu tego święta.

Importy danych

 • Sergio Quintero rozpoczął (en) > id na liście dyskusyjnej imports wątek o hiszpańskich pasmach górskich. Wywołało to dyskusję na temat weryfikowalności danych OSM. Realizacja importu jest uzależniona od wciąż niepodjętej decyzji hiszpańskiej społeczności. Więcej informacji o źródle danych można znaleźć na wiki (en) > id.

Fundacja OpenStreetMap

 • Allan Mustard, Przewodniczący Zarządu OSMF poinformował (en) > id o zakończeniu Ankiety dla Społeczności OSM w 2021 roku, które miało miejsce 14 lutego. Dostępny jest już wstępny raport (en) > id z ankiety. Dalsze opracowanie wyników wciąż trwa. Kolejne, bardziej szczegółowe opracowania wyników będą publikowane na dedykowanej stronie wiki poświęconej Ankiecie (en) > id.
 • Mikel Maron przeprasza (en) > id w imieniu Zarządu OSMF za przeoczenie konfliktu interesów przy przyznawaniu mikrograntów w 2020 roku. Zarówno Mikel jak i Joost Schouppe byli blisko związani z laureatami grantów.

Wiadomości z oddziałów lokalnych

 • Od kwietnia 2019 r. Healthsites.io (en) we współpracy z Cartong (en), Géomatica i społecznością OpenStreetMap w Senegalu rozpoczęli szereg działań mających na celu mapowanie placówek zdrowia w Senegalu. Post na blogu (fr) przedstawia podjęte działania i ich wyniki.

Humanitarian OSM

 • Humanitarian OpenStreetMap Team organizuje (en) > id w najbliższy piątek 26 lutego webinarium pod tytułem „Kolonializm w otwartych danych i mapowaniu”. Podczas webinarium chcą zbadać i przedyskutować m.in. równowagę między informacją społeczną a cyfrową, dekolonizację otwartych danych i otwartego mapowania oraz sprawę reprezentacji i władzy w mapowaniu humanitarnym.
 • Pete Master „pedrito” raportuje (en) > id na temat dokonań w ramach pięcioletniego projektu HOT w Tanzanii.
 • W nawiązaniu do swojego ostatniego wpisu w dzienniku, RebeccaF dzieli się (en) > id swoimi przemyśleniami na temat zasad i celów leżących u podstaw nowej struktury regionalnych hubów, którą tworzy HOT.

Oprogramowanie

 • OSM Inspector firmy Geofabrik, który od pewnego czasu posiada widok dla tras komunikacji miejskiej (oznakowanie w wersji 2), od teraz wspiera (en) > id nowe reguły walidacji umiejscowienia przystanków. Teraz sprawdza, czy przystanki znajdują się na trasie i są w odpowiedniej kolejności.
 • Pieter Fiers (użytkownik ubipo) przejął aplikację OSMfocus i wydał ją ponownie jako OSMfocus Reborn (en) > id zarówno w Google Play (en) jak i na F-Droid (en). OSMfocus Reborn wyświetla szczegóły z bazy danych OSM dla pobliskich obiektów, dzięki czemu można je porównać z obserwacjami na miejscu.

Programowanie

 • Zbliża się końcowy termin zgłoszeń dla organizacji na Google Summer of Code (en) > id. Sarah Hoffman (użytkownik lonvia) pyta (en) > id na liście mailingowej dev o pomysły na projekty, które można by dodać do wiki (en) > id. OpenStreetMap bierze udział w Summer of Code od 2008 r. (choć w 2013 i 2014 r. tylko pośrednio, poprzez OSGeo).
 • Tor Hovland rozpoczął (en) na blogu serię wpisów poświęconych procesowi tworzenia aplikacji webowej do edycji danych OpenStreetMap przy użyciu języka Rust.

