Tygodnik OSM 543

08.12.2020-14.12.2020

lead picture

OpenCage Geocoder 1 | © OpenCage | dane mapy © autorzy OpenStreetMap

O nas

 • Ważnym elementem tegorocznego okresu noworocznego, odbywającego się w cieniu pandemii SARS-CoV-2, będzie utrzymywanie dystansu społecznego, odetchnięcie, wyjście na zewnątrz, skontaktowanie się z przyjaciółmi i rodziną, oraz wzięcie przerwy od regularnych zajęć.weeklyOSM jest publikowane bez przerwy, tydzień po tygodniu od wydania 219 we wrześniu 2014 roku. W tym roku, w trakcie przerwy świątecznej, wydania 544 i 545 w niektórych wersjach językowych będą wstrzymane. Wydania, które się pojawią, będą mniej obszerne – w trakcie przerwy nie będziemy w stanie opracować wszystkich źródeł z powodu braków kadrowych. Jeżeli okaże się, że masz do przekazania bardzo pilną wiadomość, zapraszamy do skorzystania z dostępu dla gości (en) na naszej platformie zarządzania treścią.

Mapowanie

 • Opublikowano propozycję tagu (en) > id healthcare=vaccination_centre (en) > id do oznaczania ośrodków szczepień. Tag może być używany w połączeniu z zatwierdzonym niedawno tagiem vaccination=*, przy użyciu którego można określić, na co można zaszczepić się w danym ośrodku, np. vaccination=covid-19.
 • Głosowanie nad propozycją (en) > id dotyczącą klucza electricity=* zostało zakończone przed czasem. Około 70 procent głosowało przeciwko propozycji.
 • Brian Sperlongano zaproponował (en) > id klucz hazard=* do mapowania niebezpiecznych miejsc, głównie tych oznaczonych znakami drogowymi. Propozycja jest wznowieniem niedokończonego wniosku (użytkownika Espen) z 2007 roku oraz pozwoli na unormowanie dotychczasowego wykorzystania klucza dla ponad 30 tysięcy obiektów, m.in. osuwisk, o których pisaliśmy wcześniej.
 • AntMadeira przedstawił propozycję (en) > id dotyczącą stworzenia klucza wait, który byłby powiązany ze schematem lanes:. Propozycja jest obecnie przedmiotem dyskusji.
 • Propozycja tagu crossing=priority (en) > id na obecną chwilę została wycofana.

Społeczność

 • Z przykrością informujemy, że odszedł od nas (fr) > id Olivier Courtin. Olivier znacząco przyczynił się do rozwoju projektu RoboSat (en) > id po tym, jak projekt przeszedł na licencję open-source oraz do uruchomienia robosat.pink i neat-eo w celu rozwijania uczenia maszynowego w obszarze nauk geoprzestrzennych. Jego priorytetem zawsze było kształcenie społeczności skupionych wokół otwartych danych geoprzestrzennych. Wygłosił (en) wiele (en) prelekcji (fr) na konferencjach (en) o tematyce OpenStreetMap. Będzie nam go brakowało.
 • Kanał Matrix/element/riot.io dla OpenStreetMap Mexico został stworzony, aby spróbować ożywić ich społeczność OSM.

