týdeník 542

01.12.–07.12.2020

lead picture

Navrhované prvky pro vakcinaci 1 | © the-asca | © přispěvatelé OpenStreetMap |

OSM CZ

 • Pozvánka na online kvartální pivo i v rámci vyzkoušení platformy pro pozdější SotM CZ+SK konferenci.
 • Změny na portálu IPR Praha způsobily nefunkčnost vrstvy IPR na osmap.cz.
 • Na základě diskuze na online pivu aktualizoval Mirek dokumentaci na wiki k Tracer pluginu pro JOSM.
 • Marián připomíná autorům přednášek na SotM CZ+SK 2020, že je nejvyšší čas, začít připravovat svou přednášku 🙂

OSM SK

 • Dotaz na přidání adresního bodu do mapy tak, aby odkazoval i na ref:minvskaddress.
 • Je správně otagovaná nová dálnice u Čadce, když se po ní ještě nesmí jezdit i když je dokončená?

Důležité zprávy

 • Volby do rady Nadace OSM v rámci letošní valné hromady vedlo k obsazení tří křesel těmito kandidáty: Tobias Knerr (znovu zvolen na další období), Jean-Marc Liotier a Eugene Alvin Villar (uživatel seav). Resoluce ke změně stanov nadace (o které jsme informovali dříve) a tři další otázky byly schváleny.

Mapování

 • [1] Na německém OSM fóru se diskutuje (de) > en, jak mapovat německá očkovací centra proti COVID-19, jejichž umístění jsou aktuálně publikována lokálními médii. Je zde také dotaz, zda někdo plánuje publikovat mapu těchto center. O návrhu je možno hlasovat do 22. prosince. Je zde také stránka na wiki a první mapa postavená na uMap. Mnohem detailnější dotaz na overpass turbo API najdete zde.
 • Na tagging mail listu pokračuje diskuze o tagu pro nebezpečné prvky se speciálním důrazem na nejvhodnější tag pro obecnou silniční značku ‘padající kamení’. Bylo zmíněno několik různých typů nestabilního podloží (sesuvy půdy, pády kamenů a námrazy), ale Kevin Kenny poukázal na to, že téměř vždy je aktuální nebezpečí, na které mohou řidiči narazit, problém právě spadených kamenů.
 • Brexit přinese do Spojeného království mnoho změn a některé se týkají i mapování. Brian Prangle se na UK mail listu ptá, jak tagovat Inland Border Facilities. Jerry Clough (SK53) se snaží najít podobné zařízení po světě, ale nakonec zjistil, že většinou nejsou detailně mapovány.
 • Minh Nguyen žádá o pomoc s přidáváním firem v Silicon Valley. Můžete se také zúčastnit v příslušném MapRoulette úkolu a to i když v této oblasti nežijete.
 • Mezinárodní den osob se zdravotním postižením se připomíná každý rok 3. prosince a OpenStreetMap upozorňuje na tento den slovy ‘Naším cílem je být nejlepší mapou světa pro přístupnost’. Prohlášení je podpořeno seznamem užitečných materiálů a odkazů ohledně OSM a přístupnosti.
 • Graeme Fitzpatrick navrhuje změnit existující tagy pro základny pobřežní stráže na landuse=military doplněné o emergency=marine_rescue. Detaily jeho návrhu najdete na wiki.

Komunita

 • Alexandre Duclaux sdílí (fr) aktualizovaný přehled projektů OpenStreetMap, kterých se účastnil pro Suez Smart Solutions v listopadu. Oznámení je směřováno na francouzsky mluvící přispěvatele, kteří by chtěli použít celý nebo část jeho práce.

Importy

 • Frederik Ramm z Data Working Group (uživatel woodpeck), upozorňuje švédskou komunitu na nediskutovaný import z datové sady Lantmäteriet. Import byl proveden skrytě s využitím zřejmě unesených uživatelských účtů, jejichž uživatelé nežijí a ani nikdy nemapovali ve Švédsku.