Czy wiesz, że…

 • … strona geocode.xyz (en) autorstwa Ervina Ruci (en) umożliwia grupowe geokodowanie punktów zebranych w plikach z danymi? Darmowy plan do użytku niekomercyjnego umożliwia geokodowanie z częstością ograniczoną do 1 zapytania na sekundę. Istnieją również plany płatne, udostępniające więcej funkcji.
 • … istnieje klucz traffic_calming=*? Na stronie wiki (en) > id (wersja po polsku tutaj) znajdziesz wszystkie dostępne warianty użycia klucza ze zdjęciami przykładów.
 • … istnieje Peakfinder, który tworzy cyfrową, 360-stopniową panoramę, korzystając z danych SRTM z wielu miejsc na świecie? Nazwy szczytów górskich pochodzą głównie z OpenStreetMap. Porównaj np. tę fotograficzną panoramę ze szczytu Monte Tamaro (pl) (kanton Ticino w Szwajcarii) z tą wygenerowaną cyfrowo.
 • nie zawsze można ufać (en) > id kompetencjom tych, którzy instalują znaki drogowe? Jest to szczególnie prawdziwe, gdy osoby te nie znają (en) > id jednego z języków, w którym napisany jest znak.
 • … na niemieckim forum OSM jest wątek (de) > id dotyczący aktualizacji prowadzonej przez Wambachera listy obserwacyjnej oprogramowania (en) (de) (fr)? Można się z niego dowiedzieć o nowych wydaniach oprogramowania OSM.
 • OpenStreetMap Help (en) to forum z pytaniami i odpowiedziami w stylu Stack Exchange?

OSM w mediach

 • Gazeta internetowa „Regiotrendsdonosi (de) > id o nowych mapach regionu transgranicznego Strasburg-Ortenau (en) > id opracowanych w ramach projektu KartoDistrict (de) > id.
 • Mark Altaweel, w oparciu o artykuł (en) > id naukowców z Michigan, pisze (en) > id o „efekcie sąsiedztwa” na stronach wykorzystujących dobrowolne informacje geograficzne (VGI), takie jak Waze i OpenStreetMap. Efekt ten występuje, gdy ludzie – świadomi, że inni już wnoszą swój wkład – są mniej skłonni do wniesienia własnego wkładu. Naukowcy wskazują, że odpowiednio dostosowane działania mogą złagodzić ten problem.

Pozostałe sprawy „geo”

 • Paul Digney, prezes SSSI (australijskiej organizacji zrzeszającej zawodowych geodetów) zastanawia (en) > id się nad wydarzeniami ostatniego roku w australijskim świecie geoprzestrzennym. Do najważniejszych wydarzeń należały dwa mapatony, które SSSI przeprowadziło po pożarach australijskiego buszu w 2020 r. Pierwszy z nich miał na celu stworzenie map spalonej infrastruktury w siedmiu różnych obszarach dotkniętych pożarami, a drugi koncentrował się na tworzeniu map w ramach przygotowań do pożarów buszu (o czym informowaliśmy (en) > id wcześniej).
 • Molly Burhans, kartograf, ekolog i katoliczka, stara się przekonać (en) > id Kościół katolicki do sporządzenia map swoich posiadłości, aby umożliwić lepsze zarządzanie nimi w świetle zmian klimatycznych.