OpenStreetMap Foundation

 • Heather Leson postuluje (en) > id na swoim blogu (a Céline Jacquin na liście mailingowej Talk (en) > id) o priorytetowe traktowanie różnorodności i włączenia społecznego przy obsadzaniu ważnych stanowisk w OSMF i OSM. Ona i inne osoby podpisujące list otwarty (en) (PDF (en) > id) do OSMF, zalecają odnowienie i modyfikację Kodeksu Postępowania OSM (OSM Code of Conduct) oraz realizację kolejnych zalecanych etapów w celu zwiększenia różnorodności i integracyjności OSM i OSMF. Chcą, aby OSMF zadała sobie pytanie: komu ma służyć Fundacja? Jak możemy być bardziej otwarci?
 • Allan Mustard ogłosił treść decyzji podjętych przez Zarząd OSMF w odpowiedzi na list otwarty. Zostanie utworzony zespół moderatorów dla list dyskusyjnych OSMF-talk oraz talk, który będzie egzekwował przestrzeganie Etykiety (en) > id. Zarząd rozpocznie również pracę na uaktualnieniem/zmianą Etykiety – Zarząd poprosił grupę LCCWG (Local Chapters and Communities Working Group) o prowadzenie tej sprawy.
 • Odpowiedzi na list otwarty na liście mailingowej talk były liczne i zróżnicowane. Ponieważ nie możemy przytoczyć ich wszystkich, poniżej przedstawiamy przykładowe:
  • Heather Leson (en) > id (była członkini zarządu HOT i OSMF) stwierdziła, że wiele osób, które podpisały list otwarty, nie uczestniczy w dyskusjach na liście mailingowej OSMF z obawy przed atakowaniem. Clay Smalley (en) > id zwrócił również uwagę na związek między brakiem dyskusji na listach mailingowych ze strony nie-mężczyzn a wrogością wobec kobiet w społeczności OSM.
  • Celine Jacquin (en) > id zwróciła uwagę, że kobiety, w szczególności z krajów południowych, doświadczają materialnych ograniczeń w zakresie uczestniczenia w OSMF, a wszelkiego rodzaju agresja jeszcze bardziej pogłębia te ograniczenia.
  • Kathleen Lu (en) > id odpowiada, że liczba ataków i wrogie nastawienie do Celine w reakcji na dokument, którym się podzieliła, pokazuje dokładnie, dlaczego OSM nie jest przyjazną społecznością dla większości kobiet.
  • Maarten Deen (en) > id wyraził zaniepokojenie w popieraniu dokumentu, który ma dotyczyć problemu systemowego, a który piętnuje jedną wyraźnie wskazaną osobę. ndrw (en) > id jest zaniepokojony zakresem proponowanych zmian i postrzega je jako próbę siłowej zmiany sposobem zarządzania OSMF i koncentrowanie się na kwestiach, które same w sobie nie mogą być celami.
  • Mateusz Konieczny (en) > id jest zdecydowanie przeciwny idei parytetów, a Andrew Hain (en) > id jest niezadowolony z narzucania „powodującego podziały północno-amerykańskiego podejścia do światowego projektu”.
  • Andy Townsend (en) > id zwrócił uwagę na ironię, że ani oryginalny e-mail Frederika, ani list otwarty nie spełniają wszystkich punktów obowiązującej Etykiety i przypomniał czytelnikom, że hiperbola tak naprawdę nie pomaga rzucić więcej światła na sprawy, lecz zaognia dyskusję.
 • Harry Mahardhika M. dzieli się (en) > id w swoim dzienniku swoimi przemyśleniami na temat Zarządu OSMF i społeczności OSM, odnosząc się do listu otwartego oraz kilku jego rozmów ze znajomymi o sytuacji w społeczności OSM.
 • Arnalielsewhere dzieli się (en) > id w swoim dzienniku swoim punktem widzenia w związku z pytaniem, dlaczego kobiety dążą zyskania do bezpiecznego i inkluzywnego miejsca w OSM.
 • Nicolas Chavents (współzałożyciel i były dyrektor HOT) uważa (en) > id, że list otwarty przyczyni się do zwiększenia świadomości społeczności i spowoduje, że więcej uwagi poświęci się rzeczywistej i potencjalnej przemocy w komunikacji. Radzi, żeby przed wprowadzeniem w życie Kodeksu postępowania (Code of Conduct), sprawy rozwiązywać przy użyciu obecnie istniejącej Etykiety, której możliwości nie zostały w pełni wykorzystane. Zwraca uwagę, że postulaty wprowadzenia Kodeksu postępowania, który miałby zastosowanie w komunikacji w OSMF i OSM, są propagowane przez HOT od 2015–2016 roku. Nicolas, razem z innymi osobami, uważa, że podobny Kodeks obowiązujący w HOT, jest tam wykorzystywany do kontrolowania członkostwa i usuwania mniejszości krytykujących pewne zmiany organizacyjne.
 • W tym miejscu (en) > id można zapoznać się ze szczegółowymi wynikami wyborów do zarządu Fundacji OSM oraz wynikami głosowań nad proponowanymi uchwałami.

Wiadomości z oddziałów lokalnych

 • OpenStreetMap Belgia przeprowadzili wywiad (en) > id z grudniowym mapowiczem miesiąca, użytkownikiem Vucod (en).

Humanitarny OSM

 • Instytut Technologii Geoinformacyjnych w Heidelbergu (HeiGIT gGmbH) informuje (en) > id, że pełni funkcję partnera założyciela projektu „Anticipation Hub” (en) > id, uruchomionego 9 grudnia 2020 roku. Partnerzy projektu starają się dzielić wiedzą na temat działań wyprzedzających w zakresie pomocy humanitarnej. Organizacjami prowadzącymi projekt są różne oddziały Czerwonego Krzyża/Czerwonego Półksiężyca.
 • W refleksji nad HOT i Humanitarian Mapping Community, Tyler Radford, dyrektor wykonawczy HOT, przedstawił swoje spostrzeżenia (en) > id w ramach przemowy kończącej Humanitarian OpenStreetMap Summit 2020.

Otwarte Dane

 • Ilya Zverev przedstawił (ru) > id ciekawe spostrzeżenia na temat pobierania kompletnej bazy danych OSM przy użyciu torrentów oraz najnowszych postępów w tym temacie.

Oprogramowanie

 • Moritz Tremmel i Sebastian Grüner opisują (de) wszechstronność funkcji aplikacji OsmAnd, także w porównaniu z Google Maps.

Programowanie

 • Mapbox GL JS nie jest już wolnym oprogramowaniem (en) > id.
  • Paul Ramsey komentuje (en) > id ten ruch na swoim blogu.
  • Ilya Zverev donosi (ru) > id o odnodze programu i alternatywnych bibliotekach oraz komentuje rozwój Mapboksa.
  • Paul Norman reaguje (en) > id na liście mailingowej OSM-Dev informując, że wstrzymuje się z realizacją projektu OpenStreetMap Cartographic (en) > id do renderowania kafelków po stronie klienta.
  • Nowy projekt MapLibre (en) > id chce utrzymać darmową i otwartą odnogę Mapbox GL JS 1.x, co może skłonić Paula do ponownego rozważenia jego decyzji.
  • Steve Bennett tweetuje (en), że brak atrybucji Mapbox GL w Azure Maps mógł być przyczyną decyzji Mapbox. Własna atrybucja danych OpenStreetMap w Mapbox była kontrowersyjna.

Czy wiesz, że…

 • … The Siberian Times donosi > id, że błędne wskazówki nawigacji Google Maps mogły odegrać rolę w śmiertelnym wypadku w Jakucji, Syberii, najzimniejszym miejscu na ziemi? Od tamtego momentu Google Maps zmieniło (en) sposób wyznaczania danej trasy.Pamiętaj – podróżowanie po odizolowanych obszarach jest ryzykowne ze względu na trudności w oszacowaniu dostępności dróg oraz warunków w każdym odizolowanym obszarze, w zależności od pogody i pory roku. Planowanie, zasięganie porad, zdobycie informacji o trasie i wyposażenie w zestawy przetrwania jest niezbędne do zapewnienia przyjemnej i bezpiecznej podróży.
 • … możesz pobrać (en) > id wybrane dane OSM według kraju lub regionu z Geofabrik? Dostępne jest także wiele innych pomocnych narzędzi (en).
 • … Mapbox, Inc. posiada kilkadziesiąt patentów? (od@cartocalypse na Twitterze)
 • [1] … istnieje narzędzie OpenCage (en) Geocoder? Jest ono oparte na oprogramowaniu open source i otwartych danych, oczywiście m.in. na OSM. Konieczna jest rejestracja. Użycie do 2500 zapytań dziennie jest darmowe.

OSM w mediach

 • Za pośrednictwem projektów Banku Światowego / GFDRR od 2018 roku zespoły Open Cities Africa przeszkoliły (en) > id ponad 500 mieszkańców miast, studentów i urzędników państwowych w zakresie gromadzenia danych na temat ryzyka, pozwalając na zmapowanie ponad miliona dróg, rynków, szpitali, kanałów i innych elementów na OpenStreetMap. Celem jest uzyskanie większej dynamiki na poziomie lokalnym z udziałem lokalnych podmiotów i zbiorowości, aby zapewnić większą odporność miast na katastrofy i wyzwania środowiskowe.

Pozostałe sprawy “geo”

 • Ustalenie wysokości dla najwyższego punktu na świecie zawsze było trudne. Różne dane geodezyjne, standardy geodezyjne, zmienna pokrywa śnieżna, ruchy płyt i dziwne trzęsienia ziemi nie ułatwiają tego zadania. Ostatnio chińscy i nepalscy naukowcy pracowali razem (en) > id, aby stworzyć nową uzgodnioną wysokość Mount Everest / Chomolungma / Sagarmāthā – wynosi ona 8848,86 m i jest nieco większa niż wartość uzyskana po wcześniejszych pomiarach.
 • W nowej książce „Data Action – Using Data for Public Good” profesor Sarah Williams apeluje (en) > id o etyczne myślenie o danych.

Nadchodzące wydarzenia

GdzieCoOnlineKiedyPaństwo
Missing Maps London Mapathon osmcalpic2021-01-05
San JoseVirtual Civic Hack & Map Night osmcalpic2021-01-08flag
BochumBochum OSM-Stammtisch (online) osmcalpic2021-01-07flag

Note: Jeżeli chcesz zobaczyć tutaj swoje wydarzenie, dodaj je do kalendarza. Tylko informacje, które są tutaj, pojawią się w Tygodniku OSM. Sprawdź swoje wydarzenie w podglądzie naszego publicznego kalendarza i popraw je w razie potrzeby.

To wydanie Tygodnika OSM przygotowali: AnisKoutsi, Nakaner, Nordpfeil, PierZen, rogehm, TheSwavu, conradoos, derFred, matebart.

4 Replies to “Tygodnik OSM 543”

 1. The calendar links need an update. One out of three links was changed only.

 2. Darf man Fragen, ob der Geofabrikwerbelink von User Nakaner beigetragen wurde?

  1. Vielen Dank für die freundliche Nachfrage und den offenen Kontakt – ohne Email und OSM-Namen. Sehr mutig! 😉 Das passt zur Frage und auch zu den haltlosen Anschuldigungen von letzter Woche.

   Der angesprochene Artikel wurde weder von Nakaner eingesammelt noch hat er zu irgendeinem Zeitpunkt eine einzige Silbe dazu geschrieben. Er hat auch zu keinem Zeitpunkt irgend einen Kommentar dazu geschrieben.

   Sind Sie nun zufrieden?

   1. Ergänzung: Der Artikel wurde von jemandem geschrieben, der tausende Kilomenter von der Geofabrik entfernt lebt und ganz sicher noch nie Kontakte dorthin hatte.