Author: weeklyteam

týdeník 728

27.06.–03.07.2024

lead picture

Konference SotM France 2024 – Lyon [1] | © OSM-France

OSM CZ

 • VladaC doplnil informace o wikidata v OpenStreetMap na několik míst ve wiki.
 • A VladaC ještě shrnuje výstupy z diskuzí o mapování bodů záchrany.
 • Ondra se ptá na názory k úklidu názvu provozovatele distribuční soustavy z E.ON na E.GD.

OSM SK

 • Zajímavé počtení o utajování dolů a jeskyní v dnešní moderní informační době.

Mapování

 • Marco Antonio zmapoval národní park El Cardón v Bolívii s využitím oficiálních dat o hranicích od organizace pro ochranu přírody PROMETA z bolivijské Tariji.
 • Roxystar aktuálně mapuje pouliční lampy v Mnichově a doplňuje další detaily jako je jejich výška. Cílem je simulovat pokrytí osvětlení s pomocí projektu OSMStreetLight.
 • rtnf na platformě Mastodon zdůrazňuje důležitost mapování vstupů budov pro omezení bloudění lidí. Vychází z vlastní zkušenosti, kdy musel kroužit kolem budovy, aby našel její vchod. znrgl v následující konverzaci připomíná, že zmapovat vchod může být jednoduché například s editorem Every Door a to kdykoliv, i během cestování.
 • DENelson83 dokončil projekt manuálního zmapování všech zalesněných oblastí ostrova Vancouver a to z leteckých snímků. Zlepšil tak detaily i přesnost zmapování tohoto ostrova v OpenStreetMap.
 • Následující návrhy na tagování žádají o komentáře:
  • Návrh na označení tagu crossing=zebra za zastaralý ve prospěch crossing:markings.
  • Návrh na zavedení prefixu volunteers: pro místa a prvky, které vyžadují pro své fungování dobrovolníky, to jestli jsou přijímáni noví, jak akutně jsou potřeba, informace o přihlášení se či jejich následné výhody.

Mapovací kampaně

 • Open Mapping Hub – Asia Pacific organizace HOT slaví vítězství v soutěži Climate Change Challenge, kdy byl oceněn přínos za generování hodnotných dat skrze projekt OpenStreetMap ve 14 zemích tichomořské oblasti. Speciální díky patří i organizaci Open Mapping Gurus z Nigérie, Peru a Nigeru. Vítězové se již mohou těšit na své ceny. Mezi mapované země patří Indonésie, Indie, Filipíny, Nepál a mnoho dalších.
 • Pavy_555 navštívil univerzitu JNTU v indickém Hyderabadu a propagoval zde mapování s pomocí chytrých telefonů a aplikace Every Door. Zdůraznil zde zapojení komunit a důležitost aktualizace dat OpenStreetMap o lokální prvky i snahy o mikromapování.
 • IVIDES.org propaguje kampaň > pro společné mapování brazilských pobřežních a mořských oblastí. Projekt používá OpenStreetMap a bude realizován pro vyhodnocení aspektů se vztahem k udržitelnosti těchto strategických regionů. Byla spuštěna registrace pro účastníky v pilotním mapování a výzkumná koordinátorka prezentuje tuto iniciativu ve svém deníku > .

Komunita

 • Komunita OpenStreetMap zve k účasti na akci WikiCon 2024, která se koná od 4. do 6. října v německém Wiesbadenu. Jsou potřeba i dobrovolníci pro obsazení stánku OSM a propagaci projektu širšímu okruhu účastníků. Náklady na dopravu a ubytování pro účastníky mimo Wiesbaden a okolí mohou být uhrazeny organizací FOSSGIS e.V.. Pokud vás nabídka zaujala, podívejte se na detaily na wiki stránce akce.