Nadchodzące wydarzenia

Gdzie Co Online Kiedy Państwo
Missing Maps American Red Cross Aviano AB Airmen & Soldiers Mapathon osmcalpic 2021-02-21
OpenStreetMap Hungary Workshop: Buszútvonalak hozzáadása szakszerűen / Adding bus routes, OSMF stats osmcalpic 2021-02-22
Adding bus routes, OSMF stats (online, Hungarian) osmcalpic 2021-02-22
Missing Maps CartONG Mapathon osmcalpic 2021-02-22
Bremen Bremer Mappertreffen (Online) osmcalpic 2021-02-22 flag
Disastermappers Heidelberg: Access to Healthcare Infrastructure Mapathon osmcalpic 2021-02-23
Missing Maps Spanish Red Cross Mapathon osmcalpic 2021-02-24
Missing Maps Friends of MSF Newcastle Mapathon osmcalpic 2021-02-24
Vandœuvre-lès-Nancy Rencontre mensuelle (virtuelle) Nancy osmcalpic 2021-02-24 flag
Map For Future Mapathon osmcalpic 2021-02-24
Missing Maps German Red Cross: Validierungsmapathon für erfahrene Kartierer osmcalpic 2021-02-24
Düsseldorf Düsseldorfer OSM-Treffen (online) osmcalpic 2021-02-24 flag
Osborne County OpenStreetMap U.S. Virtual Mappy Hour osmcalpic 2021-02-25 flag
JOSM Training and Mapathon Hosted by the YouthMappers Validation Hub osmcalpic 2021-02-25
UN Mappers weekly mapathon osmcalpic 2021-02-25
Missing Maps Slovakia Mapathon osmcalpic 2021-02-25
okres Žilina Missing Maps mapathon Slovakia online #2 osmcalpic 2021-02-25 flag
Missing Maps American Red Cross February Mapathon (Pacific NW) osmcalpic 2021-02-26
Missing Maps DRK Online Mapathon osmcalpic 2021-02-25
Missing Maps German Red Cross Mapathon osmcalpic 2021-02-25
Humanitarian OpenStreetMap Team Community WG: Colonialism in Open Data and Mapping Webinar osmcalpic 2021-02-26
Humanitarian OpenStreetMap Team Community WG: Colonialism in Open Data and Mapping Webinar osmcalpic 2021-02-26
gmina Krośniewice Virtual community meeting. osmcalpic 2021-02-26 flag
Virtueel treffen Openstreetmap NL osmcalpic 2021-02-27
Univers3s: Séminaire de Formation en OpenStreetMap osmcalpic 2021-02-27 – 2021-02-28
Biella Incontro mensile OSMers BI-VC-CVL (online) osmcalpic 2021-02-27 – 2021-02-28 flag
Friends of MSF Ottawa Mapathon on/sur OpenStreetMap osmcalpic 2021-02-27 – 2021-02-28
Colectivo das Pedras Galladas: Obradoiro de OpenStreetMap osmcalpic 2021-02-27
Essen FOSSGIS-OSM-Communitytreffen (Online) osmcalpic 2021-02-28 flag
Missing Maps CartONG Mapathon osmcalpic 2021-03-01
London Missing Maps London Mapathon osmcalpic 2021-03-02 gb
Landau an der Isar Virtuelles Niederbayern-Treffen osmcalpic 2021-03-02 flag
UN Mappers weekly mapathon osmcalpic 2021-03-03
Missing Maps German Red Cross: Validierungsmapathon für erfahrene Kartierer osmcalpic 2021-03-03
TechGirlz Workshop: Mapping For Humanity, Using Digital Mapping To Better The World osmcalpic 2021-03-04 – 2021-03-05
San Jose Virtual Civic Hack & Map Night osmcalpic 2021-03-05 flag
Nordrhein-Westfalen Mapper*innentreffen Bochum osmcalpic 2021-03-04 flag
Dresden Dresdner OSM-Stammtisch osmcalpic 2021-03-04 flag
OSGeo.nl: De Grote Geo Show OpenStreetMap Special osmcalpic 2021-03-04
Missing Maps UC Davis Doctors Without Borders Mapathon osmcalpic 2021-03-05
gmina Krośniewice Virtual community meeting. osmcalpic 2021-03-05 flag
Open Data Day 2021 osmcalpic 2021-03-06
Dar es Salaam Tanzania Data Lab + OpenMap Development Tanzania: HIV/AIDS hotspots and testing facilities Mapathon osmcalpic 2021-03-06 flag
Kampala OpenStreetMap Uganda Mapping Uganda’s New Cities Mapthon osmcalpic 2021-03-06 flag
臺北市 Open Data Day Taiwan 2021 osmcalpic 2021-03-06 flag
Missing Maps American Red Cross International Women’s Day Mapathon 2021 osmcalpic 2021-03-08
Missing Maps CartONG Mapathon osmcalpic 2021-03-08
臺北市 OSM x Wikidata #26 osmcalpic 2021-03-08 flag
Hamburg Hamburger Mappertreffen osmcalpic 2021-03-09 flag
Missing Maps German Red Cross Einführung JOSM Mapathon osmcalpic 2021-03-10
Chippewa Township OpenStreetMap Michigan Meetup osmcalpic 2021-03-11 flag
Osborne County OpenStreetMap U.S. Virtual Mappy Hour osmcalpic 2021-03-11 flag
UN Mappers weekly mapathon osmcalpic 2021-03-11
Zürich OSM-Treffen Zürich osmcalpic 2021-03-11 flag
München Münchner OSM-Stammtisch osmcalpic 2021-03-11 flag
Berlin 153. Berlin-Brandenburg OpenStreetMap Stammtisch (Online) osmcalpic 2021-03-11 flag
Berlin Remote DB Regio Hackathon osmcalpic 2021-03-12 – 2021-03-13 flag
Missing Maps Friends of MSF Lancaster Mapathon osmcalpic 2021-03-13