Nadace OpenStreetMap

 • Během přípravy voleb do rady Nadace OSM se opět objevily některé horké diskuze na mail listech talk a OSMF-talk:
  • Michal Migurski s firmy Facebook zval na virtuální konzultace. To vedlo k otázce na jeho vztah s firmou Facebook. Michal opakoval, že Facebook se drží u deklarace práv a majitele aktuálních doporučení. Richard Fairhurst poukázal na to, že tohle tvrzení není pravdivé, Martin Koppenhoefer zdůraznil konflikt zájmů a Jochen Topf vyzval k opětovné formulaci tohoto problému. Christoph Hormann kritizuje Michala za vyhýbavé odpovědi na otázky a žádá ostatní firmy o vyjádření s ohledem na chování firmy Facebook ve věcech požadavků na deklarace.
  • Mateusz Konieczny a Alexandre Oliviera zkoumají Michalovy poznámky krok a krokem (1, 2).
  • Andy Mabett poukázal na základní rozpory v Michalových tvrzeních. Na jednu stranu Michal tvrdí, že bude jednat jako individuum, na druhou jde do voleb, aby reprezentoval zájmy velkých firem.
  • ndrw6 píše, že zaměstnanci firem jako je Facebook, které se vyhýbají aktivnímu přístupu k deklaracím práv a majitele, by neměli být v radě Nadace OSM.
 • Během diskuzí o podivné interpretaci licence ODbL firmou Facebook (viz výše) nabídl Frederik Ramm srovnání přístupu Michala Migurskeho k licenci s notoricky známou frází o sexuálním obtěžování použitou Donaldem Trumpem během rozhovoru v roce 2005, což vyvolalo speciálně vyostřenou diskuzi:
  • Clifford Snow kritizuje tón hlasu, zatímco Stevea připomíná obecenstvu, že nevhodné témata by neměla být dále živena. Mateusz Konieczny poznamenal, že stejnou věc šlo říct bez odkazu jak na Trumpa, tak na genitálie. Martin Koppenhoefer odpověděl, že jasný a jednoznačný jazyk je vhodný (nejen) pro zásadní stížnosti.
  • Rory McCann tvrdí, že email od Frederika lze brát jako zlehčování závažnosti typů zločinů, které jsou již teď v některých kulturách nebo komunitách brány na lehkou váhu.
  • Na základě vyvolané kontroverze Frederik napsal druhý mail kde se snaží poskytnout širší kontext, proč sáhl k použití Trumpa a jeho citátu a nabízí detailní srovnání Trumpa a firmy Facebook.
 • Jako vítanou novinku nabídl předseda Nadace OSM Allan Mustard svou výroční zprávu dopředu, před vlastní valnou hromadou, která se koná v sobotu 12. prosince.
 • Joost Schouppe analyzuje, které země jsou reprezentované málo nebo příliš z hlediska členství v Nadaci OpenStreetMap. Zve mappery z málo zastoupených zemí, aby zvážili možnost členství a upozorňuje na program Členství pro aktivní přispěvatele.

Novinky lokálních zastoupení

 • FOSSGIS oznámil (de) > en několik akcí pro rok 2021. Hlavní konference je plánována do švýcarského Rapperswil na červen a některé online akce se uskuteční již předtím, včetně FOSSGIS-Update (de) > en již 28. ledna 2021.
 • Lokální komunita OSM v Demokratické republice Kongo (OSM RDC) se stala prvním lokálním zastoupením Nadace OSM v Africe.

Humanitární OSM

 • Map Kibera informuje o své práci na podpoře iniciativ komunity v boji proti COVID-19 v neformálních osad v oblasti keňské Kibery. Nabízí mapu pro sledování míst pro mapování a také různé nástroje pro konference a sběr dat.
 • HOT spustil druhé kolo financování z kampaně Community Impact Microgrants podpořené firmou Facebook. V tomto kole bude dostupných šest grantů ve výši 5000 USD každý. Tři jsou určeny pro oblast východní Afriky a tři pro Asii. Má za cíl podpořit projekty se zaměřením na komunitní mapování, které reagují na lokální výzvy. Žádosti o granty je možné zasílat do neděle 31. ledna 2021.
 • HOT s podporou ESRI nabízejí mikrogranty v rámci akce Humanitarian OpenStreetMap Summit 2020: Humanitarian OpenStreetMap Summit Grant 2020. Jeden grant ve výši 5000 USD bude dostupný pro komunitu OSM, která se účastní alespoň jedné sekce summitu. Kromě poskytnuté podpory, mentoringu a školení během trvání grantu by měl jeden z členů týmu prezentovat svůj projekt na akci Humanitarian OpenStreetMap Summit 2021 (datum a místo budou upřesněny).
 • Kontur píše o svém nástroji Disaster Ninja použitém pro krizoví řízení v rámci HOT. Russell Deffner (krizový manager) mluví o používání tohoto nástroje pro humanitární mapovací projekty a jak informace o populaci pomáhají optimalizovat mapovací reakce na katastrofy.
 • Výkonný ředitel HOT Tyler Radford sdílel během akce Humanitarian OpenStreetMap Summit 2020 zprávu se svými představami ohledně budoucnosti vztahů mezi HOT a širší humanitární komunitou. Jeho představa je snížení důrazu na HOT jako organizace a posílení širší komunity a posílení jejích hlasů.

Vzdělávání

 • OSM mapper empers vytvořil anonymní průzkum pro studium rozdílů mezi nováčky a dlouho mapujícími přispěvateli OSM. Zúčastněte se také.

Software

 • Hauke Stieler vytvořil jednoduchou aplikaci pro Android jménem GeoNotes pro jednoduché a rychlé přidávání a správu georeferencovaných poznámek v mapě pro sběr dat v terénu.
 • OpenTripPlanner (OTP) je delší dobu vyvíjený balík open source nástrojů pro multimodální routování. Nedávno dosáhl významného milníku a vydal verzi 2.0. OTP byl původně vyvíjen pro naplnění potřeb organizace TriMet, která má na starosti veřejnou dopravu v oblasti amerického Portlandu. Používá celou řadu otevřených dat, speciálně OSM a GTFS (General Transit Feed Specification). OTP je používán již přes 10 let mnoha uživateli po celém světě. Norská státní společnost Entur, která poskytuje digitální infrastrukturu pro sektor veřejné dopravy, pracovala na nové verzi přes 2 roky. Většina zdrojového kódu byla přepracována s využitím modulárnějšího návrhu pro zlepšení udržovatelnosti. Dále byla rozšířena funkcionalita a zvýšen výkon, byl nahrazen routovací algoritmus a je možné pracovat s dalšími zdroji informací o dopravě (SIRI, NaTEX).

Programování

 • Jochen Topf nabízí informace o detailech nedávné práce na osm2pgsql (používané pro import dat OSM do databáze PostgreSQL/PostGIS). Speciálně se věnuje práci, kterou zaplatila Nadace OSM.
 • SimpleTaskManager od Hauke Stielera je nyní dostupný v němčině, japonštině (díky uživateli miurahr) a částečně i čínštině. V poslední aktualizaci jsou také úpravy nového uživatelského rozhraní pro vytváření projektů.

Věděli jste …

 • … o OSM Purity Self-Test? Odpovězte na otázky, sečtěte získané body a vydělte počtem otázek a máte výsledné skóre. Pak přidejte svůj výsledek do seznamu. Ten je seřazen sestupně podle průměrného výsledku. Pokud je váš výsledek vyšší než 2, možná by jste měli vyhledat terapii ohledně své závislosti na OSM.
 • … o Ukaž mi cestu?

Ostatní geo záležitosti

 • Google Design bloguje o svém minimalistickém přístupu k designu barev pro mapy Google.
 • Do 21. prosince byl prodloužen termín pro zaslání CoRe článků pro virtuální 18. mezinárodní konferenci o informačních systémech pro krizový management (ISCRAM 2021).
 • Stejně jako Mapillary i Google nyní umožňuje svým uživatelům nahrávat fotky pro Street View. Fotky se pořizují pomocí mobilní aplikace v oblastech, kde je doposud nízké pokrytí. Již v minulosti mohli uživatelé nahrávat své snímky do Street View, ale vyžadovalo to speciální kameru se záběrem 360 stupňů. Nový způsob využívá běžný foťák v androidím telefonu.
 • Německý portál a aplikace pro outdoorové aktivity používající data OSM Kamoot hlásí změnu vlastnické struktury (de) > en. Brandenburský zemský inovační fond (BFB Frühphasenfonds Brandenburg) původně podpořil firmu Kamoot investicí ve výši 1 milion Euro za 15% podíl ve firmě. Ten byl nyní fondem nabízen k prodeji. Zájem projevili René Banko (z Karstadt Kaufhof) a berlínský June Fund. Druhý z nich uspěl a převzal podíl ve firmě.
 • Pacific Northwest National Laboratory použila strojové učení pro odhad hustoty dopravy v celé silniční síti metropole Los Angeles na základě této sítě a datech o aktuálním provozu a časech dojezdu. To vypadá jako velmi užitečný přístup pro OSM, jen je k tomu potřeba výkoný superpočítač.

Plánované události

kde co kdy země
Berlín 150. Berlin-Brandenburg Stammtisch (Online) 11.12.2020 germany
Berlín OSM-Verkehrswende #18 (Online) 15.12.2020 germany
letiště Kolín-Bonn 134. Bonner OSM-Stammtisch (Online) 15.12.2020 germany
Nottingham Nottingham pub meetup 15.12.2020 united kingdom
Lyon Rencontre mensuelle (virtuálně) 15.12.2020 france

Poznámka: Pokud zde chcete vidět vaši akci, zadejte ji prosím do kalendáře. Pouze data z kalendáře se objeví v našem týdeníku. Následně prosím akci zkontrolujte ve veřejném náhledu kalendáře a v případě potřeby záznam opravte.

Toto číslo přeložil tom.k a redakčně upravili mkyral a YjM. Budeme velmi rádi, pokud podpoříte a oceníte naši práci tím, že budete dílo dále šířit, např. sdílením na sociálních sítích (like, retweet, boost…). Předem za to děkujeme.
Každé číslo v CZ verzi je promováno zde:
Twitter @osmcz @osmcz | Mastodon @osmcz @osmcz | Talk-cz Talk-cz | osm_sk osm_sk | rss rss

Můžete nás kontaktovat e-mailem: e-mail weekly@openstreetmap.cz

9 Replies to “týdeník 542”

 1. Small correction: In context of the Facebook attribution discussion on talk i did not ask “other companies to take a stand”, i suggested *employees of companies* in the OSM context to take a stand independent of the position and the interests of their employer.

 2. How could weeklyOSM not report on the biggest stories of the week, if not in years, the circulation of “A Call to Take Action and Confront Systemic Offensive Behaviour in the OSM Community.” The document has been signed by 36 organizations and over than 250 individuals. The document was circulated well before the election results which you published.

  By not including the a report on the call to action weeklyOSM is making a statement, that the opinions of people who want a respectful community are not worth writing about.

  I urge the editors of weeklyOSM to create there own ethical standards. I believe it’s the duty of the weeklyOSM editors is to seek truth and providing a fair and comprehensive account of events and issues.

  1. Could you please include politeness into your ethical standards and submit news that you want to have in WeeklyOSM like we do?

 3. Never heard of “A Call to Take Action and Confront Systemic Offensive Behaviour in the OSM Community.“ This news writers do this job in their free time and don’t make political statements, they maybe also didn’t hear about it.
  Maybe you should contribute by yourself to the osm news. It’s easy possible.

 4. Unfortunately, we were not able to report on it by the deadline of Weekly #542 on December 7. Of course we follow every important news in the OSM world. We ask for your indulgence if a matter falls victim to the editorial deadline and thus does not appear until a week later.

  The Weekly Editorial Team

 5. It might just be the result of the WeeklyOSM editorial process: so as to provide sufficient time for translations, the submissions for the Sunday edition are automatically closed each Monday at 24:00 UTC, which means that a discussion occurring later during the week cannot be a story the following weekend.

 6. The statement Clifford mentions and the discussion of it and Heather Leson’s oil-on-stormy-water comments on the list and at the AGM surely merit a full write-up?

  They haven’t got even a passing mention: not a single woman is mentioned here.

  I was wondering how big this issue is, but here’s some pretty clear evidence that it’s a problem.