Události

 • [1] Bristow prezentuje fotografickou retrospektivu 10. ročníku konference SotM France, která probíhala v Lyonu od 28. do 30. června 2024. Byly překonány rekordy v počtu účastníků, kdy se celkově dostavilo přes 300 zájemců o OSM. Záznamy prezentací budou brzy dostupné na PeerTube.
 • Termín pro nákup lístků s bonusem za včasný nákup na konferenci State of the Map 2024 pořádané od 6. do 8. září byl prodloužen do 31. července.
 • Konference FOSS4G Perth 2024 plánovaná na 23. listopadu společně s akcí ISPRS TC IV Mid-Term Symposium otevřela výzvu na předkládání prezentací a zve komunitu kolem otevřených technologií pro prostorová data ke sdílení. Mezi tématy se určitě objeví mimo jiné QGIS, PostGIS či OpenStreetMap.
 • Program konference State of the Map 2024 nabízí rozdílné sekce, workshopy či lekce. Akce se uskuteční od 6. do 8. září v keňském Nairobi. Pokrývá témata jako je udržitelná doprava, lokální iniciativy mapování, integrace s akademickými programy nebo inovativní metody sběru dat.

Vzdělávání

 • Přispěvatel do OpenStreetMap Denis_Helfer plánuje 15. července uspořádat ve francouzském Štrasburku workshop představující OSM. Následovat budou zřejmě další workshopy během podzimu.

Mapy

 • JveuxDuSoleil je webová aplikace simulující stíny ve městě pro pomoc s hledáním slunných teras ve městech jako jsou Paříž, Marseille nebo Nantes. Mapu je možné přibližovat a hledat tak terasy, které jsou osluněné v určitý čas. Projekt má nicméně funkční problémy s modely budov a jejich stíny nejsou aktuálně aktualizovány z důvodů problémů s údržbou.

OSM v akci

 • Web „Los Pueblos más Bonitos de España“ nabízí průvodce nejkrásnějšími vesnicemi Španělska doplněné o zdroje jako cestovní aplikaci s mapou vesnic či průvodcem pro organizování výletů do těchto okouzlujících míst.
 • Nástroj z programu GLOBE pro vizualizaci dat umožňuje prozkoumat enviromentální data posbíraná z celého světa a jejich filtraci podle protokolu, data pořízení či geografického umístění. Je zde možnost stáhnout a analyzovat specifickou část dat pro výzkumné a vzdělávací účely.
 • Nástroj Toll/ST Ceritapeta umí vizualizovat a měřit ujeté vzdálenosti pro různé mýtné brány a vlakové stanice v indonéské Jakartě na podkladové mapě OpenStreetMap. Nástroj slouží na podporu rozhodování při volbě rezidenčních komplexů na předměstí metropolitní oblasti Jakarty. Jízdní vzdálenosti k nejbližší dopravní infrastruktuře jsou totiž dobrým indikátorem obecné konektivity.
 • Mapa Naturkalender ZAMG umožňuje zkoumat různé přírodní pozorování jako jsou fenologická data rostlin a živočichů. Poskytuje podrobné vizualizace sezónních změn a rozšíření druhů, podporuje občanskou vědu a ekologický výzkum.
 • Mapa Mosquito Alert ukazuje aktuální hlášení pozorování výskytu komárů a míst jejich rozmnožování, která uživatelé zasílají na podkladové mapě OSM. Přispívají tak k výzkumu veřejného zdraví a snahám o jejich kontrolu. Interaktivní mapa umožňuje zkoumat data o komárech geograficky, což je užitečné pro sledování šíření a výskytu různých druhů komárů.
 • Norbert Tretkowski navigoval > skrze Norsko s využitím aplikace Organic Maps na telefonu Google Pixel 3 a popisuje chování aplikace a problémy s funkcemi jako je navigace v tunelu, odhady času příjezdu či integrace trajektů.
 • velowire.com zobrazuje trasy nejdůležitějších cyklistických závodů na mapě OpenStreetMap a nabízí je i ke stažení.
 • NNG a Dacia se dohodli na spolupráci s cílem nabídnout řidičům této automobilky navigační mapy postavené na OSM. Ti tak dostanou komunitou podporované, často aktualizované a bohaté mapové řešení pro zlepšení své řidičské zkušenosti.