Note: Jeżeli chcesz zobaczyć tutaj swoje wydarzenie, dodaj je do Kalendarza OSM. Tylko informacje, które są tam, pojawią się w Tygodniku OSM.

To wydanie Tygodnika OSM przygotowali: Nordpfeil, PierZen, rogehm, SK53, Sammyhawkrad, TheSwavu, conradoos, matebart.

09.02.2021-15.02.2021

lead picture

Sobota 20 lutego 2021, 99 615 975 zestawów zmian – spodziewamy się 100 000 000 w tym tygodniu 1 | © OSM in Realtime autorstwa Jamesa Westmana | dane mapy © autorzy OpenStreetMap

O nas

 • W poprzednim wydaniu informowaliśmy o spodziewanym na 26 lutego stworzeniu 100 milionowego zestawu zmian w OpenStreetMap. Przypominamy o narzędziu do obserwacji na żywo licznika zestawów zmian oraz udostępniamy zaktualizowaną przez naszych edytorów prognozę daty. Ze szczęśliwym autorem 100 milionowego zestawu zmian skontaktujemy się poprzez prywatną wiadomość OpenStreetMap i będziemy czekali na odpowiedź do 1 marca 2021. Jeżeli autor wyrazi zgodę, chcielibyśmy przeprowadzić krótki wywiad (około 10 pytań), który zostanie zamieszczony w wydaniu 554 Tygodnika OSM. Ponadto na użytkownika może czekać nagroda:Dzięki współpracy z firmą Geofabrik, szczęśliwy autor będzie mógł otrzymać składaną mapę wybranego fragmentu mapy w domyślnym stylu OSM Carto. Mapa zostanie wydrukowana na papierze 130 g w formacie Super A0 (około 1,20 × 0,91 m), na którym zmieści się grafika w rozmiarze 15035 × 10559 pikseli. Wydruk zostanie wysłany za darmo, pod warunkiem kosztów przesyłki nieprzekraczających 25 euro. Istnieje również możliwość przesłania mapy w formie zwiniętego rulonu. Pod tym adresem znajduje się szablon pozwalający oszacować obszar, który zmieści się na wydruku. Szczegóły realizacji nagrody dla szczęśliwego autora zostaną określone indywidualnie. Wszystkim mapowiczom życzymy powodzenia!

Kampanie mapowania

 • Said Turksever tweetuje (en) o zakończeniu kampanii MapRoulette, która miała na celu doprowadzenie na mapie dróg lądowych do wszystkich niezmapowanych miejsc w Turcji (o akcji informowaliśmy wcześniej).

Mapowanie

 • Florian Lohoff na niemieckojęzycznym forum zwrócił uwagę (de) > pl na zadanie MapRoulette, w którym oznaczenia pasów startowych, dróg kołowania i płyt postojowych lotnisk, początkowo zmapowanych jako obszary, są zmieniane z tagów aeroway na tagi area:aeroway. W wyniku tych operacji elementy te stają się niewidoczne na wielu renderingach map.
 • Użytkownik Clay_c napisał (en) > id o dylemacie związanym z uznawaniem lub nieuznawaniem podziemnych stacji kolejowych jako budynki. W poście w dzienniku znajdują się także informacje o tagach używanych w podobnych sytuacjach przez mapujących z różnych stron świata, demonstracja tagów indoor oraz kilka schludnych diagramów.
 • Firma Lyft, zajmująca się organizacją przejazdów, pisze na swoim blogu (en) o tym, jakie korzyści widzi w korzystaniu z OpenStreetMap.
 • Martijn van Exel przedstawił (en) film instruktażowy na temat przyjemnej i efektywnej metody systematycznego naprawiania nieaktualnych śladów dróg w najbliższej okolicy importowanych z systemu TIGER (en) > id w USA.
 • Użytkownik mahdi1234 opublikował krótki poradnik (en) > id na temat korzystania z repozytoriów git jako pamięci podręcznej zapytań Overpass w celu przekazywania danych do uMap.
 • Można zgłaszać uwagi do następujących propozycji:
  • cycleway:doorzone=* (en) > id do oznaczania odcinka infrastruktury rowerowej, na którym rowerzysta jest narażony na ryzyko dooringu (en) > id (zderzenia z otwartymi drzwiami pojazdu silnikowego),
  • post_partner=* (en) > id do oznaczania dostępności usług pocztowych w miejscach innych niż urzędy pocztowe,
  • type=traffic_signals_set (en) > id – nowy typ relacji do grupowania urządzeń sygnalizacji świetlnej obejmującej jedno skrzyżowanie,
  • emergency=lifeguard (en) > id formalizującej użycie istniejącego znacznika do oznaczania stałego lub tymczasowego miejsca, w którym ratownik przebywa podczas pełnienia służby. Propozycja zawiera również przykładowe wartości dla klucza lifeguard=*, opisującego miejsce, w którym można znaleźć ratownika.
 • Trwają głosowania nad następującymi propozycjami:
  • historic=ogham_stone (en) > id – drugie głosowanie nad tagiem do oznaczania głazów, na których znajdują się zapiski sporządzone przy użyciu pisma ogamicznego (głosowanie otwarte do niedzieli 28 lutego).
  • basin=evaporation (en) > id – tag do odwzorowywania zbiorników służących do odparowywania wody (do wtorku 2 marca).
  • schematu relacji boundary=forestry (en) > id, którego wprowadzenie ma na celu ujednolicenie mapowania obszarów gospodarki leśnej (leśnictw) (głosowanie do wtorku 2 marca).
 • Zakończono głosowanie nad następującymi propozycjami:
  • man_made=tailings_pond – propozycja przyjęta przy 32 głosach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się.
  • traffic_calming=mini_bumps – propozycja przyjęta przy 37 głosach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się.

Społeczność

 • W wyniku wyborów do zarządu OpenStreetMap US (en) > id na rok 2021 czterech członków zarządu pozostało na swoich miejscach. Nowym członkiem została Diane Fritz (en) > id, zastępująca Alyssę Wright, wieloletnią członkinię zarządu, która w tym roku przeszła na emeryturę.
 • Członek zarządu OSMF Rory McCann podsumował (en) > id swoje grudniowe działania związane z OSM.
 • Na forum Hacker News pojawił się wątek (en) > id dotyczący OSM oraz strony OSM In Realtime. Redaktorom Tygodnika OSM szczególnie spodobał się jeden z komentarzy (en) > id.
 • YouthMappers uczcili Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce wpisem na blogu (en) > id poświęconym znaczeniu tego święta.

Importy danych

 • Sergio Quintero rozpoczął (en) > id na liście dyskusyjnej imports wątek o hiszpańskich pasmach górskich. Wywołało to dyskusję na temat weryfikowalności danych OSM. Realizacja importu jest uzależniona od wciąż niepodjętej decyzji hiszpańskiej społeczności. Więcej informacji o źródle danych można znaleźć na wiki (en) > id.

Fundacja OpenStreetMap

 • Allan Mustard, Przewodniczący Zarządu OSMF poinformował (en) > id o zakończeniu Ankiety dla Społeczności OSM w 2021 roku, które miało miejsce 14 lutego. Dostępny jest już wstępny raport (en) > id z ankiety. Dalsze opracowanie wyników wciąż trwa. Kolejne, bardziej szczegółowe opracowania wyników będą publikowane na dedykowanej stronie wiki poświęconej Ankiecie (en) > id.
 • Mikel Maron przeprasza (en) > id w imieniu Zarządu OSMF za przeoczenie konfliktu interesów przy przyznawaniu mikrograntów w 2020 roku. Zarówno Mikel jak i Joost Schouppe byli blisko związani z laureatami grantów.

Wiadomości z oddziałów lokalnych

 • Od kwietnia 2019 r. Healthsites.io (en) we współpracy z Cartong (en), Géomatica i społecznością OpenStreetMap w Senegalu rozpoczęli szereg działań mających na celu mapowanie placówek zdrowia w Senegalu. Post na blogu (fr) przedstawia podjęte działania i ich wyniki.

Humanitarian OSM

 • Humanitarian OpenStreetMap Team organizuje (en) > id w najbliższy piątek 26 lutego webinarium pod tytułem „Kolonializm w otwartych danych i mapowaniu”. Podczas webinarium chcą zbadać i przedyskutować m.in. równowagę między informacją społeczną a cyfrową, dekolonizację otwartych danych i otwartego mapowania oraz sprawę reprezentacji i władzy w mapowaniu humanitarnym.
 • Pete Master „pedrito” raportuje (en) > id na temat dokonań w ramach pięcioletniego projektu HOT w Tanzanii.
 • W nawiązaniu do swojego ostatniego wpisu w dzienniku, RebeccaF dzieli się (en) > id swoimi przemyśleniami na temat zasad i celów leżących u podstaw nowej struktury regionalnych hubów, którą tworzy HOT.

Oprogramowanie

 • OSM Inspector firmy Geofabrik, który od pewnego czasu posiada widok dla tras komunikacji miejskiej (oznakowanie w wersji 2), od teraz wspiera (en) > id nowe reguły walidacji umiejscowienia przystanków. Teraz sprawdza, czy przystanki znajdują się na trasie i są w odpowiedniej kolejności.
 • Pieter Fiers (użytkownik ubipo) przejął aplikację OSMfocus i wydał ją ponownie jako OSMfocus Reborn (en) > id zarówno w Google Play (en) jak i na F-Droid (en). OSMfocus Reborn wyświetla szczegóły z bazy danych OSM dla pobliskich obiektów, dzięki czemu można je porównać z obserwacjami na miejscu.

Programowanie

 • Zbliża się końcowy termin zgłoszeń dla organizacji na Google Summer of Code (en) > id. Sarah Hoffman (użytkownik lonvia) pyta (en) > id na liście mailingowej dev o pomysły na projekty, które można by dodać do wiki (en) > id. OpenStreetMap bierze udział w Summer of Code od 2008 r. (choć w 2013 i 2014 r. tylko pośrednio, poprzez OSGeo).
 • Tor Hovland rozpoczął (en) na blogu serię wpisów poświęconych procesowi tworzenia aplikacji webowej do edycji danych OpenStreetMap przy użyciu języka Rust.

Czy wiesz, że…

 • … strona geocode.xyz (en) autorstwa Ervina Ruci (en) umożliwia grupowe geokodowanie punktów zebranych w plikach z danymi? Darmowy plan do użytku niekomercyjnego umożliwia geokodowanie z częstością ograniczoną do 1 zapytania na sekundę. Istnieją również plany płatne, udostępniające więcej funkcji.
 • … istnieje klucz traffic_calming=*? Na stronie wiki (en) > id (wersja po polsku tutaj) znajdziesz wszystkie dostępne warianty użycia klucza ze zdjęciami przykładów.
 • … istnieje Peakfinder, który tworzy cyfrową, 360-stopniową panoramę, korzystając z danych SRTM z wielu miejsc na świecie? Nazwy szczytów górskich pochodzą głównie z OpenStreetMap. Porównaj np. tę fotograficzną panoramę ze szczytu Monte Tamaro (pl) (kanton Ticino w Szwajcarii) z tą wygenerowaną cyfrowo.
 • nie zawsze można ufać (en) > id kompetencjom tych, którzy instalują znaki drogowe? Jest to szczególnie prawdziwe, gdy osoby te nie znają (en) > id jednego z języków, w którym napisany jest znak.
 • … na niemieckim forum OSM jest wątek (de) > id dotyczący aktualizacji prowadzonej przez Wambachera listy obserwacyjnej oprogramowania (en) (de) (fr)? Można się z niego dowiedzieć o nowych wydaniach oprogramowania OSM.
 • OpenStreetMap Help (en) to forum z pytaniami i odpowiedziami w stylu Stack Exchange?

OSM w mediach

 • Gazeta internetowa „Regiotrendsdonosi (de) > id o nowych mapach regionu transgranicznego Strasburg-Ortenau (en) > id opracowanych w ramach projektu KartoDistrict (de) > id.
 • Mark Altaweel, w oparciu o artykuł (en) > id naukowców z Michigan, pisze (en) > id o „efekcie sąsiedztwa” na stronach wykorzystujących dobrowolne informacje geograficzne (VGI), takie jak Waze i OpenStreetMap. Efekt ten występuje, gdy ludzie – świadomi, że inni już wnoszą swój wkład – są mniej skłonni do wniesienia własnego wkładu. Naukowcy wskazują, że odpowiednio dostosowane działania mogą złagodzić ten problem.

Pozostałe sprawy „geo”

 • Paul Digney, prezes SSSI (australijskiej organizacji zrzeszającej zawodowych geodetów) zastanawia (en) > id się nad wydarzeniami ostatniego roku w australijskim świecie geoprzestrzennym. Do najważniejszych wydarzeń należały dwa mapatony, które SSSI przeprowadziło po pożarach australijskiego buszu w 2020 r. Pierwszy z nich miał na celu stworzenie map spalonej infrastruktury w siedmiu różnych obszarach dotkniętych pożarami, a drugi koncentrował się na tworzeniu map w ramach przygotowań do pożarów buszu (o czym informowaliśmy (en) > id wcześniej).
 • Molly Burhans, kartograf, ekolog i katoliczka, stara się przekonać (en) > id Kościół katolicki do sporządzenia map swoich posiadłości, aby umożliwić lepsze zarządzanie nimi w świetle zmian klimatycznych.

Nadchodzące wydarzenia

Gdzie Co Online Kiedy Państwo
Missing Maps American Red Cross Aviano AB Airmen & Soldiers Mapathon osmcalpic 2021-02-21
OpenStreetMap Hungary Workshop: Buszútvonalak hozzáadása szakszerűen / Adding bus routes, OSMF stats osmcalpic 2021-02-22
Adding bus routes, OSMF stats (online, Hungarian) osmcalpic 2021-02-22
Missing Maps CartONG Mapathon osmcalpic 2021-02-22
Bremen Bremer Mappertreffen (Online) osmcalpic 2021-02-22 flag
Disastermappers Heidelberg: Access to Healthcare Infrastructure Mapathon osmcalpic 2021-02-23
Missing Maps Spanish Red Cross Mapathon osmcalpic 2021-02-24
Missing Maps Friends of MSF Newcastle Mapathon osmcalpic 2021-02-24
Vandœuvre-lès-Nancy Rencontre mensuelle (virtuelle) Nancy osmcalpic 2021-02-24 flag
Map For Future Mapathon osmcalpic 2021-02-24
Missing Maps German Red Cross: Validierungsmapathon für erfahrene Kartierer osmcalpic 2021-02-24
Düsseldorf Düsseldorfer OSM-Treffen (online) osmcalpic 2021-02-24 flag
Osborne County OpenStreetMap U.S. Virtual Mappy Hour osmcalpic 2021-02-25 flag
JOSM Training and Mapathon Hosted by the YouthMappers Validation Hub osmcalpic 2021-02-25
UN Mappers weekly mapathon osmcalpic 2021-02-25
Missing Maps Slovakia Mapathon osmcalpic 2021-02-25
okres Žilina Missing Maps mapathon Slovakia online #2 osmcalpic 2021-02-25 flag
Missing Maps American Red Cross February Mapathon (Pacific NW) osmcalpic 2021-02-26
Missing Maps DRK Online Mapathon osmcalpic 2021-02-25
Missing Maps German Red Cross Mapathon osmcalpic 2021-02-25
Humanitarian OpenStreetMap Team Community WG: Colonialism in Open Data and Mapping Webinar osmcalpic 2021-02-26
Humanitarian OpenStreetMap Team Community WG: Colonialism in Open Data and Mapping Webinar osmcalpic 2021-02-26
gmina Krośniewice Virtual community meeting. osmcalpic 2021-02-26 flag
Virtueel treffen Openstreetmap NL osmcalpic 2021-02-27
Univers3s: Séminaire de Formation en OpenStreetMap osmcalpic 2021-02-27 – 2021-02-28
Biella Incontro mensile OSMers BI-VC-CVL (online) osmcalpic 2021-02-27 – 2021-02-28 flag
Friends of MSF Ottawa Mapathon on/sur OpenStreetMap osmcalpic 2021-02-27 – 2021-02-28
Colectivo das Pedras Galladas: Obradoiro de OpenStreetMap osmcalpic 2021-02-27
Essen FOSSGIS-OSM-Communitytreffen (Online) osmcalpic 2021-02-28 flag
Missing Maps CartONG Mapathon osmcalpic 2021-03-01
London Missing Maps London Mapathon osmcalpic 2021-03-02 gb
Landau an der Isar Virtuelles Niederbayern-Treffen osmcalpic 2021-03-02 flag
UN Mappers weekly mapathon osmcalpic 2021-03-03
Missing Maps German Red Cross: Validierungsmapathon für erfahrene Kartierer osmcalpic 2021-03-03
TechGirlz Workshop: Mapping For Humanity, Using Digital Mapping To Better The World osmcalpic 2021-03-04 – 2021-03-05
San Jose Virtual Civic Hack & Map Night osmcalpic 2021-03-05 flag
Nordrhein-Westfalen Mapper*innentreffen Bochum osmcalpic 2021-03-04 flag
Dresden Dresdner OSM-Stammtisch osmcalpic 2021-03-04 flag
OSGeo.nl: De Grote Geo Show OpenStreetMap Special osmcalpic 2021-03-04
Missing Maps UC Davis Doctors Without Borders Mapathon osmcalpic 2021-03-05
gmina Krośniewice Virtual community meeting. osmcalpic 2021-03-05 flag
Open Data Day 2021 osmcalpic 2021-03-06
Dar es Salaam Tanzania Data Lab + OpenMap Development Tanzania: HIV/AIDS hotspots and testing facilities Mapathon osmcalpic 2021-03-06 flag
Kampala OpenStreetMap Uganda Mapping Uganda’s New Cities Mapthon osmcalpic 2021-03-06 flag
臺北市 Open Data Day Taiwan 2021 osmcalpic 2021-03-06 flag
Missing Maps American Red Cross International Women’s Day Mapathon 2021 osmcalpic 2021-03-08
Missing Maps CartONG Mapathon osmcalpic 2021-03-08
臺北市 OSM x Wikidata #26 osmcalpic 2021-03-08 flag
Hamburg Hamburger Mappertreffen osmcalpic 2021-03-09 flag
Missing Maps German Red Cross Einführung JOSM Mapathon osmcalpic 2021-03-10
Chippewa Township OpenStreetMap Michigan Meetup osmcalpic 2021-03-11 flag
Osborne County OpenStreetMap U.S. Virtual Mappy Hour osmcalpic 2021-03-11 flag
UN Mappers weekly mapathon osmcalpic 2021-03-11
Zürich OSM-Treffen Zürich osmcalpic 2021-03-11 flag
München Münchner OSM-Stammtisch osmcalpic 2021-03-11 flag
Berlin 153. Berlin-Brandenburg OpenStreetMap Stammtisch (Online) osmcalpic 2021-03-11 flag
Berlin Remote DB Regio Hackathon osmcalpic 2021-03-12 – 2021-03-13 flag
Missing Maps Friends of MSF Lancaster Mapathon osmcalpic 2021-03-13

Note: Jeżeli chcesz zobaczyć tutaj swoje wydarzenie, dodaj je do Kalendarza OSM. Tylko informacje, które są tam, pojawią się w Tygodniku OSM.

To wydanie Tygodnika OSM przygotowali: Nordpfeil, PierZen, rogehm, SK53, Sammyhawkrad, TheSwavu, conradoos, matebart.

3 Replies to “Tygodnik OSM 552”

 1. Guten Tag allerseits,

  ich hatte bereits vor Wochen wg. „EU weiter Kriegsgräber Darstellung” angefragt, scheint irgendwie untergegangen zu sein oder ?

  Schönen Dank und bleibt gesund.
  Wolle

  1. Hallo Wolle,

   wir sind leider der falsche Ansprechpartner.
   Solche Fragen kann man im Forum oder in der Mailingliste diskutieren.
   Wir berichten nur über Dinge, die in OSM passieren.

   LG