Otevřená data

 • Heidelberg Institute for Geoinformation Technology (HeiGIT) zpřístupnil na HeiData data o využití půdy z OSM. Nabízí dlaždice ve formátu TIFF pro země EU a Spojené království. Data jsou odvozena ze snímků Sentinel-2 a dat OpenStreetMap a jsou klasifikována do kategorií jako jsou zemědělské nebo městské oblasti a to s pomocí strojového učení. Data je možné využít pro městské plánování, výzkum životního prostředí nebo různé další obory.

Software

 • Badge(r)s je hra využívající lokality a systémy satelitní navigace (Google Play), kde hráči sbírají virtuální odměny, kvadranty a regiony a fungují jak jako tvůrci, tak i sběrači. Odznaky jako hlavní virtuální předměty se objevují na mapě na specifických souřadnicích nebo ve sbírkách hráčů.
 • Zpravodaj MapLibre pro červen 2024 oznámil dvě menší vydání MapLibre GL JS, postup v pracích na Vulkan backendu pro MapLibre Native a vydání Martin Tile Server verze 0.14. Vítají také nové sponzory a připomínají nadcházející události včetně FOSS4G EU a State of the Map Europe.
 • Amanda popisuje vylepšení a přetrvávající problémy s WaterwayMap.org, včetně nové možnosti seskupení směru toků, opravy chyb ve výpočtu povodí řeky nebo děr, způsobených konverzí z GeoJSON na vektorové dlaždice. Žádá tímto o zpětnou vazbu a diskuzi od členů komunity.

Programování

 • emersonveenstra představil rozšíření „Rapid Power User Extension“ pro prohlížeč Chrome/Firefox, které integruje OpenStreetMap do přesměrovávacích tlačítek pro RapId a přidává podporu pro Strava heatmap jako překryvné vrstvy. Rozšíření je v rané fázi vývoje a autor bude rád za zpětnou vazbu, připomínky a testování uživatelů přes GitHub.
 • Mark Stosberg zkoumal optimalizaci cyklistické sítě v Minneapolisu zaměřené na klidnou jízdu s využitím prostorové analýzy. Generoval isochrony a měřil čas jízdy na kole v rámci této sítě. Popisuje celý použitý proces obsahující QGIS, JOSM a Valhalla pro vytvoření vlastní routovací sítě a generování potřebných isochron. Cílem je určit prioritní úseky pro zlepšení na základě jejich dopadu na celkovou konektivitu.
 • Nový balíček osmapiR byl publikován v CRAN, oficiálním repozitáři pro balíky jazyka R. Po jednom roce vývoje a ladění tento balík implementuje všechna volání API OSM a obsahuje kompletní dokumentaci pro všechny funkce. S jeho publikací a existujícími balíky osmdata (implementujícím overpass API) a osmextract (práce se soubory OSM ve formátu .pbf) je nyní R plně podporovaným jazykem pro práci s daty OpenStreetMap.

Věděli jste …

 • … o mapě 1NITE TENT, kde soukromé osoby nabízí ubytování ve stanu na svém pozemku? To je obzvláště užitečné v zemích, kde je volné táboření v přírodě zakázáno.
 • … o různých nástrojích pro konverzi otvíracích hodin obchodů do syntaxe OSM, jejich zobrazování a opravy potenciálních chyb?

Ostatní geo záležitosti

 • Robin Wilson vytvořil demo aplikaci pro hledání leteckých snímků s využitím textových dotazů jako „tenisové kurty“ nebo „plavecké bazény“. Pod kapotou je extrakce vektorů z AI modelu SkyCLIP z malých částí obrázků a jejich porovnání s pomocí metrik pro podobnost vektorů.
 • Kamerun a Nigérie se dohodli na vyřešení svých dlouho trvajících hraničních sporů. Bude provedena společná verifikace na místě a vyznačení hraniční čáry s cílem dokončit proces do konce roku 2025 bez návratu k soudním řešením. Dohoda připravená spojenou kamerunsko-nigerijskou komisí se zaměřuje na oblasti jako Rumsiki, Tourou nebo Koche a řeší výzvy představované teroristy z organizace Boko Haram působící v těchto oblastech.
 • tlohde diskutuje o konceptu a aplikaci průměrovaných barev v digitálních mapách a ukazuje, jako mohou zprůměrované barvy zjednodušit obrázky a udržet jejich čitelnost pro jednotlivé prvky mapy.
 • Grant Slater sdílí informaci o aktualizaci projektu ZA-aerial posledními leteckými snímky s rozlišením 25cm na pixel, od South African National Geo-spatial Information (NGI). Plné oznámení naleznete v mail listu OSGeo Africa.
 • Počáteční vydání aplikace Panoramax pro Android oznámené na konferenci State of the Map France 2024 nabízí testovací verze dostupné ke stažení jako balík APK. Plánuje se i publikace na Google Play a repozitáři F-Droid. Aplikace umožňuje uživatelům přispívat geolokalizovanými snímky do databáze Panoramax, svobodné alternativy Google Street View pro OpenStreetMap.

Plánované události

kdecoonlinekdyzemě
Tartu linnFOSS4G Europe 2024 30.06.–07.07.2024flag
中正區OpenStreetMap x Wikidata Taipei #66 08.07.2024flag
LyonPique-nique OpenStreetMap 09.07.2024flag
MnichovMünchner OSM-Treffen 09.07.2024flag
San JoseSouth Bay Map Night 10.07.2024flag
Salt Lake CityOSM Utah Monthly Map Night 11.07.2024flag
BochumBochumer OSM Treffen 10.07.2024flag
okrsek LorainOpenStreetMap Midwest Meetup 11.07.2024flag
AmsterdamMaptime Amsterdam: Summertime Meetup 11.07.2024flag
BerlínDRK Online Road Mapathon 11.07.2024flag
Wildau193. Berlin-Brandenburg OpenStreetMap Stammtisch 11.07.2024flag
Curych165. OSM-Stammtisch Zürich 11.07.2024flag
PortsmouthIntroduction to OpenStreetMap at Port City Makerspace 13.07.–14.07.2024flag
KodaňOSMmapperCPH 14.07.2024flag
Štrasburkdécouverte d’OpenStreetMap 15.07.2024flag
RichmondMapRVA – Bike Lane Surveying & Mapping Meetup 16.07.2024flag
AnglieOSM UK Online Chat 15.07.2024flag
Missing Maps London: (Online) Mid-Month Mapathon 16.07.2024
Bonn177. OSM-Stammtisch Bonn 16.07.2024flag
HannoverOSM-Stammtisch Hannover 17.07.2024flag
ŁódźState of the Map Europe 2024 18.07.–21.07.2024flag
CurychMissing Maps Zürich Mapathon 18.07.2024flag
OSMF Engineering Working Group meeting 19.07.2024
CocodyOSM Africa July Mapathon – Map Ivory Cost 20.07.2024flag
BrémyBremer Mappertreffen 22.07.2024flag

Poznámka: Pokud zde chcete vidět vaši akci, zadejte ji prosím do OSM kalendáře. Pouze data z kalendáře se objeví v našem týdeníku..

Návrhy na zajímavé odkazy pro příští čísla nám můžete poslat zde a podělit se tak o ně s našimi čtenáři.

Toto číslo přeložil tom.k a redakčně upravili mkyral a Jakuje. Budeme velmi rádi, pokud podpoříte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále šířit, např. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, boost…). Předem za to děkujeme.
Každé číslo v CZ verzi je promováno zde:
Mastodon @osmcz @osmcz | Talk-cz Talk-cz | osm_sk osm_sk | rss rss | Twitter @osmcz @osmcz

Můžete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz